Om God se Stem te Hoor

Die “stem” van God kan jou die oplossing gee wat jy nodig het. God het die wêreld met Sy stem geskep, so dink net wat kan Sy stem in jou situasie doen. Jesaja 30 v 21 sê: “Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs.” Let op die woorde: “Jy sal ‘n stem hoor sê.” Maar as jou geestelike ore nie oop, opgelei en ingestel is op God nie, sal jy nie hoor wat Hy vir jou sê nie.

Die Bybel bevestig dat ons God se stem kan hoor! Johannes 10:27 sê “My skape luister na My stem; Ek ken hulle en hulle volg My.”

Jy moet ‘n opregte (Humble) hart hê om Sy stem te hoor. (God will reveal Himself to those who humbly seek Him)

Daar is drie stemme wat ons kan hoor:

    1) Die stem van ons Almagtige God-JAHWE

    2) Jou eie vleeslike stem

    3) En die stem van die duiwel

Jesus se wel in Johannes 10:4 en 5, “Wanneer Hy al Sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg Hom, omdat hulle Sy stem ken. Hulle sal nooit n vreemde volg nie maar van hom af weg hardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.”

Die Bybel gee ons sewe basiese riglyne of, as teware “filters” wat ons kan gebruik om te bepaal of dit God se stem is wat ons hoor. Toets jou boodskap aan die punte.

DIE WOORD VAN GOD:

Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”  2 Timoteus 3: 16-17

HEILIGE GEES WAT IN JOU HART PRAAT:

Dit is nou die verbond wat Ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here:  Ek sal hulle my wette en die verstand gee, op hulle harte sal Ek dit skrywe; Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.  Dan hoe niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te se:  Jy moet die Here ken’ nie.  Hulle almal, klein en groot, sal My ken.” Hebreers 8:10-11

PROFISIEË WAT OOR JOU UITGESPREUK WORD:

Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie.  Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.”  1 Tessalonisense 5:19-21

GODELIKE RAAD

“Sonder oorwoë leiding val ‘n volk; die redding lê in baie raadgewers.” Spreuke 11:15

BEVESTIGING

“Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word.” Matteus 18:16

GOD SE VREDE

En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe.  Wees altyd dankbaar.”  Kolossense 3:15 Wees stil en luister na God!

 OMSTANDIGHEDE EN TYDSBEREKENING

Die onbeplande ontmoeting soos be-skryf in Handelinge 18:1-3 tussen Paulus en vriende het belangrike gebeur te volg gebring.

Wanneer lewens veranderende besluite gemaak word sal God Sy wil op twee of meer van die metodes aan jou bevestig.

Marius Erasmus

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Aanslag op die jeug
En jou antwoord is
Intieme Liefdes verhoudings
Plasing No 0146
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Leave a Reply

Your email address will not be published.