Die Heilige Gees – Deel 4

Pinkster 2021 – deel 4 van ‘n reeks van 4

Donderdag 20 Mei 2021

Die Werking van die Gees vandag. (verv van deel 3)

  1. Die Heilige Gees verseël ons as eiendom van God en is ook ons waarborg

Ek weet nie wie kan onthou in die ou dae wanneer jy ‘n pakkie gestuur het, het jy sulke rooi goed gekry wat jy gebrand het en dan het jy die dit op de knoop gedrup en so die pakkie verseël. Daardie pakkie kan net deur die ontvanger oopgemaak word.
Of dat ‘n kontrak slegs geldig is wanneer dit onderteken is. Dit waarvoor daar geteken is, is dan die eiendom van die een wat geteken het.

Efes 1:13 sê dat die Heilige Gees is dus die handtekening op die God se kontrak dan ons God sin is.

Rom 8:15 en 17 “Die Gees wat aan ons gegee is maak ons nie tot slawe nie en laat ons nie weer in vrees lewe nie. Die Gees maak van ons kinders van God wat ons tot God laat uitroep – ABBA, die beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons Kinders van God is. Ons is ook erfgename van God!”

Efes 1:14 “Die Gees is ons waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos!” As jy waarborg teken vir iets dan is jy vas oortuig dat dit sal gebeur en neem jy die verantwoordelikheid dat dit sal gebeur!

8. Die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by en tree vir ons in

Rom 8:26-27. Parakletos: Helper en Intersessor
“Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gese word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit volgens die Wil van God vir die gelowiges.”

Hierdie is seker een van die wonderlikste wete wat ons as mense kan hê en dit is dat ons nie God hoef te beindruk met gebede nie en met stortvloed van woorde nie! Maak net jou binneste oop en die Heilige Gees wat in jou woon en jou hart en jou gedagtes ken, sal die regte woorde van die Gebed oordra.

Jak 4:3 sê: “As julle bid ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”
Dis is lynreg teenoor die Gees wat vir ons pleit. Die Gees gaan mos nie vir ons by die Vader intree as my gebed net oor myself en selfsugtige begeertes gaan nie.
“Wanneer ons die Wapenuitrusting van Efesiërs 6 aantrek dan staan daar in v 18:”Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees!” Ons moet dus leer om deur die Gees te bid, om die Gees te vertrou met ons gebed. Om nie net te praat wanneer ons bid nie, maar ook te luister!
Judas 1:20 “Julle moet voortgaan om julle lewe te bou op jul allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Gees”

9. Die Heilige Gees skenk lewe.

(Rom 8:10-11).10 Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. 11 Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.”

Joh 6:63: “Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe!” – (Onthou die beeld van die Gees as wind? Waar die droë bene weer lewend word.

Eseg 37:14 “Ek sal my Gees oor julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”

10. Deur die Heilige Gees, dra ons die vrug van die Gees


Gal 5:22-25. 22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25 Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.”.
Jesus se in Luk 6:44 dat “elke boom aan sy eie vrugte geken word.” Netso sal ‘n goeie mens aan sy goeie vrugte geken word.

En omdat die Gees in ons woon, moet ons die vrug van die Gees dra.

Soli Deo Gloria

Die Heilige Gees – Deel 1
Die Heilige Gees – Deel 2
Die Heilige Gees – Deel 3
Plasing No 0098

Leave a Reply

Your email address will not be published.