Gebedsdiens – 4 Julie 2021

Esegiel 34:4 roep ons as Christene tot aksie om in hierdie tyd ‘n verskil te maak.

Ons gaan vandag ‘n gebedsdiens hou waar ons vir verskillende mense en situasies gaan bid.  In 2011/2 het ons as gemeente die 4 windrigtings gebruik om gefokus te bid en ek gaan vandag daardie vier windrigtings gebruik om almal wat ingeskakel is in gebed te lei.
.

NOORD

Geloof
Jes 7:9 “Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie.”
Hebr 11:1 “Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Wat is die dinge waarop ons Hoop?

Liggaam: Gesondheid, elkeen sy deel doen.
Bid vir fisiese genesing – en ook dat mense hul verantwoordelikheid teenoor hulself en die rondom hulle sal nakom.

Gees: Elkeen se verhouding met God sal verdiep. Hoop op die ewige lewe.
Nie geloof sal opgee nie. Glo in God, glo in mekaar, glo in jouself.

Rom 15:13 “Mag God die bron van hoop, julle deur hulle geloof met alle vreugde en vrede vervul sodat julle hoop al hou sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees .”

Twyfel

Jak 1:6 “Maar mens moet gelowig bid en nie twyfel  nie, want iemand wat twyfel is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.”
Judas 1:22 “Oor die wat in twyfel verkeer moet julle jul ontferm.”

Bid vir mense wat begin twyfel oor die toekoms. Twyfel in God. Twyfel oor hul geloof

OOS

Verhoudings- Gal 6:2 “Dra mekaar se laste – 1 Tess 5:11 “Praat mekaar moed in en versterk mekaar.”

Bid vir gesinslede, vriende, Kollegas, kennisse, mense wat ‘n rol in jou lewe speel

Huwelike – Pred 4:9 Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets”.

Baie huwelike trek swaar en ander huwelik word sterker. Ons bid vir huwelike

Mediese personeel

Om elke dag met baie mense wat baie siek is te werk is uitmergelend
Bid vir dokters, verpleegters, Wetenskaplikes, Almal wat betrokke is by hulpverlening en ondersteuning tydens COVID, Raad wat die President bystaan met besluite. Mense in laboratoriums. Helpers by die inentingslokale.

Rom 13:8 “Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit.

SUID

Siektes:

Jak 5:14 “As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die Naam van die Here.”

Soveel mense is siek aan COVID, maar daar is baie van ons geliefdes wat siek is van ander siektes soos kanker en diabetes en nog vele meer.

Kom ons salf ons siekes met die olie van gebed. 
Bid vir elke persoon in jou gesin en vriendekring wat siek is.
Bid vir die wat tans om hul lewens veg in hospitale en by die huise.
Bid vir die wat asemnood beleef.
Bid vir die wat nie energie het nie, en wat baklei teen konstante moegheid.
Bid vir die wat se harte seer is na die afsterwe van ‘n geliefde

Jes 53:4,5 4Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. 5Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.”

Finansiële en fisiese situasie

Nog iets wat ons siek maak is finansiële bekommernisse.

Mat 6:31-34 ” 31“Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. 32Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. 34“Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”

Dink aan Job  – als verloor, net God oor gehad en met God geworstel

Bid vir elkeen wat in die tyd werk verloor het, salaris gesny is, besittings moes verkoop, verarm as gevolg van die pandemie. Spr 30:8-9 “Moet my nie armoede of rykdom gee nie; breek my porsie brood vir my af sodat ek nie oorversadig raak en U misken en sê: “”Wie is die Here?’ nie, of verarm en steel en die naam van my God geweld aandoen nie.”

WES

COVID depressie of COVID vrees is ‘n realiteit in baie van ons se lewens.  Daar is vrees om dit te kry, vrees om ander aan te steek, vrees vir die wat dit het of hul gaan oorleef of nie, vrees by die wat dit reeds gehad het om dit weer te kry, of dat hulle nie heeltemal gesond sal word nie, vrees vir wat die toekoms gaan inhou. 

Jes 35:3,4 “Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se kniee knik, sê vir die wat moed verloor het:  Wees sterk en moenie bang wees nie, julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red.”

Bid vir elkeen wat Emosioneel sukkel om te cope, vir die wat Moedeloos is, die wat aan Depressie ly en die wat reeds vrees ervaar en daardeur nie die lewe ten volle kan geniet nie. 

2 Kor 4:16 “Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe, Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Gebeds Uur – Deel Een van Vier
Bid en bly op die smal pad
Voetspore
Gehoorsaamheid
Wysheid
God van die Onmoontlike
Ons Word Dopgehou
Plasing No 0252

Leave a Reply

Your email address will not be published.