As Gebou Van God Is Elkeen Ewe Belangrik.

LUKAS 9:46-50

46 Daar het ‘n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. 47 Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was, en Hy trek ‘n kindjie nader om langs Hom te kom staan. 48 Toe sê Hy vir hulle: “Elkeen wat hierdie kindjie in my Naam ontvang, ontvang My, en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, hý is groot.” 49Toe sê Johannes: “Here, ons het iemand gesien wat in u Naam bose geeste uitdryf, en ons het hom probeer keer omdat hy U nie saam met ons volg nie.” 50 Maar Jesus sê vir hom: “Moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vír julle.”

As mense wil tog elkeen op een of ander stadium belangrik wees of selfs belangrik voel. Hier loop die dissipels saam met Jesus net nadat nie een van hulle die duiwel uit die seun kon dryf nie, en hulle stry oor wie van hulle nou eintlik die belangrikste is.

.

Wat maak ons belangrik volgens wêreldse terme?

Ek is seker Judas Iskariot sou kon sê dat hy die belangrikste is, want hy hanteer die geldsake. (Joh 12:6)

Andreas kan sê hy is die belangrikste want hy is eerste as dissipels geroep. (Joh 1:40)

Of Filippus kan sê hy is die belangrikste want Jesus het 1e vir hom gevra waar hulle kos vir die mense gaan kry.(Joh 6:5)

Petrus kon dalk gesê het hy is die belangrikste want hy het ‘n paar tree op die water geloop (Mat 14:29)

Matteus kon sê hy is die belangrikste want hy was ‘n tollenaar en het sy rykdom opgegee om Jesus te volg – Sy bekering was dus die grootste (Mat 10:3)

Johannes kon sê hy is die belangrikste want Jesus het hom baie lief gehad ( Joh 13:23)

Simon die Fanatikus (of Seloot) kon sê hy is die belangrikste want hy het aan ‘n belangrike politieke party behoort het wat teen die Romeinse mag opgestaan het. (Mat 10:4)

Die oudste onder hulle kon sê hy is die belangrikste.

En so kon elkeen van hulle oor hulle belangrikheid redeneer.

Hierdie geskilpunte is dinge waaroor daar vandag nog gestry word oor wie die belangrikste is.

Al hierdie punte beteken net niks wanneer die volgende persoon instap en dalk ‘n trappie hoër is as ek.

Wie is vir Jesus belangrik?

Jesus kom gooi almal se kaarte deurmekaar en roep ‘n kindjie nader om langs Hom te kom staan.

Ons ken mos die gesegde –“Kinders word gesien en nie gehoor nie.”, of “kleine muisies grote ore”, of “wat weet ‘n kind nou?” En so weet ons dat kinders nie in grootmense se geselskap hoort nie, veral nie waar daar oor ernstige sake gepraat word nie! Vandag is kinders belangrik, maar kinders moet ook hulle plek ken. Ons weet mos hoe lig die wenkbroue as kindertjies bietjie woelig raak in die kerk…

In Jesus se tyd was kinders nie veel werd nie. Die oudste seun was die belangrikste want hy moes die familie naam voortsit, maar die res moes maar hul eie potjie krap.  Dis hoekom die verhaal van Jakob en Esau, eintlik Esau en Jakob as ons dan nou die eersgeborene eerste moet noem, so belangrik is, en ook Dawid wat as Jongste seun uitgekies is om Koning te word.  Daar was maar baie spanning rondom die belangrikheid van kinders.

Met hierdie in gedagte bring Jesus ‘n kindjie in die kring in om tussen hulle te staan.

Jesus se woorde: “Elkeen wat hierdie kindjie, in My Naam ontvang (verwelkom), ontvang (verwelkom) My en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat my gestuur het.”

Hierdie is kragtige woorde en ‘n baie groot les vir ons om te leer.

