Salwing

So ‘n belangrike gedeelte van ons opdrag as medegelowiges, of so het ek gedink. Soos per my natuur gaan doen ek altyd ondersoek oor die onderwerpe wat na aan my hart le. Wel Salwing is beslis een van daardie onderwerpe. In Jakobus 5 vanaf vers 13 kry ons die opdrag: “Is daar onder julle iemand wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalms sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word”

Nou daar is ‘n paar geleerdes wat voorhou dat ons dit skrif te figuurlik opvat want dit is nie wat bedoel was met die woorde nie. Die Griekse woord “salwing” (‘aleipho’), wat Jakobus hier gebruik, beteken nie seremoniële salwing nie. Die normale woord vir seremoniële salwing was ‘chrio’ (ons vind dit ook in die naam ‘Christus’ – die Gesalfde). Die woord wat Jakobus gebruik (‘aleipho’) beteken gewoonlik ‘om te vryf” of ‘aanwend’.

So waar los dit ons op salwing? As ons nou op hierdie baie puntenerige denkproses wil voort gaan kom ons kyk na die praktiese gebruik van die werkwoord ALEIPHO. Die woord ‘aleipho’ word gebruik om die persoonlike aanwending van salwe, rome en parfuums, wat normaalweg ’n oliebasis gehad het, te beskryf. Dit blyk dus dat waarna Jakobus verwys die gebruik van die beste medisyne van die tyd is. Jakobus het eenvoudig gesê om olie op die liggaam te smeer en te bid.

Wat Jakobus hier voorstaan is die gebruik van geseënde en toegewyde medisyne maar dit moet gepaard gaan met gebed. Ek is beslis nie so geleerd soos van die skrifgeleerdes wat die Bybel woord vir woord uit redeneer nie, maar ek is in baie gevalle tog te dankbaar daarvoor. Ek verruil eerder die skrif geleerde (oor)kennis vir geloof soos ‘n kind, en in my Bybel staan dat ons vir mense moet salf en bid.

Ek sê wel nie om vers 16 mis te lees nie. “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking“. Salwing vervang nie gebed nie maar saam met gebed het dit ‘n vurige uitwerking. Ons as gemeenskap moet ophou skaam te wees om uit te reik na mense wat Ons Here en Vader God op ons pad geplaas het om te help.

Liefde Groete

Die Ontdekker

Nog Sielskos vir die Lewensreis

Geweld Geweld
Juig en Wees Bly
Geloofsvolharding – deel 3
Hoe Lyk Jou Psalm?
Vergifnis
Jesus Alleen
Plasing No 0245

Leave a Reply

Your email address will not be published.