Leer Om Op God Te Vertrou

Die maand staan ons so bietjie stil by Moses en die volk Israel soos vertel in Eksodus 13-19. Nie net is dit ‘n verhaal oor Israel se bevryding nie, maar is dit ook ‘n verhaal van so baie Christene.
Paasfees nag in Egipte was nie net die einde van slawerny vir Israel nie, maar ook die begin van ‘n nuwe verhouding met God,  ‘n alomteenwoordige God. Die verhouding, net soos ons verhouding met God, het net een doel voor oë, naamlik – verandering of transformasie. Mense met wie God Homself deel word kan verwag om ook in God se eienskappe en veral sy Heiligheid te deel.

Die gebeure waarvon ons lees in Eksodus 13-19 wys baie duidelik dat Israel nog nie ‘n heilige volk was nie, en daarom nog nie reg om op God te reageer nie.

Die mees logiese en direkte roete om te trek na Palestina sou al langs die kus om gewees het. Maar dit sou hulle egter onmiddelik in konflik situasies met ander kragtige vyande gebring het. God het geweet hulle moes nog leer om op Hom te vertrou en daarom het Hy hulle op ‘n ompad gelei wat parallel met die Rooi See vir 160km geloop het, tot by die Rooi See. Dis hier waar hulle toe tussen die see en ‘n droë wildernis vasgekeer word, deur die Egiptenare.

Bevryding

Na die uittog uit Egipte het Farao en die Egiptenare vinnig herstel toe hulle besef met watter kosbare besittings Israel daar weg is. Dit het die Farao dalk laat besluit om hulle te keer met ‘n 600 strydwaens (chariots) sterke leer van ten minste 1200 man. Dis duidelik dat Farao van God en sy mag vergeet het.
Maar Israel het dit ook vergeet! Die volk het bitterlik gesmeek by Moses om hulle eerder te laat teruggaan en die Egiptenare te dien as om in die wildernes dood te gaan. Dis juis toe dat Moses vir hulle kon sê: “Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenare nou daar sien , sal jy hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.” Eksodus 14:13-14

 Ons almal ken die bekende verhaal van die see wat gekloof was sodat die Israleliete op droë grond kon deurtrek waarna die waters die Egiptiese krygers verswelg het.

Ons kan ons net indink wat dit vir God se volk moes beteken het om hul onderdrukkers se lyke op die strand te sien lê (Eks 14:30). Ek kan my net die verligting en vreugde indink noudat hulle verlos was van hul vrees. Toe het die mense weer in God geglo en gesing tot Sy eer (Eks 15).

Die Begin

God het altyd ‘n doel met mense wat na Hom toe kom. Israel moes nou leer om soos God te wees. As ‘n geroepe volk moes hulle Sy karakter en persoonlikheid reflekteer as ‘n lig aan alle nasies. Maar die nuwe lewens styl was vreemd vir hulle. Dis soos om weer gebore te word, gebore in ‘n nuwe wêreld waar jy nuwe gedagtes, waardes en gedrag moet aanleer.

Eers nou kan ons sien dat die verlossing van Israel die geboorte van ‘n nuwe nasie was en dat die daaropvolgende gebeure in die woestyn die werk van ‘n liefdevolle God was wat sy nuwe “baba” moes leer en opvoed tot volwassenheid.

Die Kind

Die gebeure opgeteken tussen Eks 15:22 en Eks 17:7 wys ons net watter soort kind Israel was. Die profeet Hosea kyk soos volg terug daarna:

“Toe Israel nog ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en Ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Maar toe die Baäls hulle roep, het IsraelMy verlaat en vir die Baäls gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het vir Efraim leer loop, Ek het hulle in My arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit Ek is wat vir hulle sorg nie.” (Hos 11:1-3)

    Stryend en doelbewus het hulle weggehardloop om hulle te vergryp aan verbode “lekkernye”. Die Israel baba het baie gou vegeet van die groot wonderdade waarme God hulle verlos het. Skaars drie dae later het hulle weer gekies om aan te hou kla. Hulle het bly kla oor die water en die kosvoorraad.

    God het gereager deur die water te suiwer, manna en kwartels te voorsien. (Die foto bo is van ‘n gewone kwartel)

    So kan mens verder in die verhaal lees hoe Israel baie onvolwasse bly optree het, ja, selfs te onvolwasse om te reageer op God se genade en selfs te onvolwasse om te reageer op God se leiding. God het egter aanhoudend Sy liefde en versorgings dade aan hulle gedemonstreer, maar tog, het die volk met elke krisis paniekerig geraak wat hulle verhoed het om op God te vertrou.

    Die Eksodus verhaal is ‘n verhaal van ‘n alomteenwoordige God wat net die beste vir Sy volk wil hê. Die verhaal is vandag nogsteeds waar vir elkeen van ons. Ons moet net ons kinderskoene ontgroei en ophou melk drink. Deur vaste kos te begin eet sal ons ook begin leer op om God te vertrou in alles wat ons doen en op ons pad mag kom.

    My gebed is dus dat elkeen wat hier lees werklik die vaste kos sal begin soek. Soek na God en Sy versorgings wonderdade aan my en jou geskenk uit genade. Die kos is soet soos heuning op ons lippe en is die enigste kos wat ons tot geestelike volwassenheid sal laat groei. 

Oom Jan

Nog Sielskos vir die Lewenspad
En jou antwoord is
Lekka Lekka Potjiekos – kompetisie 2012
Eensaam

Plasing No 0082

Leave a Reply

Your email address will not be published.