  1. Elkeen wat hierdie kindjie in My Naam verwelkom, verwelkom My
  2. Elkeen wat my verwelkom, verwelkom Hom wat My gestuur het (Naamlik die Hemelse Vader)

Jesus se woorde slaan soos ‘n beker kouer water in die dissipels en in ons gesigte. As jy belangrik wil wees, verwelkom ‘n kind in jou teenwoordigheid. Met ander woorde, laat ‘n kind gemaklik voel om by jou te wees.  Het julle al gesien hoe volwasse en belangrike mense kan verander om ‘n kindjie te laat lag of om ‘n kindjie te laat belangrik of gemaklik voel?

Belangrikheid lê nie in geld of aansien of ouderdom of pos of politieke party of jou verlede nie. Belangrikheid lê in jou gesindheid en die manier waarop jy mense om jou hanteer.

Wat leer ons uit Mat 25:34-40?

As jy belangrik wil wees, doen die goeie aan die geringstes, wat niks vir jou kan terugdoen of terug gee nie, want dan het jy dit vir Jesus gedoen.

Kinders en geringstes gee nie om waar jy werk, wat jy ry, wat jy kry en waar jy bly nie.  Dit gaan jou niks help ‘n vir ‘n kind van so graad 1 te vertel hoe belangrik jy is nie, want in sy of haar oë is dit net die Juffrou wat belangrik is, sommer belangriker as pa en ma ook.

Klein kindertjies is net eenvoudig gelukkig.

Wanneer jy so kindjie in Jesus se Naam verwelkom, verwelkom jy vir Jesus. Wat beteken dit? As jy jou belangrikheid in Jesus soek en in die Naam van Jesus en nie op enige ander maniere nie, dan sal jy Jesus in jou lewe ontvang, want dan is jy nie te belangrik vir Jesus nie en word jy gestroop van alles wat jy dink jou belangrik maak, want wat is belangriker as die Naam Jesus? Ek moet my fokus op die belangrike dinge van die wêreld verander na die belangrike dinge wat ek in die Naam van Jesus ontvang.

Hoe belangrik is ek vir Jesus?

“I am to die for.” Jesus het nie aan die kruis net aan sekere mense gedink nie. Hy het nie ons in klasse van belangrikheid gedeel en gesê hy gaan net sterf vir almal wat ‘n sekere salaris of ‘n seker vlak van bekering of iets nie. Hy het gesê: Vader vergeef hulle, van Pilatus, tot die man wat kaal weggehardloop het van die kruis af (Mark 14:50-52), tot Petrus wat Hom verloën het, tot Judas wat Hom met ‘n broederlike kus verraai het tot die Romeinse soldate wat Hom gekruisig het.

Dan is daar nog meer. As ek Jesus verwelkom, verwelkom ek die Een wat Hom gestuur het. Naamlik ons Hemelse Vader.

Jesus se trappe van wie die belangrikste is, is heeltemal uit hierdie wêreld.

Kind – Jesus – Hemelse Vader. Dalk maak Luk 18:15-17 dit duideliker.  Jesus sê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle!” Met ander woorde, onbelangrike mense wat deur ander geminag en maklik weggejaag kan word.

“v 17:”Dit verseker Ek julle: ”Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kind ontvang (verwelkom) nie, sal daar nooit ingaan nie.”

Die Hemel het nie verskillende woonbuurte nie. Die Hemel het nie verskillende shoppingmalls vir ryk en arm nie. Die Hemel gee nie om watter posisie jy beklee nie.  Die Hemel vra nie hoe erg jou lewe was voordat jy tot bekering gekom het nie. Die Hemel vra net of jy die Vader in jou lewe verwelkom het, soos wat jy Jesus in jou lewe verwelkom het, soos wat jy ‘n kindjie in jou lewe verwelkom.

Slot.

V48 “Wie die minste onder julle is.. Hy is groot!
Hierdie kindjie wat die minste onder julle is, Hy is Groot.”

Hy wat sy dissipels se voete gewas het, Hy is Groot!

Soli Deo Gloria

Plasing No 0323

Leave a Reply

Your email address will not be published.