As gebou van God behoort alles aan Hom – Luk 20:20-26

7 November 2021

Meer as ooit tevore is ons as mense bewus van die eindtyd. Orals gaan daar stemme op dat ons nou in die einde van die tye is en dat dit net ‘n kwessie van tyd is voor Jesus kom.  Dis waar! Ons leef in die eindtyd, en daarom moet ons keuses in hierdie lewe maak vir die dag wanneer Jesus aarde toe kom of vir die dag wanneer ons opgaan Hemel toe.

Die Hemel is iets waarna ons almal uitsien en baie keer wanneer dinge moeilik is dan wens ons dat Jesus sal kom sodat ons net verlos kan word uit hierdie deurmekaar wereld!

Ons in nou in hierdie wereld en ons as tempels van die Heilige Gees wil moes graag die regte ding doen!

Jesus was besig met die regte dinge.  Hy het mense geleer deur gelykenisse en wonderwerke gedoen. Hy het sy roeping uitgeleef. Is dit nie wat ons as Kinders van God ook hier op aarde doen nie? Ons elkeen probeer mos die regte ding doen. Ons probeer so leef dat God tevrede sal wees met ons lewens. In gesprek met doopouers wanneer ek vra hoekom wil julle jul kindjie doop, is die antwoord meestal “Want ons wil die regte ding doen.”

Is die volgende woorde van die geheimsinnige agente nie ‘n fantastiese CV vir enige persoon nie al was dit met die doel om Jesus te probeer vastrek nie? (Luk 20:21-22). So bietjie heuning om die mond smeer om jou te beïndruk en dan kom die strikvraag.

Prediking en onderrig is regsinnig”

Ons optrede is ook soos die van Jesus v21 “Prediking en onderrig is regsinnig” Ons probeer mos die regte dinge sê en ons kinders die regte dinge leer! Hierdie is mos waar van ons as kinders van God. Ouers wat hul doopbelofte werklik nakom en hulle kinders van God leer en moeite doen om hulle kinders in die woord van God te onderrig.

So ook ons Jeugleiers wat deur die jaar baie hard gewerk het en ure in voorbereiding ingesit het om vir ons kinders elke Sondag wat daar Sondagskool was die waarheid uit die Bybel te leer.  Dis mos ons as Jeugleiers se passie!

Ook by ons werke en elke dag se interaksie met mense probeer ons mos om ander die regte dinge volgens Bybelse beginsels te leer en ook te onderrig!

Let nie op die aansien van persone nie.

Jesus het niks gedoen om mense te beïndruk of hulle goedkeuring te kry nie! Jesus het alles gedoen om die Vader te behaag. Jesus sê self vir ons in Mat 10:28 “Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak nie, Nee vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” Jesus was nie bekommer oor mense se siening van Hom en wat hulle van Hom dink nie. Jesus het net gedoen wat die Vader van Hom vra.

Die een sukkel ons mos maar nog so bietjie mee.  Ons is maar geneig om te wonder wat ander van my dink en of ek aanvaarbaar is. Ons hartsbegeerte is om wat ek sê en wat ek doen voluit vir die Here te doen en nie bekommerd te wees oor mense se reaksie daarop nie, maar tog in ons binneste wil ons maar iemand se goedkeuring hê.

Getrou aan die Waarheid

Jesus is die Weg die Waarheid en die lewe. Vir Jesus was daar nie ‘n valse kommunikasie nie. Nerens in Jesus se bediening word daar enigsins ‘n verskuilde agenda raakgesien nie.  Wat jy sien is wat jy kry. “Jesus is gister, vandag en more dieselfde tot in ewigheid!” (Hebr 13:8)

Is dit nie ons almal se strewe nie. Ons wil ook in die waarheid leef en mense moet die waarheid in ons raaksien.  Die belangrikste is om “true to yourself” te wees, dan kan jy waarheid na ander uitstraal!

