Moenie mislei word nie! Lukas 4:1 – 13

Die “high” van die lewe is altyd lekker. Omdat Jesus die Seun van God is, sou mens dink dat Hy nooit ‘n “low” sou beleef nie. Niemand van ons wil in die versoeking kom nie, maar ons almal gaan in die versoeking kom. Wat kan ons uit Jesus se versoeking leer om ons te help om die versoekings van die lewe teen te staan?

GEESVERVULDE LEWE.

Jesus was gevul met die Heilige Gees en deur die Gees woestyn toe gelei om versoek te word.
Christene kan so maklik glo dat, indien ons tot bekering gekom het en die Heilige Gees in ons het, dan kan die duiwel ons niks aandoen nie.
Jesus verstaan dit en daarom leer Hy ons bid: “en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose” Hy weet wat gebeur as ons in versoeking gelei word. Hy weet wat die Bose gaan doen wanneer Hy ons versoek.


40 DAE NIKS GE-EET NIE:

Hoe Ironies- Nou net gehoor hoe die Vader vir Jesus sê: “Dis My geliefde Seun – oor Hom verheug Ek My“, (Luk 3:21) en nou word Jesus deur Sy grootste vyand versoek. Waar is God dan tydens versoekings? Die antwoord: By jou deur die Heilige Gees en versoekings is die toets waardeur ons gaan om te bepaal vir wie ons gaan luister. Gaan ons luister vir die Heilige Gees, of gaan ons luister vir Satan. As jy vir die Heilige Gees luister, kom die Krag van Jesus in volle werking, al is jy hoe swak! (2 Kor. 12:9)


ONDERSKEI TUSSEN DIE WAARHEID EN DIE LEUN.

Die Duiwel lieg nie altyd in jou gesig soos ons dink nie. Hy ken die waarheid want hy was ‘n Engel, en hy ken God en hy ken God se hart en hy ken die krag van die Bybel. Hy versoek Jesus op 3 maniere en dit is hoe ons versoek word.

 BASIESE FISIESE BEHOEFTES.
Kos: waaraan dink ons die meeste: KOS, Wat eet ons vir ontbyt, dieet ens ens. Duiwel weet van Jesus se fisiese behoefte en kom op so ‘n mooi manier na hom toe. Jy is mos die Seun van God, nou hoekom honger lei – praat met die klippe en maak brood – Satan ken Jesus se mag.
Waar val ons die meeste in versoeking en dan sê ons dit so maklik: Eks nou in die versoeking om ‘n stuk koek te eet! En dan????… Jy het dit gesê; Ek het dit gesê.
Maar wat sê Jesus: “‘n Mens (vleeslike behoefte) leef nie net van brood nie – Later gee Jesus die antwoord, Gebed – Onse Vader : “Gee ons VANDAG ons daaglikse brood (Mat 6:11), sodat ons nie versoek sal word oor fisiese behoeftes nie. ( Luk 4:4 Ou Vertaling – Die mens sal nie van brood alleen nie, maar van elke woord van God.)
Joh. 6:35 En Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.”

MATERIALISME.
Mense is bereid om dood te maak vir mag en vir besittings. Satan het outoriteit gekry op aarde, ja, maar aan Jesus is alle mag gegee in die Hemel en die Aarde (Matt 28:18) . Satan wou Jesus se magte inperk en kon dit nie regkry nie, nou wil hy ons inperk sodat ons net op die aardse mag en kragte te fokus. Jesus is die Koning van die konings en die Heerser van die heersers. Niemand het groter mag as Hy nie. Daarom vir wie wil jy luister?

GELOOF, EN GEHOORSAAMHEID AAN DIE WOORD VAN GOD.
Die Bybel sê:……WAT????
Die Bybel is die Swaard van die Gees, Maak baie seker of ‘n opdrag van God af kom of nie.
Satan ken die Bybel en hy weet ook dat ons nie die Woord van God mag misbruik nie. Maak seker dat God se Woord die waarheid in jou lewe is en dat jy die Woord van God ken. Dis nie die Dominee of Jeugleier se verantwoordelikheid om jou die Woord van God te voer nie. Jy moet die Bybel lees. Jy moet God se stem ken en dit kan alleenlik gebeur as jy in verhouding met God staan..
Mat 4:11 sê. “Nadat die duiwel hom verlaat het, het Engele gekom en hom versorg”. Dus God se Woord is waar, die Engele het hom versorg, nie op bevel van Satan nie, maar op bevel van God!
Daarom skryf Paulus in Jakobus 4:7 die volgende: 1) Onderwerp julle aan God en dan 2) staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug.
Jesus praat uit ondervinding uit en Hy weet dat ons versoek sal word. Hy bid in Joh. 17 “dat God ons nie uit die wêreld sal wegneem, maar van Bose sal bewaar”. Want Jesus weet wat vir elkeen van ons wag. en Hy wil hê ons moet weet hoe om gereed te wees in tye van versoeking.

Sien Ook
Klippe en Die Rots
Bou U Legkaart
Plasing No 0178

Foto Danksy MiriamS

Leave a Reply

Your email address will not be published.