Aanslag op die jeug

Daniel 1 vs 3-8 en vs17

Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense.  [4] Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal.  [5] Die koning het bepaal dat hulle ‘n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle drie jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree.  [6] Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Gananja, Misael en Asarja,  [7] maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee: Daniël is Beltsasar genoem, Gananja Sadrag, Misael Mesag en Asarja Abednego.[8] Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. 

[17] God het aan hierdie vier jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê.

Die maand wil ek graag met julle die ander kant van Daniël se verhaal deel. Lees asseblief die teksverse bo uit Daniël 1:3-8, en 17. Agtergrond: Sedert Genesis 3:15 was dit oorlog tussen die saad van die slang en die saad van die vrou. Satan probeer alles in sy vermoë om te wen. Die eerste veldslag teen Jesus Christus het satan verloor, daarom fokus hy nou op die mens en daarom beslis op ons jeug.

    Die ouderdomsgroep 4-14 is die mees vatbaar vir die evangelie met tot 80% van die kinders wat ‘n daadwerklike keuse vir Christus maak. Ongelukkig weet satan dit ook. Daniël en sy vriende was ook 14 en dus in die 4-14 groep. Hulle was weggevoer na Babel om as hofknape opgelei te word in diens van die koning. Weg van hul familie, landsgenote, kultuur en godsdiens het Nebukadnesur & Satan geweet hulle sou maklik beinvloed kon word.

    Aanslag: Satan het baie subtiel begin met iets kleins, deur die eet van bepaalde kossoorte. Kos wat aan die Babelse gode gewy was. Hy vra dus daardeur vir die jeug (Daniel & vriende) om hulle gelyk te stel met die res van die wêreldse jeug. “Maak soos jou vriende doen, dis mos nie so erg nie!’ Maar dis net die begin. So word verbondskinders opgetrek saam met die wêreld. Stelselmatig word hulle besoedel en vergiftig sodat hulle nie meer kan en wil onderskei nie. Op die manier word ons kinders vervreemd van die kerk, alles deur die “onskuldige” invloed van vriende en vriendinne.

    Verset: Ons lees egter in die teks gedeelte dat Daniël besluit het om hom nie te verontreinig met die koninklike kos of met die wyn nie. ‘n Seun van 14 sien die gevaar! Onder leiding van die Gees weet hy dat God dit verbied en sodoende verset hy hom teen die aanslag van Satan.

    Dink net aan sy geloofsmoed. Om die koninklike kos te weier het ook baie moed geverg. Die 1ste aanslag van satan was dus baie subtiel en op die oog af heel onskuldig. Maar toe verloor hy. Die 2de aanslag in die leeukuil was nie so subtiel nie. Daar het Daniël van aangesig to aangesig met satan gekom in die vorm van ‘n brullende leeu. Weereens het die Here uitkoms verseker oor hy tevrede was met Daniël se volharding en vertroue.

    So voer Satan vandag nog sy aanval op oud en jonk. Hoeveel laat hulle nie ompraat om ook deel van die wêreld te word nie. Dis televisie programme, DVD’s, internet wat die versoeking stel. So bly die jeug (jonk & oud) weg van Bybelstudie, gebeds byeenkomste, Sondagskool, ens. Dis mos lekkerder en skadeloos om daai program of ‘n rugby wedstryd te kyk. Hoe meer jy wegbly hoe makliker word dit. Weet net dat Satan jou wil gelykstel met die wêreld en jou sodoende met die gees van die wêreld besoedel.

   Daniël en sy vriende was beloon met wysheid en insig vir hul volharding en getrouheid aan God. Daniël het geweet, maar weet ons jeug van vandag dit? Weet net Christus het alreeds die slang se kop verbrysel. Satan is oorwin maar hy kan ons jeug en kerk nogsteeds aan die hakskeen byt.

   Verset julle teen die versoekings om julle gelyk te stel met die wêreld. Laat die Gees jou lei met die nodige onderskeiding en kyk waarmee God jou wil beloon.

Oom Jan

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Liefde en Omgee
Eksodus
Job
Tou Opgooi
Plasing No 0120
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Leave a Reply

Your email address will not be published.