Psalms – 9 Maniere van Aanbidding en Lofprysing

Volgens die Bybel leesrooster gaan ons die kwartaal uitsluitlik met die Psalms besig wees. Oor ek so baie van “Praise & Worship” hou, is die Psalms vir my sinoniem met lofprysing en aanbidding. Daarom het ek dit goed gedink om met julle iets te deel van 9 maniere hoe om te aanbid. (inligting aangepas vanaf ‘n internet artikel).

Regdeur die Psalms lees mens hoe Dawid op verskillende maniere die Here geloof en aanbid het. Dink so bietjie na oor hoe ons in vandag se tye lofprysing & aanbidding doen. Hoe doen ons dit? Wat kan ons doen en tog nog waardig voor God wees? Wat is God se riglyne?

Die Psalms gee vir ons 9 maniere van “Praise & Worship” wat afgelei kon word van Dawid se manier om God ten volle en sonder voorbehoud te loof & prys.

Met ons monde

Praat – Ps 34:1 “Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.”

Skreeu – Ps 27:6 “ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring,”

Sing – Ps 47:7 “Prys God, prys Hom met psalms, prys ons Koning, prys Hom met psalms!”

Met ons liggaamshouding

Kniel – Ps 95:6 “Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!”

Staan – Ps 26:12(AOV) “My voet staan op gelyk grond; ek sal die HERE loof in die vergaderings.”

Dans – Ps 149:3(AOV) “Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.”

Met ons hande

Speel Instrumente – Ps 33:2-3(AOV) “Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp. Sing tot sy eer ‘n nuwe lied; speel goed met trompet geklank.”

Hande klap – Ps 47:2 “Alle volke, klap met die hande; juig tot eer van God met ‘n stem van gejubel!”

Ophef van hande – Ps 63:5 (AOV) “Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.”

Geen van die maniere is nuwe nuus vir ons nie. Van hulle is dalk vreemd vergeleke met ons huidige manier van lofprysing & aanbidding. MAAR dis nie vreemd in ons kultuur nie! Dink net, As die troumars begin speel staan almal spontaan op om die bruid & bruidegom te vereer. As ‘n man ‘n vrou vra om met hom te trou sal baie van hulle op hul kniee afsak om te wys sy word vereer as iemand spesiaal. Kyk ook maar na rugbyspelers wat hul hande in die lug gooi na hul ‘n drie gedruk het of die bal tussen die pale deur gesit het.

Net so het Dawid al die maniere gebruik oor hy God met sy hele wese wou vereer en aanbid! In sy hart wou hy die Here aanbid met alles wat hy is en het. Daarom het hy nie teruggehou nie.

 Ons hou terug aan ons interne emosies sonder om werklik uiting te gee aan dit wanneer ons voor God staan om Hom te vereer en te loof. Dan moet ek ongelukkig die vraag vra? Vir wie is ons skaam? Vir God of vir mense om ons. Onthou lofprysing gaan nie oor jou nie of om die persoon langs jou na te boots nie. Dis gaan daaroor om God toe te laat om jou te lei om Hom te loof op ‘n manier wat Hy begeer en nodig het. Per slot van sake, Dawid was ‘n man na God se hart. Het sy manier van lofprysing en aanbidding dalk iets hiermee te doen?

Ek nooi julle uit om bietjie te eksperimenteer met die 9 maniere waar en hoe jy ook al gemaklik mee is. Kom ons ”Praise & Worship” vir ‘n slag soos Dawid; met ons hele wese.

Oom Jan

Sien Ook
Ek Wil Die Here Loof
Kerk Toe Ry
Wie Is Jou Held?
Plasing No 0210

Foto Danksy Tomasz Hanasz

Leave a Reply

Your email address will not be published.