Die VREUGDE vure brand

Met al die negatiewe dinge wat rondom ons gebeur het die jaar op ‘n baie positiewe noot vir ses van NG Mindalore se lidmate begin. Drie paartjies het tydens Januarie en Februarie verloof geraak en ons as gemeente is saam met julle baie bly vir die groot stap wat julle geneem het om die besluit te maak om die lewe saam te leef.

In die Bybelse tyd was die verlowing die sluit van ‘n kontrak tussen die bruid en bruidegom, waarna hulle vir ‘n jaar van mekaar afgesonder was en die bruidegom dan die bruid kom haal vir die Bruilofsfees. Die verhaal van die 10 jongmeisies in Matteus 25:1- 13.

Volgens o.a. Sinclair en Heaton, skrywers van verskeie familiereg-handleidings, is die grondslag van ’n verlowing wilsooreenstemming; albei partye moet daartoe toestem. Die verlowing is ’n verpligting op beide partye om op ’n bepaalde datum met mekaar in die huwelik te tree. ’n Verlowing kan mondelings of skriftelik wees en die feit dat dit in ’n koerant of by wyse van ’n ring aangekondig word, het bloot bewyswaarde en is nie verpligtend nie.

Daar is geen formele vereistes waaraan ’n verlowing moet voldoen nie. ’n Verlowing kan selfs oor die pos of stilswyend tot stand kom. Wanneer die partye ooreenkom om te trou, stel hulle ooreenkoms ’n verlowing daar. ’n Verlowing word bindend gemaak deur die huwelik. So word ’n verlowing geldig deur die sluiting van die huwelik.

Namens NG Mindalore, baie geluk aan en mag God julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. (1Tess 3:12) Mag julle bruilofsmaal julle herinner aan die Bruilofsmaal waarheen Jesus ons uitnooi in Openb 19:9.

Met al die negatiewe dinge wat rondom ons gebeur het die jaar op ‘n baie positiewe noot vir ses van NG Mindalore se lidmate begin. Drie paartjies het tydens Januarie en Februarie verloof geraak en ons as gemeente is saam met julle baie bly vir die groot stap wat julle geneem het om die besluit te maak om die lewe saam te leef.

In die Bybelse tyd was die verlowing die sluit van ‘n kontrak tussen die bruid en bruidegom, waarna hulle vir ‘n jaar van mekaar afgesonder was en die bruidegom dan die bruid kom haal vir die Bruilofsfees. Die verhaal van die 10 jongmeisies in Matteus 25:1- 13.

Volgens o.a. Sinclair en Heaton, skrywers van verskeie familiereg-handleidings, is die grondslag van ’n verlowing wilsooreenstemming; albei partye moet daartoe toestem. Die verlowing is ’n verpligting op beide partye om op ’n bepaalde datum met mekaar in die huwelik te tree. ’n Verlowing kan mondelings of skriftelik wees en die feit dat dit in ’n koerant of by wyse van ’n ring aangekondig word, het bloot bewyswaarde en is nie verpligtend nie.

Daar is geen formele vereistes waaraan ’n verlowing moet voldoen nie. ’n Verlowing kan selfs oor die pos of stilswyend tot stand kom. Wanneer die partye ooreenkom om te trou, stel hulle ooreenkoms ’n verlowing daar. ’n Verlowing word bindend gemaak deur die huwelik. So word ’n verlowing geldig deur die sluiting van die huwelik.

Namens NG Mindalore, baie geluk aan en mag God julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. (1Tess 3:12) Mag julle bruilofsmaal julle herinner aan die Bruilofsmaal waarheen Jesus ons uitnooi in Openb 19:9.

Plasing No 0362

Leave a Reply

Your email address will not be published.