“Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees”

Josua 1:1-9 3 Januarie 2021

Vandag is die 1e Sondag van 2021.  Die Hele jaar lê voor ons en ons is nog maar onseker oor hoe ons oor 2020 voel, maar baie van ons is net dankbaar dat dit verby is.

Baie wonder hoe een dag nou so groot verskil kan maak, maar in die sielkunde is die afsluiting van gebeure en veral traumatiese gebeure baie belangrik.  Daar moet ‘n eindpunt kom voordat daar genesing kan kom.  Solank as wat ‘n traumatiese ervaring in ons lewens nie by daardie eindpunt gekom het nie, sukkel ons met die verwerking daarvan en kan ons net nie klaarheid kry nie.

2020 was ‘n traumatiese jaar in vele opsigte en daarom was 24:00 van 31 Desember 2020 ‘n baie belangrike gebeurtenis waar baie mense net kon sê, ons is nou klaar met dit wat in die jaar gebeur het en sien nou kans vir dit wat in 2021 na ons kant toe gaan kom.

Wat kan ons by Josua leer van hoe ons ‘n situasie van onsekerheid moet hanteer?

Die raad wat ons by Josua kry is die raad wat God vir hom gee, en daarom is die heel belangrikste wat ek en jy in 2021 sal moet doen is om in gesprek met God te tree. Josua het sy jaar reg begin.

Wat leer ons uit hierdie gesprek?

Luister na die leiding wat God vir jou gee (Jos 1:1-4)

God sê vir Josua presies wat hy moet doen – “Trek deur die rivier en gaan na die land toe wat ek aan julle gee.

Wat is God se opdrag vir jou? (Wat ek doen is om op 1 Januarie vir God te vra om Sy plan vir my vir die jaar bekend te maak.  Die teks wat ek op 1 Januarie 2021 gekry het is Amos 3:7,8 en ek deel dit met julle “Die Here God doen niks as Hy nie sy besluit bekend gemaak het aan Sy dienaars die profete nie.” En dan v 8 “Die leeu het gebrul, wie sal nie bang wees nie?  Die Here God het gepraat, wie sal nie as profeet optree nie!”

Ek weet nog nie wat die fynere detail rondom hierdie tekste is nie, maar ek weet dat in 2021 gaan God praat en ons as Christene wat Sy stem hoor, gaan moet as profete optree.  Ons gaan nie meer kan wegkruip agter die kerk of denominasies nie. God gaan praat en ons gaan moet vertel!

 •  

Die 2e les wat ons leer is die volgende woorde van v 5:”Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees.  Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie!”

Onthou julle hierdie selfde woorde in die Middernag diens?   Gaan kyk bietjie terug hoe God by elkeen van ons was in 2020. Ons het nie geweet hoe ons deur die jaar gaan kom nie, maar God was met ons! Hy was by ons, Hy het ons nie vir een oomblik verlaat nie. Mense, en baie mense, het in 2020 ons in die steek gelaat, maar God het verseker nie. 

Met hierdie wete en sekerheid kan ons ons opdrag in 2021 uitvoer! Skryf hierdie teks vir jou neer, plak dit op jou yskas, agter jou toilet deur, op jou kar se stuurwiel, op jou rekenaar skerm, waar jy dit ook al gereeld sal sien.

 •  

God gee vir Josua net 2 eienskappe wat hy aan die orde van die dag moet lê om hierdie taak van hom uit te kan voer. Josua 1:6-9

 1. Wees sterk  (Moenie opgee nie, staan vas, wees dapper)

Hierdie klink mos nou baie bekend – Ons is mos lief daarvoor om vir mense sterkte toe te wens en vir mense te sê, wees sterk! – wat bedoel God met hierdie woord.

God sê vir Josua dat Hy deursettingsvermoe gaan moet hê. Hy gaan nie handdoek kan ingooi wanneer dinge om hom begin rof raak nie.  Hy gaan moet vas staan in sy geloof, in sy verhouding met God, en dit wat vir hom belangrik is en dan laastens gaan hy dapper moet wees.  Hy gaan soos ‘n soldaat die durf moet hê om die opdrag wat God hom gegee het deur te voer tot op die einde.