Getuie vir God

Die hart van elke kind van God, van klein tot groot is om ‘n getuie vir God te wees. Om God se wil te ken en te doen en bekend te maak! Dit is presies wat Jesus hier op aarde kom doen het en dit is eintlik so wonderlik dat hierdie gesante dit sê en erken. Want hier erken hulle wie Jesus werklik is.  Ons as kinders van God het ook soveel om te getuig. Ons getuienisse moet mense nader trek om meer van God te hoor!  Die getuienisse van die doopouers oor die wonderwerke van die Babatjies wat gebore is. Die getuienisse van kindertjies wat in hierdie onderstebo jaar nog steeds Sondagskool toe gekom het en vir wie dit lekker is om hier te wees. Die getuienisse van ouers wat Kerk toe kom omdat dit vir hulle lekker is om ‘n tyd af te sonder om in God se teenwoordigheid te wees! Getuienisse wat ons hoor wanneer kinders van God tot bekering kom en nie kan stilbly oor wat God in hul lewens gedoen het nie.

Ek en jy is ‘n lopende Bybel!

Dan kom die strikvraag:

V22 – “Is dit reg om aan die Keiser belasting te betaal?” Soveel keer vra mense vrae wat ons laat twyfel in onsself, selfs ons eie reputasie en integriteit in twyfel trek.  Die geheime gesante van Satan is baie slinks wanneer dit by hierdie strikvrae kom.  Byvoorbeeld.
Aangesien jy nou ‘n kind van God is… 
Mag ek dit of dat…..  of
wat is nou die regte of verkeerde ding om te doen?   

Hierdie strikvraag is ook aan Jesus gestel toe Hy in die woestyn versoek is (Luk 4) –
As U die Seun van God is.. sê vir hierdie klippe om brood te word.. 
As u alles wil hê….   
As U die seun van God is, spring hier af….

Klink dit nie baie bekend nie. As jy ‘n Christen is…..

Gee alles aan God

Jesus se antwoord is weereens “Out of this World!”

V25: “Wie se naam staan op die geldstuk? “Nou ja. Gee aan die Keiser wat Hom toekom en gee aan God wat Hom toekom.”

Ons ken mos hierdie deel van die lewe baie goed!  Die een wie se naam daarop staan, dit behoort aan DAARDIE PERSOON! Daar is nie eers nodig om daaroor te stry nie!

Die Mazda is myne – want hy is in my naam geregistreer.  Ek kan met hom maak wat ek wil en het niemand se toestemming nodig nie!

Nou my vraag: Wie se naam is oor jou uitgespreek toe jy gedoop is? (Vader, Seun en Heilige Gees!) So aan wie behoort jy? Gee aan God wat Hom toekom. Wanneer jy tot bekering kom… Wie se Naam word oor jou uitgespreek?  Gal 2:20 “Nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe! Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloop in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

Wanneer Christus in my leef, behoort niks wat ek het meer aan myself nie! Alles behoort aan God. My bankrekening, my huis, my kar, my honde, my gesin, my werk, my klere, selfs my liggaam. Alles behoort aan God.

Dawid bid in Ps 31:6 “In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak!” As jy jou lewe aan God oorgee, dan is Hy in beheer daarvan.

Wat ek vir die keiser en vir mense moet gee is alles verganklike goed. Goed met ‘n verval datum, maar dit wat ek vir God moet gee, het ewigheidswaarde! My woorde en onderwysing moet reg wees omdat dit gegrond is op die Swaard van die Gees.  Ek moet nie my steur aan wat mense sê of dink nie, maar aan wat God sê of dink. Daarom moet ek die Helm van verlossing en die borsharnas van Vryspraak aanhê. Ek moet die waarheid as Gordel om my heupe aansit en ek moet die skoene wat die bereidheid is om te getuig aantrek sodat ek as soldaat vir Christus myself ten volle aan God kan oorgee.

Gee aan die Keiser wat aan die keiser behoort…..  Maar maak seker dat jy aan God gee, wat aan God behoort.

AMEN

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
As Gebou van God verstaan ons Tekens – Matt 16 1-5
As Gebou van God Vier Ons Die Nagmaal
As Gebou van God het ons die ewige lewe
As Gebou van God glo ons in die Krag van gebed.Mat 9:14-29
Plasing No 0341

Leave a Reply

Your email address will not be published.