Die ontstaan van ons Kerkgebou

Mindalore Gemeente is op 17 Januarie 1970 gestig en daar is begin met gesprekke om die kerk te bou.

Die Stadsraad het op 17 September 1973 die riolering vir die omgewing waar die Kerkkompleks opgerig gaan word voltooi.

JMJ Koorts is as argitek aangestel en die planne vir die kerkgebou is opgetrek. Die Bourekenaars was A.J Smith & Mclachlan. Die Mindalore Kerkkompleks is gebou uit 94000 M I S Oakbark sierstene en is deur Brick Corporation of South Africa Ltd in Germiston afgelewer. (100 000 stene is aangekoop)

Die proses is aan die gang gesit en op 2 Maart 1974 is die planne ingedien en op 17 April 1974 het die Stadsraad van Krugersdorp die planne goedgekeur. Die stadsraad het vereis dat daar 1 parkering vir elke 10 sitplekke moet wees. Die kerk is ontwerp om 500 mense te akkomodeer.

Tenders vir die oprigting van die Kerkkompleks het gesluit om 2nm op Dinsdag 26 Maart 1974. J.P Lotz (Edms) Bpk is as Bou-kontrakteur aangestel.

 Kerkkompleks insluitend die orrel was R234 057.00. Die Nederduits Gereformeerde Kerk van Transvaal het op 7 Junie 1974 ‘n lening van R125 000 aan die gemeente toegestaan.  Die res van die gelde is gein deur Boufonds inkomstes uit die gemeente vanaf 17 Jan 1971 tot 7 Jun 1974.

Die oprigting van die klok en die struktuur het die gemeente R850 gekos. Die banke in die kerk en die Nagmaalstafel (Koste van R72) is uit Elm hout gemaak deur Fred Fisher’s Deurfabriek.

Vandag staan ons na 50 jaar voor die Kerkgebou en dink terug aan elke persoon wat betrokke was by die oprigting van die Kerk-kompleks. Elke lidmaat van die afgelope 50 jaar is deel van die gebou van God.

Ons vier ‘n Jubeljaar van dankbaarheid teenoor God.

Ander Brokkies Uit Ons Geskiedenis

Mindalore sluit haar 40e Feesjaar af met ‘n Dinee vir ’n Koning
Jeug Kamp 2013
Feesviering – 42 Jaar
Lekka Lekka Potjiekos – kompetisie 2014
Belydenis Kamp – 2014 – Is God Real?

Plasing No 0328

One thought on “Die ontstaan van ons Kerkgebou

  1. Awesome geskiedenis. Dominee Henning Mostert jy is ń belangrikke skakel in God se plan vir die kerk met ryklikke geskiedenis.🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published.