 • Wees vasberade (wees wakker (alert); wees oopkop (steadfastly minded)

Die 2e eienskap wat Josua gaan moet hê is die van vasberadenheid.  Hy gaan moet wakker wees vir onverwagse dinge wat na sy kant toe gaan kom. Hy gaan sy oë en ore moet oop hou.  Daarmee saam gaan hy oopkop moet wees. Hy gaan ‘n “steadfast mind” moet hê. Hy gaan dinge moet deurdink en die Heilige Gees moet vra om sy gedagtes gevange te neem en sy denke te moet vernuwe, sodat dit op God gerig sal wees en hy nie van stryk gebring sal word deur dinge wat sy aandag wil aftrek en hom van die pad af wil trek nie!

 •  

Wanneer ons die jaar met hierdie  twee eienskappe ingaan, dan sal ons die jaar kan aanpak en ten spyte van enige iets wat om ons gebeur, sal ons die opdrag van God kan uitvoer.

 1. V6 – “Dan sal ons die volk die land in besit laat neem wat God met ‘n eed aan hul voorvaders beloof het.” Met ander woorde in vandag se terme beteken dit dat ek en jy dan as leiers in hierdie tyd sal optree na wie mense sal opkyk en sodoende in die geestelike beloofde land sal ingaan!
 • V7 “Dan sal ons die wet van God uitvoer”. Dan sal ons sorg dat ons tyd spandeer met die Woord van God en sodoende sal dit wat ons sê in lyn wees met wat die Bybel sê, en ons dade in lyn wees met God se voorskrifte. Dit is soos wat Paulus in  Kol 3:17 skryf – “Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Ons gaan in 2021 moet let op ons woorde en ons dade en seker moet maak dat dit in lyn is met wat God van ons verwag.

 • God weet wat vir ons elkeen in 2021 voorlê, daarom waarsku Hy ons met die woorde van v 9:
  • “Moenie skrik nie.” Want as ons skrik, dan dink ons nie helder nie en ons optredes is ook nie helder nie! Ons sê en doen dinge wat ons andersins nie sou doen nie. Wanneer ons skrik, is ons selbeheersing nie wat dit moet wees nie. Wanneer ons skrik, wil ons vlug, of veg, of ons vries en nie een van hierdie 3 reaksies sal die regte manier wees nie.
  • Moenie bang wees nie – Dis dieselfde woorde wat die engele vir Maria en vir die Herders gesê het: Moenie bang wees nie.  Want wanneer ons vrees, dan kan ons nie doen wat ons moet nie. Dan kyk ons teen ons vrese vas en ons word verhoed om die opdrag wat God vir ons gegee het te kan uitvoer.
 •  

Dan sluit God hierdie gesprek met Josua af deur te herhaal wat Hy in die begin vir Josua gesê het: v9 “Ek die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan!”. Self probeer jy van God af weg te kom omdat jy bang is, omdat jy geskrik het of omdat jy nie goed genoeg voel vir God om jou te gebuik nie, God is met jou, orals waar jy gaan. Luister hoe stel Dawid dit in Ps 139:7-12:” Waarheen kan ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?  God is in die Hemel, God is daar waar jy sterf, God is in die ooste, en die weste, selfs in die dood, is God daar!

 •  

Weet verseker dat in 2021 “God se hand jou sal lei” – Ps 139:10, en dat “God se regterhand jou vashou” Ps 139:10 en dat “niks wat in 2021 gaan gebeur of geen mens ons uit Sy hand sal ruk nie.” (Joh 10:28)

Hoe gaan ons nou verder in 2021?

Weet dat God jou nooit sal verlaat nie en jou nie in 2021 in die steek sal laat nie.

Luister na God se stem sodat jy kan weet wat jou opdrag is.

Sorg dat jy die gesindheid het van sterkte en vasberadenheid.

               Wees ‘n leier wat ander in God se wil lei

               Let op jou woorde en dade

               Moenie skrik nie en moenie bang wees nie.

Sorg dat jou hand in God se hand is sodat julle saam deur 2021 kan stap.

Amen

Soli Deo Gloria

Josua 1: 1-9

1En ná die dood van Moses, die kneg van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: 2 My kneg Moses is dood; maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat Ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. 3 Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos Ek met Moses gespreek het. 4 Van die woestyn en hierdie Líbanon af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hetiete, en tot by die Groot See in die weste sal julle grondgebied wees. 5 Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. 6 Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met ‘n eed beloof het om aan hulle te gee. 7 Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. 8Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. 9Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

Om die hele boek van Josua aanlyn te lees kliek hier

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Gebedsdiens – 4 Julie 2021
As gebou van God glo ons in die Krag van gebed.
As gebou Van God is Almal Ewe Belangrik
Ken God My?
Hoeveel Meer Om Te Dra?
Die Ware Lig
Plasing No 0342

Leave a Reply

Your email address will not be published.