Persoonlike Getuienis – Deel Een

Jou Persoonlike Verlossings Getuienis

Die maand kyk ons na wat ‘n persoonlike verlossings getuienis is, asook die struktuur en anwending van jou getuienis.

Wat beteken “getuienis”?

Volgens my beteken dit ‘n eerstehandse bevestiging van ‘n feit. Dit bestaan dan ook uit twee komponente, naamlik (1) eerstehandse kennis en (2) mondelingse bevestiging.
In die Christelike konteks kan ons onderskei tussen twee tipes getuienisse:
Algemene Getuienis: Waar jy enigiets deel van wat God in en om jou doen.
Verlossings Getuienis: Waar jy vertel hoe jy Jesus Christus as jou persoonlike verlosser ontmoet het.

Doel van Getuienisse

Hoekom sal ‘n mens jou persoonlike getuienis wil deel met ongelowiges instede van om die evangelie te deel? Hier moet ons verstaan dat getuienisse ‘n aanvulling tot die Evangelie boodskap is, nie ‘n plaasvervanger nie. Indien reg gebruik kan dit ‘n kragtige wapen wees in evangelisasie met die volgende toevoegingswaarde:

Getuienis is indirek


Wanneer jy met ongeredde persone praat, praat jy oor ‘ek’ in plaas van ‘jy’ of ‘julle’. Jy fokus dus op wat met jou gebeur het en nie op wat hulle moet doen nie. So klink dit dus minder aanvallerig en voel hulle meer gemaklik oor jy hulle direk met die evangelie boodskap konfronteer nie.

Getuienis is verwelkomend

‘n Goeie getuienis is soos ‘n heerlike aptytwekker, dit laat jou smag na meer! Die doel van ‘n getuienis is om mense sover te kry om graag te wil ervaar wat jy ervaar het. Hulle moet aan die einde vra “Vertel my meer! Ek wil ook hê wat jy het.”

Getuienis is onbetwisbaar

Deurdat jou getuienis fokus op wat jy ervaar het, eerder as op wat jy ken, dink of glo, kan mense nie maklik met jou argumenteer daaroor nie. Wanneer jy egter praat oor die Bybel of Jesus, kan hulle makliker begin argumenteer oor feite. Oor jou persoonlike ervaring kan hulle nie maklik argumenteer nie.

Getuienis is onweerspreeklik

Harde ongelowiges sal altyd wegskrap as jy oor die evangelie begin gesels en enige poging om oor Jesus te gesels kan maklik uitloop op ‘n argument. MAAR dieselfde ongelowiges sal meestal stil sit en luister terwyl jy hulle vertel oor wat God in jou lewe gedoen het.

Woord van waarskuwing.


Daar is egter twee dingetjies waarvoor julle versigtig moet wees as jy jou getuienis lewer.
Eerstens, getuienisse is NIE ‘n plaasvervanger vir die evangelie boodskap nie. Getuienis maak doodeenvoudig die pad oop daarvoor.
Tweedens, jy moet ‘n geloofwaardige getuie wees. Met ander woorde klink dit wat jy sê ‘eg’ en pas jou taalgebruik en leefstyl aan by dit waaroor jy praat. As jy radikale stellings waarby jou taalgebruik en leefstyl nie pas nie, word jy gou gebrandmerk as ‘n ongeloofwaardige getuie.

In deel twee sal ons praat oor die struktuur van Getuienis

Oom Jan

Nog Sielskos vir Die Lewens Pad
Hoeveel keer het God jou al geroep om iets te doen?
Koringkorrels
God se Ritme in Ons Lewe
Plasing No 0126

NG Mindaloe, RichardsonLaan 32, Mindalore, 1739

Leave a Reply

Your email address will not be published.