Think Different

My liewe Boeties en Sussies

Ek ry nou die dag agter ‘n motor met die volgende agter op geplak : “Think different and things are possible.” Dit het my dadelik aan Romeine 12 laat dink.  Romeine 12 v 2 : “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie , maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik is.”

   Die Bybel@kinders.co.za sê dit so mooi “Moenie sonde doen soos daardie mense wat Hom nie ken nie. Nee laat God julle van binne af nuut maak. Laat Hy julle gedagtes verander. Dan sal julle presies weet wat God se hart bly maak en hoe Sy plan werk.

Rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Rig julle gedagtes op God. Hy is die Beskikker oor ons lewens. Hy is die Versorger. Hy is Jesus wat vir ons intree by die Vader. Hy is die Gees binne ons. Hy is die enigste en ware lewende God. Hy is die God wat weer en weer Sy hand na ons uitsteek ten spyte daarvan dat ons Hom verwerp. Hy is die God wat hoop bring Hoop naamlik Jesus Christus.  Hy is God wat uitreik na mense, wat strome van Lewende water oor ons uitgiet as ons Hom vra om ons te help, as ons , ons oë op Hom gerig hou. As ons Hom en Hom alleen toelaat om ons gedagtes te vernuwe, te verander.

   Waar God werk  vind daar wonderwerke plaas. Sien God se hand in jou lewe raak. Lees Sy Woord en luister. Begeer dat God jou verander. Leef Sy Woord. DIT IS MOONTLIK , glo my! Uit menslike oogpunt beskou, nie altyd maklik nie. Saam met God drie-enig altyd moontlik.

   Rig jou gedagtes op Hom, Hy wat jou Redder is. Vrees God en nie mense nie.

Efesiërs 4 v 24 : “Trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is: iemand wat werklik aan Hom gewy is.”

Lekker skoon klere aan trek!

Groete

Duimpie

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Woestyn Pad
Voetspore
Pinkster 2021 – Die Heilige Gees 2
Vergifnis
Hoop? Wat is Hoop?
Plasing No 0200
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Foto Danksy Mohammad Hassan

Home/Tuis

Leave a Reply

Your email address will not be published.