Gebeds uur – Deel Drie

In Oktober het ek geskryf oor die eerste drie fokuspunte van vyf minute elk. In die November 2011 uitgawe van “Tussen Ons” het ons fokuspunte 4 tot 6 bespreek. Ons gaan nou die tweede halfuur ingaan met fokuspunte 7 tot 9. Geniet jou uur saam met God.

.

Fokuspunt 7: Die Wêreld


Om God se eer te soek onder alle nasies wêreldwyd.

1) Bid dat alle nasies sal insien en glo dat Jesus die antwoord is, die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh.14:6).
2) Bid dat alle onbereikte volke op aarde deur die Evangelie bereik sal word (Luk.24:46-48).
3) Bid vir God se vrede, dat dit sal posvat en heers oor en in alle lande en volke (Joh.14:27, Sagaria 9:10).
4) Bid dat alle regerings en hulle leiers hulle ondergeskik sal stel aan die Heerskap van Jesus, Koning van die konings,
sodat hulle God se seën kan ontvang.
5) Bid vir Christelike organisasies wat met transformasie op op nasionale en internasionale vlak gemoeid is.

Fokuspunt 8: Stryd teen die Bose

Om God se eer te soek deur die breek van vestings van die bose. Bid dat mense dit sal raaksien en erken en bely as hulle betrokke is by:mmoraliteit en sedeloosheid

1) Afgodery, Satanisme, heksery, toordery,
2) Onreg, uitbuiting en rassisme,
3) Goddelose ooreenkomste en sameswerings.
4) Bid teen mense, organisasies en plekke (veral in jou omgewing) wat bogenoemde bedryf of in stand hou.

Fokuspunt 9: Krisisomstandighede

Om God se eer te soek deur oplossings en deurbrake in enige van die volgende Krisisse wat voorkom:

1) In die Kanker en HIV/Vigs pandemie en ongeneeslike siektes.
2) In die toename in die getal arm en behoeftige mense
3) In Korrupsie op alle vlakke
4) In die vervolging van christene en die kerk
5) In oorloë, geweld en bloedvergieting, ook vir die miljoene vlugtelinge as gevolg daarvan
6) In natuurrampe en die gevolge daarvan.
Lees: Efesiërs 3:14-21

Gebeds Uur – Deel Een
Gebeds Uur – Deel Twee
Gebeds Uur – Deel Four
Plasing No 0074

Leave a Reply

Your email address will not be published.