Dis Jou Beurt

As gebou van God is ons Sy dissipels  Mat 10

Die afgelope paar Sondae het ons op die pad van die Gelowige gestap.

Eers het ons gepraat oor wedergeboorte – Dat ek vanuit die wêreldse duisternis deur die Kruis na die Lig van God gebore moet word.

Daarna het ons gepraat oor Ons geloof en ons dade wat die vertoonvenster na die wêreld toe is van ons verhouding met God.

Laas Sondag met die Nagmaal en Pinksterfees is ons net weer bewus gemaak dat Jesus als gedoen het sodat ons die Brood en wyn van die Ewige lewe kan eet en drink.  Ons moet Glo dat die Vader vir Jesus gestuur het, Ons moet na Jesus toe kom en ons moet in Jesus glo sodat ons die Ewige lewe kan hê.

Maar nou kom ons by die volgende stap van Kind van God wees en dit is om ‘n dissipel van Jesus te wees. Jesus se twaalf dissipels het vir ‘n paar jaar saam met Hom geleef en geleer en beleef. Dit was goed want so kon hulle hoor en sien wat Jesus sê en wat Hy doen.  Hulle het eerstehandse opleiding gehad as Jesus se appies. So raak ons almal maar vasgevang in ons gemaksones van ek stap die pad saam met Jesus, Hy sorg vir my, Hy verhoor my gebede, alles gaan net goed selfs in moeilike en deurmekaar tye.  Jesus is mos altyd daar, so ek hoef Hom net te volg dan is ek okay.

In Matteus 10 verander die prentjie nogal drasties.

V1) Hoe werk dit in ons samelewing… 
Ek kan maar net die voorbeeld noem toe ek by die Oribi George die Bungee Swing gedoen het.  Oppad soontoe het almal grappe gemaak.. Ek in kluis want op daardie stadium was ek nie van plan om dit te doen nie, en ons het lekker grootmond gepraat van die wat dit nou al gedoen het, en saam gelag wanneer iemand daar afspring en gil dat die kranse antwoord gee!  En toe draai die prentjie skielik.  Toe my vriende my vra of ek sal spring, is my mond groot.. “As iemand vir my betaal sal ek spring!” Want dit was nogal ‘n dure storie! Die volgende oomblik kom een van die vriende daar aan met ‘n kaartjie.  Dis betaal… Jy is volgende!

Ek dink dat ek op daardie oomblik gevoel het soos wat die dissipels moes gevoel het toe Jesus vir hulle sê: “v1) Julle het nou die mag om bose Geeste uit te dryf en elke soort siekte en kwaal te genees!” Dan help dit nie meer om te back paddle nie!

V2) Hoor wat is Jesus se opdrag aan hulle!  Lees v 5-8

 1. Jou eie mense!
  1. Wat is die maklikste? Om met jou eie mense oor die Here en hulle geloof te praat of om na bv Swaziland toe te gaan en daar met mense oor God en jou geloof te gaan praat! Om na die heidene en die Samaritane toe te gaan is makliker as om na die Jode toe te gaan!
 2.  Wat moet jy sê:
  1. Die bekende preek wat orals in die Bybel verkondig is: “Die Koninkryk van die hemel het naby gekom”. (Nehemia 1:9; Sagaria 3:1; Maleagi 3:7; Mat 3:1 – Johannes die Doper; Mat 4:17 -Jesus; Mat 10:7 Dissipels) – Dis bietjie rof!  Ons wil mos eerder mense tot bekering bepraat!  Ons wil hulle oortuig! Ons wil vir hulle al die voordele en Nadele opnoem en vertel hoe verkeerd hulle lewe en hoe hulle in die hel gaan brand en dit meer en meer dramaties maak, maar die dissipels moes net vir die mense – die Jode, wat al die boodskap honderde male gehoor het, nou die finale boodskap bring: “Die koninkryk van God is nou hier!” Die horlosie het uitgeloop.
 • Wat moet hulle doen?
  • Hulle moes die menslik onmoontlike gaan doen! Siekes gesond maak… Dooies opwek, melaatses reinig en duiwels uitdryf! Hierdie is verseker nie maklike opdrag nie! (Mark 6:7 Die mag oor die bose geeste gegee)
  • Met hierdie opdrag stroop Jesus die dissipels totaal van hulself eie kragte, hul eie beperkings en ook kan nie een van hulle iets doen en vir die ander sê – Dis ek wat dit gedoen het nie.- Hoogmoed?
  • Met hierdie opdrag moet die dissipels totaal op die krag wat Jesus hulle gee vertrou!

