Gebeds uur – Deel Een

Kan mens vir ‘n uur aanmekaar bid?
Oor die volgende paar maande gaan ons Twaalf fokuspunte van vyf minute elk gee om die uur vol te maak.
Geniet jou uur saam met God.

.

Fokuspunt 1: Lofprysing.

Ver-Heer-lik God; eer Sy naam want –

God is –

Ons Vader (Matt.6:9, Joh.1:12-13)
Die Skepper van alle dinge (Gen.1:1)
Die Koning van die hele wêreld en heelal (Miga4:13, Ps.24:7-10)
Die Almagtige (Gen.17:1; Openb.4:8)
Die Bron van alle standvastigheid en bemoediging (Rom.15:5)
Die barmhartige en genadige God (Eks.34:6)
Die groot Geneesheer (Ps.103:3, 147:3, 1Pet.2:24)

Jesus Christus is –

Die Weg, Waarheid en die Lewe (Joh.14:6)
Die Verlosser (Luk.2:11)
Die Vredevors (Jes.9:5)
Die Eerste, verhewe bo die hele skepping (Kol.1:15-17)
Die Naam bo alle name (Fil.2:9-11)

Die Heilige Gees is –

Ons Voorspraak (Joh.14:16,26,16:7)
Die Gees van die waarheid (Joh.16:13)
Die Bron van krag (Hand.1:8, Rom.15:13)

Fokuspunt 2: Persoonlike heiligheid.

Om God te eer deur `n toegewyde lewe.

Bid en streef ek na heiligheid? (1Pet.1:15-16)
Is daar bewuste sonde in my lewe wat ek nog nie bely het nie? (Rom.6:12-14)
Dra ek dalk bitterheid en onvergewensgesindheid in my binneste? (Matt.6:12, 14-15,18:21-22, Spreuke14:10)
Bid ek vir my vyande? (Matt.6:27-28)
Is daar twyfelagtige praktyke in my lewe? (Jes.29:15, Job 23:10-11)
Gehoorsaam ek God in alles? (Joh.14:15,16,23-24, 1Pet.1:2)
Skaam ek my vir Jesus, of bely ek Sy naam oral openlik? (Luk.9:23-26)
Lewe ek `n voorgee-lewe om beter te lyk voor sommige? (Ps. 11:7, Spr.10:9)

Fokuspunt 3: Evangelisasie

Om God te eer deur die redding van mense.

God wil nie hê dat mense moet hel toe gaan nie.
Bid vir vyf ongeredde families, vriende of indiviue.
Bid ook vir sendelinge en leraars wat die evangelie verkondig.

Fokuspunte 4 tot 6 kan gevind word in Gebeds uur – Deel twee
Fokuspunte 7 tot 9 kan gevind word in Gebeds uur – Deel Drie
Fokuspunte 10 tot 12 kan gevind word in Gebeds uur – Deel Vier
Plasing NO 0028

Leave a Reply

Your email address will not be published.