Anderkant Die Blou Berge

My liewe Boeties en Sussies
Ek ry nou die dag verby berge en aanskou die grootheid van God. Dit laat my altyd verstom staan. Daar het ‘n paar Bybelverse by my opgekom.
Psalm 121 v 1 – 2 “Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.” 

Wanneer die lewe met jou ‘n draai loop en jou omstandighede voel soos ‘n berg, weet dit : God is groter as die omstandigheid en Hy is jou hulp. Ek kyk in die Bybel@kinders. en die opskrif van Psalm 121 is “Die Here sal jou altyd oppas.”

 Psalm 125 v 1 – 2: “Dié wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem beskerm aan alle kante beskerm so beskerm die Here sy volk, nou en vit altyd.”  Die Here beskerm Sy kinders en Hy sorg. Die Bybel@kinders stel dit so “As iemand op die Here vertrou staan hy net so sterk soos ‘n berg waarop die tempel gebou is.”

Bly asseblief volhard in geloof! God is getrou. Hy is die Heerser oor alles en almal. Hy is “EK IS” Die Een wat was, wat is en wat kom. Hy is die Heer. Hy kom beslis weer. Hy kom om Sy kinders te haal. Tot dan my boeties en sussies – Byt vas! Volharding kweek egtheid van geloof en deur Sy redding het ons erfgename geword van die grootste geskenk – Die ewige lewe!

Mag Psalm 130 v 5 van ons waar wees. “Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van Sy woord.”

Lekker berge kyk

Groete 

Duimpie

Sien Ook
Wie Is Jou Held?
Die Balk In Jou Oog
Voetspore
Plasing No 0187

Foto Danksy Freda Andrew

Leave a Reply

Your email address will not be published.