Sement

Ek hoor nou die dag ‘n advertensie van sement waarin hul sê: “Our strength is your vision”. Dit het my aan die dink gesit.  God gee aan elkeen van ons ‘n visie/ droom en daaruit vloei ‘n opdrag/ missie.

God is ons Krag. Hy gee elke dag vir ons genoeg krag om dit te doen wat Hy wil hê ons moet doen. Efesiërs 6 v 10 “Soek julle krag in die Here en Sy groot mag.”  Handelinge 1 v 8 “ Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem sowel as die hele Judea  en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”  My liewe boetie en sussie, doen wat God van jou vra. Hy sal jou die krag gee. Hy sal jou toerus. Jaag die droom wat God vir jou het na. Hy wil hê dat alle mense gered word.  Moenie wil doen wat mense dink jy behoort te doen nie, doen wat God wil hê. 1 Tessalonisense 2 v 4 “Nee, God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, Hy wat ons diepste gedagtes toets.”

 As jy ‘n kind van God is, mag jy nie langer weier om dit te doen waarvoor jy geroep is nie. Voer jou opdrag uit! Moet nie jou roeping ligtelik opneem nie! Prediker 5 v 1 Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig belofte aan God maak nie, want Hy is in die hemel en jy op die aarde.” Aan die ander kant God rus jou toe vir dit waartoe Hy jou geroep het. 2 Timoteus 1 v 7 tot 8 NLV “Want God het ons nie ‘n gees van skugterheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Jy moet dus nooit skaam wees om ander van die Here te vertel nie.”

Laat God se krag die sement wees waarmee jy bou. Hy hou ALLES bymekaar, want HY IS GOD!  Jakobus 4 v 7 “Wys dus dat julle afhanklik is deur na Hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug.” Moet asseblief nie die duiwel ‘n vatkans gee om te dink jy is nie goed genoeg nie. Hy wat jou geroep het is getrou. 1 Korintiërs 7 v 23 tot 24 NLV “ God het julle teen ‘n duur prys gekoop! Moenie slawe van mense word nie. Dus liewe broers en susters in watter situasie julle ook al was toe God julle geroep het – gaan daarmee voort, en bly bewus van God se teenwoordigheid in jou lewe.”

Lekker sement gebruik!

 Groete Duimpie

Nog Sielskos vir Die Lewens Pad
Jeug Leiers gaan terug skool toe
Boemelaars
Leef Uit Jou Gawes
Selfbeheersing
Plasing No 0065

Leave a Reply

Your email address will not be published.