Job

Die laaste Bybel boek wat ons die kwartaal gehandel het was Job. Ek is seker julle sal almal saamstem dat ons elkeen iets uit die verhaal kon leer. Ten minste is die boek nou nie net meer ‘n vervelige verhaal vol dialoog nie tussen Job en sy vriende en uiteindelik God nie. Nee, die verhaal bevat heelwat lesse wat vandag nog van toepassing is. Dit sal wonderlik wees as ons tog eendag weer aandagtig deur die boek kan lees, en net weer te besef dat ons elkeen ook maar tog ‘n eie “Job” verhaal het. Oomblikke of tye in jou lewe waar jy dalk gevoel het jy het alles verloor. Ek self was al deur so ‘n situasie.

Maar die wonderlike is dat God juis daardie tyd van my lewe gebruik het om nader aan Hom te beweeg en uiteindelik uit my sokkies te seën. Net soos Job, het ek ook eensaam en verlate op ‘n ashoop gesit en my wonde uit selfbejammering gelek. God het egter ‘n plan vir my lewe en nie voor ek alles aan Hom oorgegee het nie, kon Hy nie begin om die misvormde klei beeldjie weer in iets nuttigs herskep nie.

Juis daarom het die boek van Job ‘n baie persoonlike waarde vir my. Aan God kom ons hoogste dank toe. Dank vir sy ewige en lewende Woord, wat ‘n skatkamer van wyshede en waarhede openbaar.

Die skrywer van die boek Job word glad nie genoem nie en is ook glad nie bekend nie, maar kan moontlik Job self ook wees.

Datum – Dis ook onseker maar word algemeen aanvaar as een van die oudste verhale van die Bybel, ongeveer 2000 VC.

Waaroor              God laat menslike lyding toe vir Sy eie doeleindes.

Aanhaalbare tekste

Uit die Afrikaanse Ou Vertaling (AOV) Job 1:21 …” Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

Job 14:1  “Die mens uit ‘n vrou gebore, is kort van dae en sat van onrus.”

Job 16:2  “Dergelike dinge het ek al baie gehoor: treurige vertroosters is julle almal.”

Job 42:6  “Daarom herroep ek en het berou in stof en as.”

Ongewoon         Die boek Job vertel ook die verhaal van hoe Satan in God se teenwoordigheid in beweeg(1:6).

Dit gee ook ‘n duidelike Ou Testamentiese leidraad van Jesus se werk toe Job gesê het “Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.” (Job 19:25)

Les         Teëspoed is nie noodwendig ‘n teken van sonde in ‘n mense se lewe nie. Dit mag dalk iets wees wat God juis gebruik om jou nader aan Hom te trek.

Liefde

Oom Jan

Sien Ook
Wipwaentjie
Die Emmaus Pad
Die Heilige Gees – 2
Eensaam
Plasing No 0208

Leave a Reply

Your email address will not be published.