Toe ek daar op die afgrond staan en die assistent die harnas om my en ek vra die assistent of hy sal spring en hy spottenderwys vir my sê: “Never I am not mad!” toe begin my hart eers klop – Die oomblik wanneer jy val, besef jy net dat jy nou in totaliteit oorgelewer is aan die genade van die mense wat die tou vasgemaak het om jou lyf, die tou wat geanker is êrens op vaste grond en dat jy nou net die oomblik moet ervaar. Ek moes die vrees wat ek ervaar het oorwin en die stap oor die rand neem!

Vir ons as dissipels, moet ons besef dat ons in totaliteit oorgelewer is aan die Tou wat die Heilige Gees is wat ons om verskeie maniere help en leer soos ons tydens Pinkster gehoor het, en dat ons geloof vas geanker moet wees in Jesus wat aan ons die mag gegee het om die onmoontlike te doen! As dissipels van Jesus moet ons die vrees vir die bose oorwin en ‘n geloofstap saam met Jesus neem.

 • Jou gesindheid (v9-10) Ontvang verniet, gee verniet – ‘n Arbeider is geregtig op onderhoud
  • Jesus sê baie reguit vir ons as dissipels wat ons gesindheid moet wees wanneer ons dissipels vir hom is! Absolute geloof in God en eenheid onder mekaar!
   • Vat niks geld nie – Want geld maak mens onafhanklik.
   • Niks klere of skoene of basiese lewens noodsaaklikhede nie. –

(Beide van hierdie twee punte maak dit vir jou maklik om indien dinge bietjie moeilik raak vir jou self uit die situasie te kry) Kos en klere is tog elkeen van ons se mees basiese behoefte  –

 1. Seën die mense wat jou goedgesind is- Dis meer as net dankie te sê.
  1. Om hierdie gesindheid as dissipel te hê is om in Jesus se voetspore te volg!
 2. So wat leer ons nou eintlik uit die gedeelte om ‘n dissipel van Jesus te wees:
  1. Dis ‘n opdrag!
  1. Jy word deur die Heilige Gees bemagtig om Dissipel te kan wees
  1. Dissipelskap begin eerste by jou huis, jou eie mense.
  1. Dissipels van Jesus proklameer die Koninkryk van God
  1. Dissipels van Jesus gaan oor tot aksie!
  1. Dissipels se gesindheid moet reg wees!

Wat beteken dit vandag om dissipel te wees?

Vandag word elkeen van ons as dissipels deur Jesus uitgestuur in hierdie wereld in om siekes gesond te maak, dooies te laat opstaan en bose geeste uit te dryf!!

Hoe doen ons dit?

As daar iets is wat ek in hierdie jaar beleef het, dan is dit dat die tyd verby is wat die dominee alleen die dissipel van ‘n gemeente moet wees! As elke lidmaat en elke Christen nie vandag gaan opstaan as dissipel van Jesus nie, gaan die kerk soos ons dit vandag ken  binne die volgende maak dit maar 10 jaar, nie meer bestaan nie! Die tyd van om maar net saam te ry op die trein van kerkwees het skielik ontspoor. Elkeen van ons, moet nou saamstaan as familie van Christus en die enigste manier is om dissipels van Jesus te wees, daar waar jy nou op hierdie oomblik is!

 1. Ons het ‘n opdrag om die mense wat in hierdie tye in hul geloof twyfel, te versterk, te bemoedig en te ondersteun.
 2. Ons het die opdrag om verhoudings te koester en te beskerm. Verhoudings is deesdae so kwesbaar en breekbaar as gevolg van mense se belewenisse en vrese vir die situasie waarin ons is. Huwelike verbrokkel, verhoudings tussen ouers en kinders word uitgedaag.  Verhoudings tussen vriende ly skade.
 3. Ons moet vir ons siekes en die versorgers van ons siekes bid ons met mekaar dra en ondersteun! Om moet DAAR wees vir mekaar op die beste manier wat ons kan.  Ons moet omsien na mekaar se fisiese behoeftes. Dit gaan finansieel baie swaar met baie mense rondom ons. Daar is soveel mense wat hul werke verloor, daar is soveel mense wat als verloor!
 4. Laastens moet ons as dissipels mekaar help om nie hoop te verloor nie. (en glo my hierdie klomp whatsapps en epose met al die negatiwiteit help regtig nie om hoop te skep nie!) Ek en jy as dissipels van Jesus het vandag meer as ooit die opdrag om die hoop vir hierdie land, hierdie wêreld te wees!

Ons moet die vrede na elke huis en elke persoon toe neem.

Ons moet die lig vir die wêreld en die sout vir die aarde wees! 

Dit is dissipelskap!

Soli Deo Gloria

Die Dik Tou van Geloof
Geloof in Aksie
Die Groot Opdrag
Plasing No 0145

Leave a Reply

Your email address will not be published.