Gebeds Uur – Deel Vier

In die laaste kwartaal van 2011 het ons die eerste nege fokuspunte bestudeer wat u moet oorweeg, tesame met hierdie laaste drie, om ‘n sinvolle verhouding met God te ontwikkel. Die skakels na die eerste dele is soos volg –
Deel een – punte 1 tot 3, Deel twee – punte 4 tot 6 en Deel drie – punte 7 tot 9

.

Fokuspunt 10: Jeug

Om God te eer deur die jeug te bereik.

1) Bid dat jongmense in `n intieme verhouding met God sal kom en in gehoorsaamheid aan Hom sal lewe.
2) Bid vir die Kategese: dat die kinders God werklik sal leer ken en Hom al hoe meer leer liefkry.
3) Bid vir die Kategete wat met hul voorbeeld kinders na Jesus toe trek.
4) Bid vir Jeug-tot-jeug getuienisse; dat gelowige jongmense ander sal bereik met die Evangelie.
5) Bid vir die versoekings waarin jongmense kom, en dié vasgevang in sonde.
6) Bid vir radikale keuses, vir Jesus Christus, en teen die wêreldse praktyke wat mislei.
7) Bid vir die ouers vir die wysheid om hul kinders op God se pad te begelei.
8) Bid vir die skole, onderwysers en leerplanne.

Lees: Luk. 18:15-17, Joh.21:15, Ps.119:9.

Fokuspunt 11: Versoening

Om God se eer te soek deur vergifnis en versoening.

1) Bid vir versoening in volke en lande. Dat hulle hul skuld sal bely waar daar onderdrukking en uitbuiting is.
2) Bid vir vrede waar tussen etniese groepe rassisme heers.
3) Bid vir vergifnis by dié teen wie onreg gepleeg is.
4) Bid vir versoening in gesins en familie verband. Tussen: huweliksmaats, ouer en kind, broers en susters, skoonmense.
5) Bid vir versoening op sosiale vlak. Tussen vriende, werksmense, gemeentelede, ens.
6) Bid vir vergewingsgesindheid en dat mense mekaar sal begin seën.

Lees: 2Kor.5:18-19, Mat.6:12,14-15, 18:21-35.

Fokuspunt 12: Aanbidding

Om God se eer te soek deur lof, dank en aanbidding.

Sluit hierdie uur van gebed af met woorde van lof en dank teenoor God.
Die gedagtes van lof en eer wat in jou binneste opkom, bring dit aan Hom.  
Lees enige van: Psalm 144 tot 150. 
Lees `n loflied in `n liedboek.

Dank Hom vir sy oorvloedige seën

Plasing NO 0026

Leave a Reply

Your email address will not be published.