Dit is Nutteloos

OF SO DINK JY

My liewe Boeties en Sussies

Ek hoor nou die dag iemand sê “Ai, ek kan nie die goed gebruik nie, dis nutteloos “. Weet julle ek is so bly dat God nie dink ons of dit wat ons het is nutteloos nie. God gebruik dit wat ons het om ‘n wonderwerk te doen. Hy gebruik die gawes wat ons het om Hom te verheerlik. Moet asseblief nie dit wat God jou gegee het terug hou, bloot omdat jy dink dis nie goed genoeg nie. Ek praat nie nou van geld nie.

Kyk maar na die seuntjie wat na Jesus gaan luister het. Daar was ‘n behoefte om die mense te voed en hy het sy vyf brode en twee visse daarvoor gegee. Matt 14:17-18 “Hulle sê vir Hom “Ons het net vyf brode en t’wee visse”. ”Bring dit  vir My hier,“ sê Hy”. Die res van die storie ken ons maar alte goed, maar wat leer ons daaruit.
Dit wat die seuntjie gehad het is deur Jesus gebruik sodat God daardeur verheerlik mag word. Daar het ‘n wonder werk plaasgevind. Daar is omtrent vyf duisend mans gevoed en daar het nog twaalf mandjies oorgebly. God gee in oorvloed.

Ons ken ook die storie van Elisa en die weduwee se olie.  2 Kon 4:2 “Elisa het vir haar gesê “Ek sal jou help. Sê vir my wat het jy in jou huis?” Sy het geantwoord “Ek het niks nie behalwe ‘n erdekannetjie olie”.”

Ons ken die storie ook baie goed. Die weduwee het gedoen soos Elisa gesê het. Sy het gaan kruike leen en uit haar een kruik olie het sy genoeg olie kanne vol gemaak om al haar skuld te delg.

In Kapernaum het die offisier na Jesus gegaan en gesê dat sy slaaf siek is Matt 8:6-8 ““Here, my slaaf lê by die huis verlam en verduur baie pyn.” En Jesus antwoord hom “Ek sal hom kom gesond maak “. Maar die offisier sê “Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Sê maar net ‘n woord en my slaaf sal gesond word ““. In vers 10 b sê Jesus “Dit verseker Ek julle “Ek het nog by niemand in Israel so ‘n geloof teëgekom nie.””  8:13 “Jesus sê toe vir die offisier “Gaan terug, en wat jy geglo het, sal gebeur.” En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword “.

Die offisier het homself nie waardig geag dat Jesus in sy huis kon kom nie maar hy het nie gehuiwer om te vra nie. Gaan met jou versoek na God en Hy sal antwoord. Vertrou God!!  God gebruik dit wat ons het sodat Hy as die enigste ware God daardeur verheerlik mag word. God rus ons toe en gebruik dit wat hy ons gegee het in Sy koninkryk.

1 Korintiërs 12:13b (Die Boodskap) “Dit maak nie saak wie ons is of waar ons vandaan kom nie of hoe belangrik mense dink ons is nie, dieselfde Gees werk in almal van ons.”

As die Gees jou lei om iets te doen, doen dit. God wil dit wat jy het:

olie, vis, brood of behoefte of versoek, gebruik om daardeur verheerlik te word.   God is God van die onmoontlike!!  Koning Dawid het baie goeie raad aan Salomo voor die oprigting van die tempel gegee.  2 Kronieke 28:9-10 “En jy Salomo, my seun, jy moet die God van jou vader ken en Hom dien met jou hele hart en met ‘n gewillige gemoed, want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoeling van elke gedagte. As jy na Hom vra, sal Hy Hom deur jou laat vind, maar as jy Hom verlaat sal Hy jou altyd verwerp. Besef nou dat die Here jou gekies het om ‘n gebou as heiligdom op te rig. Pak die werk aan en doen dit! “

Martin Luther het gesê “Ek het al baie dinge in my eie hande geneem en dit uiteindelik verloor. Maar wat ek ook al in die Here se hande geplaas het, besit ek ewig.”

Lekker gee!

Groete,
Duimpie

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Wees Rustig In Die Here
God van die Onmoontlike
Hoeveel keer het God jou al geroep om iets te doen?
Leer Om Op God Te Vertrou
Gehoorsaamheid
Jou Denke Bepaal Wie Jy Is
Geweld Geweld
Plasing No 0308

Leave a Reply

Your email address will not be published.