Jeug Leiers Gaan Terug Skool Toe

Om ’n Jeugleier in Mindalore gemeente te wees is harde werk. Ons gemeente maak glad nie gebruik van voorgeskrewe Sondagskool materiaal nie. Mindalore het in 2012 begin om die Bybel van Genesis af deur te lees en in 2017 het ons afgesluit met Openbaring.

In 2018 het ons weer by Genesis begin.   Ons het in ons gemeente ’n leesrooster wat ons volg en elke Sondag moet die Jeugleiers ’n les uitwerk wat oor dieselfde  Bybel teks en tema handel as die preek. En dit is harde werk!   

 Ons het besluit om die Paidon Kinderbediening se Les uitleg te gebruik om die lesse meer eenvorming te maak en verlede jaar het Leon van Zyl vir ons ‘n kursus kom aanbied oor die verskillende onntwikkelingsfases van die kind en hoe ons in elkeen van hierdie fases die evangelie aan die kinders op hul ouderdomsvlak moet bring. 

Hierdie jaar op Saterdag 11 Januarie (nog voor die skole begin het), het Leon ons kom leer hoe om ‘n Bybelverhaal te vat en eksegese te doen sodat ons op die einde van die dag ‘n les het wat ons vir die kinders kan aanbied. Ons het die Toring van Babel gebruik (Gen 11:1-9) en elke groep moes ‘n les uitwerk en voordra wat ouderdoms gerig is.

Ouers kan regtig ‘n handeklap gee vir ons Jeugleiers wat soveel moeite doen om vir ons kinders die Woord van God te leer. Mindalore is geseënd met Jeugleiers wat Jeugbediening as hul roeping sien en dit ook uitleef. 

Dankie aan elkeen!

Adriaan

Nog Sielskos Vir Die Lewens Pad
Leef Uit Jou Gawes
Jeug – Kinderkerk
Plasing No 0013

Leave a Reply

Your email address will not be published.