Geloofsvolharding – Deel 5

In Augustus het ons begin met ‘n reeks oor riglyne vir geloofsvolharding vanuit  Heb 12:1-3, wat opgedeel word in 5 riglyne. Hier is dus die 5de en laaste riglyn….

    Geloofsvolharding Riglyn 5: Fokus op die wenpaal.

Ja, fokus op die wenstreep, want daar staan Jesus Christus! Hy is die Leidsman Die Begin en Voleinder van ons geloof. In terme van die wedloop is Hy die Afrigter wat Self die wedloop gehardloop het én voltooi het. Hy het eerste gehardloop (Begin) en eerste klaar gemaak! Daar staan Hy by die wenpaal met die lourierkrans van oorwinning om sy kop… en daar deel Hy die medaljes uit van almal wat die wedloop voltooi.

Fokus op die wenpaal!

Voor jou uit loop die bloedspoor van die lydende Kneg van die Here. Volg in sy spore en hou by die pad wat Hy gebaan het – deur die voorhangsel heen: deur sy dood aan die kruis.

Hy het reeds die resies GEWEN. En deur sy voorbeeld in oog te hou, kry jy daagliks nuwe moed:
· Hy het nie vir die skande van die kruis teruggedeins nie.
· Hy het beledigings verdra. Hy het bespotting verduur.
· En Hy sit nou aan die regtehand van die troon van God.

Hy is die triomferende Koning. Hy is ons Verlosser. Jesus is ons motivering tot volharding… want deur sy genade wat Hy verdien het, SAL ons ook in die troonkamer van God verskyn… sonder vrees en sonder verskrikking, omdat ons deur hierdie geloof gered is.

Ten slotte:

Volhard in die geloof. Groei daagliks in heiligmaking, hou op met die sondelaste wat jou kan hinder en fokus daagliks so op Christus dat jy meer en meer vir die wêreld dood is en en vir Christus lewe.
Hy gee jou die wenresep.
Hy ken ons stryd.
Hy is ons Enigste Hoëpriester wat met ons medelye het.
Hy sal jou die krag gee om tot einde te volhard.

Bely saam met Paulus…

Maar in al die dinge van hierdie lewe is ons MEER AS OORWINNAARS omdat Hy ons liefhet (Rm 8 vs 37).

En hoor Jesus se belofte in die Profetiese Rede (Mt 24): Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” Mat 24:13 

Amen.

Oom Jan

Geloofsvolharding – Deel 2
Geloofsvolharding – Deel 3
Geloofsvolharding – Deel 4
Ongelukkig kry ons nie Deel 1 nie. As ons dit wel kry sal ons dit onmiddelik plaas.
Plasing No 0070

Leave a Reply

Your email address will not be published.