Om God As Familie Te Dien

Die maand wil ek graag bietjie met julle deel oor die belangrikheid om as familie of gesin God te dien. Dis dan ook die Jeug kommissie se gebed dat Mindalore se gesinne weer saam Bybel lees en om te gesels oor God. Nie net in jou eie lewe nie maar ook in julle lewe as gesin.

Ons het vandag meer en meer families in ons gemeenskappe waar die kinders nie die Here dien en volg nie.  God wil immers hê dat families die Here dien!

God se gegewe reëls

Vader (Efesiers 5:23; 1 Timoteus 3: 4-5).

Die pa/vader moet die huisgesin lei deur:
Rigting aanwysings vir die gesin te gee deur die onderrig van God se Woord,
Saam met en vir die gesin te bid,
Sy lewende voorbeeld,
Vir sy vrou en kinders lief te wees,
Sy hart sag en hand ferm.

Moeder (Spreuke 31: 25-28; Titus 2: 3-5).

Die ma moet haar rol by die huis vervul deur:
Te sorg vir die fisiese en geestelike behoeftes van haar man en kinders,
Haar huis ‘n prioriteit te maak (bv.die regte atmosfeer daar te skep),
Haarself daaraan te wei om ‘n rol van ‘helper/maat’ en versorger te wees.

Kinders (Spreuke 1: 8; Efesiers 6:1-2; Spreuke 23: 24-25).

Kinders moet aan hulle ouers gehoorsaam wees en hulle eer in die Here.

Bybelse voorbeelde van vaders wat hul geestelike rolle ernstig opgeneem het.

Die goeie karakter eienskappe van Job as pa (Job 1: 1-5).
Job het God gevrees (vers 1), sonde verwerp en God geprys en verheerlik (vers 5). As pa, het hy ‘n voorbeeldige lewe gelei voor God, sy familie, sy vriende en, veral, sy kinders.
Hy was besorgd oor hul geestelike sowel as hul fisiese behoeftes. Hy het vir hulle ingetree in gebed dat hul sonde vergewe moes word en dat hul ‘n lewe sal lei wat die Here sou verheerlik.

Abraham, nog ‘n uitstaande voorbeeld van ‘n Goddelike pa (Genesis 18, 19).   Abraham het ten volle geglo dat God se Woord die absolute waarheid is, dat dit die bron van wysheid en seëning vir hom en sy kinders is.  Daarom het hy sy kinders opdrag gegee om in God se weë te wandel, net soos hy ook God se voorbeeld gevolg het.As ‘n pa het hy gehoorsaamheid gekweek by sy kinders.

God wil hê dat families en gesinne God moet dien!

Groete 

Oom Jan

Nog Sielskos vir die Lewenspad
Volkome Vertroue
Leef Uit Jou Gawes
Christenskap is nie kinderspeletjies nie
Tyd Saam met God – Deel 2
God se Ritme in Ons Lewe
Nuwe Plasings

Plasing No 0091

Leave a Reply

Your email address will not be published.