As gebou van God moet ons besef wie die Here is.

Esegiel 7

Dis Chaos in ons land: (Eseg 2:3) “Mens, Ek stuur jou na die Suid-Afrikaners toe. ‘n Opstandige nasie wat teen My in opstand gekom het. Hulle en hulle voorvader het hulle teem My verset tot hierdie dag.  Dit is moedswillige en hardkoppige mense na wie toe Ek jou stuur.

Die gebeure die afgelope week het baie vrae in my kop laat maal! Heeltyd word jy gekonfronteer deur al die videos van die plunderings wat plaas vind en die emosies wat dit by mens vestig.  Dan is daar die videos van generale en belangrike mense wat die witmense waarsku op gereed te maak vir die aanvalle by ons huise en dat hulle presies weet wat als met ons blankes gaan gebeur en hoe blanke besighede afgebrand en vernietig gaan word en hoe blankes uit die land uitgejaag gaan word, en dan is daar die boodskappe van my swart vriende en kollegas wat teleurgesteld is in hul eie mense. Wat uitroep oor hoekom dit aanvaarbaar is dat swartmense ander swartmense mag doodmaak omdat hulle sodanig plunder omdat hulle arm is.

Met al hierdie gebeure sê mense ons moet bid! En dan worstel ek met myself.. maar wat moet ek bid! Moet ek bid vir ‘n tornado om die betogers in die see te waai? (Wel die HNP van ouds het dit probeer maar niks het gebeur nie??)  Moet ek bid dat COVID al die kwaaddoeners moet doodmaak? (Ek twyfel.)  Moet ek bid dat die Here ons blankes moet beskerm? (Wel wat van Regina, Simon en Emily wat by die kerk werk en wat Maandag uit vrees huis toe moes gaan omdat hulle eiendom bedreig was en omdat hulle bang was hulle kom nie veilig by die huis nie.)

Ek het geworstel oor wat ek vanoggend moet preek en Eseg 7 was my antwoord.  Ek wil nie vandag vir die oproerige skare preek nie, ook nie vir die slim blankes wat als weet nie, ook nie vir die swartmense wat niks voel vir ander se lewens nie.  Ek wil vanoggend met elkeen wat homself of haarself ‘n Christen noem praat. Met elke moedswillige en hardkoppige mens wat ingeskakel in by hierdie diens waarvan ek seker die grootste een is.

Ek is bevrees dat wat vandag in Suid-Afrika aangaan wel van God af kom. (7:1)  Hoe lankal waarsku die Here ons as Suid Afrikaners en soveel meer ons ou boere volkie dat Sy geduld met ons op is.  In 2009 was ek by my 1e Mighty Men en daar het oom Angus al vir ons gewaarsku! Maar wat het gebeur.. kerke raak leer en leer en maak toe. Christene raak meer verdeeld en gefokus om hul eie klein koninkrykies te onderhou.

Eseg 7: Het God nie dalk besluit dis nou genoeg en die mens aan homself oorgegee nie?  Het God nie Sy toorn oor Suid-Afrika laat losbreek nie? Eers leef ons in vrees vir die virus, nou leef ons in vrees vir mense.  Wat meer kan nog kom – ‘n onsigbare vyand aan die een kant en die sigbare vyand aan die anderkant.  Beide bedreig ons bestaan, ons menswees. Dit bedreig alles!

V3. Is hierdie nie die Here se straf vir al ons afskuwelike dade nie?  En dadelik kan ons mos onsself verontskuldig…  Wat het ek dan nou so verkeerd gedoen.. Kyk wat doen hulle! Die Here moet hulle straf.  As iemand anders se sondes groter is as myne dan dink ons mos ons is okay.  Voor God is diefstal=owerspel=bedrog=haat=jaloesie=moord=egbreek=skinder=onvergewensgesindheid.

V 7.  Die ergste kom nog!  Wat kan erger wees as dit wat ons nou beleef?  Hierdie is seker die ergste wat ons nog ooit as Suid-Afrikaners beleef het. Ons land het nie meer vreugde nie, ons is almal ontsteld oor verskillende dinge.

Dan die harde woorde v4 en 9 Die Here sê: “Ek sal jou nie verskoon nie, jou nie jammer kry nie“.  Hierdie woorde is so teen ons geloof! Ons dien mos ‘n God wat net vergewe en net jammer kry en net altyd sal sê: “ag toemaar dis okay, moet dit nou net nie weer doen nie.”  En dan voeter ons maar net weer voort want, God sal mos net weer vergewe en net weer jammer kry!

Hoeveel keer moet God nog vergewe en nog jammer kry, as ek en jy nie eers bereid is om 70×7 keer te vergewe nie en as ons nie eers bereid is om mense om ons jammer te kry nie.  Ons het 1250 facebook friends en 588 Twitter volgelinge en 743 instagram en whatsapp contacts.  Ons voel jammer saam met ons imaginatry virende en familie, maar wat van die persoon wat jou vandag nodig het.  Jou familie, jou vriende wat net nodig het om jou stem te hoor. Om nie net ‘n duimpie of ‘n hartjie of iets te ontvang nie maar nodig het aan jou omgee.

