Die Geloof Van ‘n Kind

2 Kon 5:15

Ons almal ken die verhaal van Aspoestertjie, sy was haar stiefma en stiefsussies se slaaf, sy moes alles doen wat hulle gesê het sy moet doen, sy het die slegste behandeling gekry in die huis en sy kon nooit mooi klere dra en mooi lyk nie! Sy was soos ‘n slaaf in die huis, gelukkig vir haar, was haar Peetma daar en het vir haar gehelp om van ‘n Aspoestertjie te verander in ‘n Prinses. 

   In die Bybel lees ons ook van ‘n dogtertjie wat gevang was en as slavin verkoop is aan vreemde mense, sy het die slavin geword van ‘n baie invloedryke man en wat ‘n vyand van die Israeliete was. Sy moes baie huis toe verlang het en moes ook baie hard gewerk het vir die eienaar.

Haar eienaar se naam was Naäman. Hy was baie siek! Hy was melaats. In daardie tyd was iemand wat melaats was baie sleg behandel. Hulle is gewoonlik uit die stad uit gejaag en moes in die bosse gaan bly het, totdat hulle gesond geword het of totdat hulle in die bosse dood is.

Die dogtertjie is onbekend, maar sy is vir my een van die grootste helde van die Bybel.  Sy het gesien dat haar eienaar siek is en geweet dat hy sal doodgaan van die siekte. 

Hoe sou ek gereageer het?

Myself verlekker: Lekker, jy wou my mos so sleg behandel, boontjie kry sy loontjie, Sien dis die blinde sambok –
Hom verwens – Ek hoop jy word nooit gesond nie, ek hoop jou pyn word elke dag meer
Hom haat vir wat hulle aan ons doen. Ek haat jou, ek sal jou nooit vergewe nie ek hoop jy gaan dood.

Hoe reageer hierdie dogtertjie – totaal anders:

Sy gaan na Naäman se vrou toe en vertel vir haar van Elisa, wat in God glo en ‘n profeet is. Sy weet Elisa sal haar eienaar kan help. – Ons sal so maklik sê: Meisiekind jy is “stupid”, hoe kan jy hierdie man wat jou so sleg behandel wil help, laat hy boet vir sy sondes.

Die dogtertjie het geweet dat God groter is as my eie situasie en my omstandighede. En dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat in Hom lief het en wat deur Hom geroep is (Rom 8:28).
Sy het geglo dat God nie net lief is vir haar nie, maar ook vir haar vyand. Sy het geweet niks of niemand behalwe God vir Naäman kan gesond maak nie.

   Die geloof van ‘n kind wat verby haarself en haar seer en haar omstandighede kyk en weet dat net God die onmoontlike kan doen. 

Die dogtertjie se optrede laat my dadelik dink aan Jesus se woorde in Mat 11:25: “In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het.”

Naäman se optrede

Elisa sê vir hom die mees eenvoudigste woorde: Gaan bad 7 keer in die Jordaan  Wat!!! – Hoekom Israel se rivier? – Here ek wil gesond word, maar op my voorwaardes, “my way”! En dan kom Jesus se woorde van Mat 18:3  “en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! “

  Naäman, Paulus, Johannes, wie ook al, hoekom wil jy dit so moeilik maak. Hoekom kan jy nie ook maar net soos ‘n klein dogtertjie glo sonder om te twyfel nie?  Hoekom moet ons altyd ‘n probleem hê met die manier waarop God met ons en deur ons werk?  Is dit omdat ek die grote en belangrike Naäman is wat gewoond is daaraan dat almal net moet spring as ek praat, of so selfgesentreerd is dat ek vir God wil sê, “Vader, ek sal vir U sê wat die beste is om in my lewe te doen!”?

   Geestelike arrogansie om die wil van God in my lewe te wil manipuleer sodat die uitkoms sal wees wat ek dit wil hê.

   God kom baie keer na ons toe op die mees eenvoudigste manier,
soos in die windstilte vir Elia,
soos in die sagte woorde van “vrou, jou sondes is jou vergewe vir die vrou wat owerspel gepleeg het in Johannes 8”,
of Jesaja 43 “Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne.” ,
of Mat 6 Moenie oor more bekommerd wees nie. 
God is soms so eenvoudig dat ons Hom nie eers sien nie!  God vra van ons die geloof van ‘n kind, sodat Hy deur jou kan werk, selfs in omstandighede wat glad nie vir ons sin maak nie! 
Leave something for God, but never leave God for something, because in life, something will leave u.. But GOD will ALWAYS be there for you!

Liefde

Henning – Maart 2013

Sien Ook
Hoop? Wat is Hoop?
Wie is jou Held?
Wie is jou SuperHero?
Die God van die Onmoontlike
Luister – God Roep – Kamp 2012
Plasing No 0181

Leave a Reply

Your email address will not be published.