Swaziland SOS Village

Anne-Marie Scheepers

In Swaziland is daar ongeveer 30 000 vigs weeskinders.  In meeste van hierdie gevalle bly hierdie kinders op hulle eie sonder enige volwasse toesig.  Rede hiervoor is dat die uitgebreide families wat normaalweg na die kinders sou kyk, so ‘n groot werkslas en verantwoordelikheid het,  vanwee al die kinders in die familie wat wees gelaat is. 

Dudu Dlamini (sien foto), ‘n opgeleide Maatskaplike Werker wat ook ‘n lidmaat van die Swaziland Reformed Church is, het ‘n visie gehad waar hierdie kinders versorg kon word.  Dudu is n werknemer van Swaziland Regering.  Wat eens net na n droom gelyk het, het nou n werklikheid geword.  ‘n Prag SOS Village is opgerig in Nhlangano in die Shiselweni gebied, waar akkomodasie nou vir 100 kinders beskikbaar is in 10 pragtige kamers, elk met n huismoeder wat opgelei is om met die kinders te kan werk.  Daar is selfs ook nou fasiliteite vir n kliniek en voorskool.  n Tweede SOS Village is later opgerig in die hoofstad, Mbabane.  Dudu is aangestel as die Afrika verteenwoordiger en reis wêreld wyd om mense toe te spreek oor die werksaamhede van SOS Villages. 

Met die oog op Kinderbediening, het die Swaziland Reformed Church ook nou begin betrokke raak by die SOS Village om sodoende hierdie kinders by te staan.

Sien Ook
Gaan Dan Heen
Agtergrond van Swaziland Reformed Church
Besoek Aan Swaziland
Saam geroep tot Eer van God
Ek en My Huis
Die Groot Opdrag
Geloof in Aksie
Plasing No 0249

Leave a Reply

Your email address will not be published.