Leesrooster vir Mei 2021

DatumTekste om te lees: 2e Kwartaal 2021
Bybel lees Week 129 3-8 MeiAs gebou van God is ons wedergebore
Maandag Joh 2:1-11
Dinsdag  Joh 2:12- 22 
Woensdag Joh 2:23-3:21      
Donderdag Joh 3:22-36    
Vrydag Joh 4:1-26  
Saterdag Joh 4:27-42
9 MeiJoh 3:5
Bybel lees Week 130 10 -15 MeiAs gebou van God glo en doen ons.
Maandag  Mrk 5:21-43
Dinsdag   Luk 8:40 – 56 
Woensdag  Mat 9:18-26    
Donderdag  Mat 9:27-34   
Vrydag  Mat 13:54-58    
Saterdag Mrk 6:1-6
 16 MeiMarkus 5:30
Bybel lees Week 131 17 – 22 MeiAs gebou van God vier ons Nagmaal
Maandag  Joh 6:22-40   
Dinsdag   Joh 6:41-59 
Woensdag  Joh 6:60-71   
Donderdag Mrk 7:1-23
Vrydag  Matt 15:1-10
Saterdag  Joh 7:1-10
23 MeiJoh 6:22-59
Bybel lees Week 132 24 -29 MeiAs gebou van God is ons dissipels
Maandag  Mark 6:1-13    
Dinsdag    Mark 6:14-29 
Woensdag  Matt 9:35-38
Donderdag Mat 10:1-11:1
Vrydag  Mat 14:1-12
Saterdag  Luk 9:1-9
30 MeiMat 10:1
Bybel lees Week 133 31 Mei – 5 JunieAs gebou van God verstaan ons tekens.
Maandag:   Mrk 7:24-30      
Dinsdag     Matt 15:21-28   
Woensdag  Mrk 7:31-8:9    
Donderdag Mat 15:29-38
Vrydag  Mrk 8:10-26
Saterdag Mat 15:39-16:12
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.