Dawid roep uit in Ps 51:13 “ Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie.”  Wat gaan van ons word as God ons as Suid Afrikaners gaan ophou vergewe en ophou jammer kry?

V12 “Die toorn van die Here rus op almal in die land  almal is skuldig!” – dis nogal harde woorde, want waaraan is ek dan nou skuldig? Ek het nie deelgeneem aan die plundering nie. Ek het niemand opgesweep nie. Eks onskuldig.

God se toorn het al tevore op die mens gerus en net 8 in getal is gered,  Noag en sy gesin. 

As die Here se toorn nou gaan ontvlam…  Wie gaan gered word?

Toe die Here se toorn oor Sodom en Gomora ontvlam het, is al die inwoners en die dorpe totaal vernietig. Daar het niks oorgebly nie.

Gaan ons die toorn van die Here in Suid-Afrika kan oorleef?

V15 “oorlog buite, pes en hongersnood binne” As God se toorn teen ons ontvlam val als inmekaar. Is dit nie op die stadium wat in Suid Afrika aan die gang is nie?  Is die hele gebeure van die week nie maar ‘n subtiele oorlog wat aan die gang is nie?

Dan sukkel ons nog om van COVID ontslae te raak. Die pes is in almal se huise.  Die pes wat die hele wêreld oorheers.

En saam met dit alles is daar ‘n dreigende voedsel tekort wat voor hande is. Hongersnood omdat kos nie versprei kan word nie en omdat fabrieke afgebrand is.

Ons almal is bewus van die tekens van die eindtyd en daar word soveel klem gelê op die eindtyd, maar as ek hierdie teks van Esegiël lees dan voel dit vir my of God ons waarsku dat Sy geduld met ons op is! Dit voel of God ons waarsku dat Hy vergifnis en jammer voel vir ons gaan ophou.

V17 “Al die hande sal slap hang en daar sal water teen al die knieë afloop, die mense sal rouklere aantrek en skrikbevange raak”.  Is dit nie waar ons as Suid Afrikaners vandag is nie? Is dit nie hoe baie van ons op die oomblik voel nie? 

Magteloos, weet nie hoe om verder te gaan nie, dra konstant rouklere oor al die geliefdes wat sterf weens COVID en ander siektes en nou na hierdie week is ons nog skrikbevange ook, en die videos en voice notes van die self opgelegde profete wat ons waarsku dat ons in ons huise aangeval en gemoor gaan word, maak ons nog meer skrikbevange as wat ons wat as gevolg van COVID.

Elke gesig verslae en elke kop kaalgeskeer – Gestroop van als, totale hooplose situasie –

God maak aan ons bekend wat Hy doen en ons kan nie ‘n blinde oog gooi nie kyk wat sê Hy in v 21-27. 

Sien ons nie die tekens van God se woede raak nie? Is ons so ingestel op Liewe Jesus wat maar net altyd genadig is dat ons blind is vir wat God vir ons sê?

21 – Vreemdes sal als as buit kry
22- Rowers wat in kerke instorm  en God maak of Hy niks sien nie
23 – Die land se regters is moordenaars, die stad vol geweld
24 –  in angs soek mense vrede maar kry dit nie
25 – Ramp op ramp, gerug op gerug
26 – profete, priesters gee nie leiding nie – want daar mag nie kerk wees nie
27 – Oumense het nie raad nie
28 – Konings treur, vername mense angsbevange en vol vrees

Die Here eindig met harde woorde: “Ek gaan aan hulle doen wat hulle verdien, Ek gaan hulle straf, soos hulle self mense gestraf het,  Dan sal hulle besef dat Ek die Here is”.

As ek na al hierdie dinge kyk kom ek tot een gevolgtrekking. God is kwaad. Hy is woedend! en die tyd vir self verontskuldiging is verby! Ons elkeen moet nou in ons spore begin trap.

Ek voel ons moet pleit vir onsself en ons land soos wat Abraham in Gen18:20-33 vir Sodom en Gomora gepleit het. Ek weet nie wat om te bid nie, al wat in my hart leef op die oomblik is Heer, wees ons, genadig.(Ps 57:2; Jes 33:2)

Mag God ons genadig wees en ons seën, mag God tot ons redding verskyn en aan ons vrede gee (Ps 67:2)

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Die Groot Opdrag
Hoeveel keer het God jou al geroep om iets te doen?
Hart And Siel Oorplanting
Jou Denke Bepaal Wie Jy Is
Laat Heer U Seen Op Ons Daal
Wat Word Van Die Wereld?
Plasing No 0295

Leave a Reply

Your email address will not be published.