As Gebou van God is ons die Kerk!

Mark 11:15 – 19

Daar is net een plek in die Bybel waar ons lees dat Jesus Sy humeur verloor het en dit was hier by die tempel in Jerusalem. Nogal in “die stad van Vrede” waar Jesus Sy humeur verloor het en dit by die Tempel wat die Heiligste plek in die stad is – daar waar mense juis hulle offers gebring het om die vrede tussen hulle en God te herstel.

Wat gebeur hier? Jesus raak kwaad omdat dit wat heilig is vir God, deur die mens se gesindheid ontheilig is. Wat is Jesus se woorde: ”My huis, sal ‘n huis van gebed vir al die nasies wees, maar julle het dit ‘n rowersnes gemaak!”

Tent van ontmoeting

Van die begin af was God teenwoordig by die mense eers deur die tent van ontmoeting (die tabernakel)(Eks 25:1-9) “‘n heiligdom dat Ek (God) tussen hulle kan woon.” Hierdie tent van ontmoeting het orals saam met die Israeliete gegaan en God het in ‘n wolk voor hulle uitgetrek.  Wanneer die wolk stilgestaan het, het die Israeliete kamp opgeslaan en daar gebly tot die wolk weggetrek het. (Eks 40:34-38). 

Salomo se Tempel

Salomo het vir God die tempel gebou en God het dit geheilig sodat sy Naam altyd daar sal wees, maar wanneer die Israeliete van God wegdraai, sal Hy die tempel voor Hom wegvee (1 Kon 9:4-9).

Die tempel was heilig. Dit was die plek waar mense offers kon bring vir die vergifnis van hul sondes. Dit was die plek waar daar weer herstel kon plaasvind tussen God en mens. Daarom dat Jesus kwaad raak vir die geldwisselaars wat oneerlik was en wat besigheid gedoen het vir eie gewin en nie op ‘n eerlike manier vir die heiligheid van God nie. (Lees die verhaal van die Tempel soos in Joh 2:13-22)  In Johannes gebruik Jesus dieselfde woorde as Dawid in Ps 69:10 “Die liefde (passie,zeal)  vir U huis verteer my.”  Onthou wat het ons verlede week vir mekaar gesê: “Jesus het as Seun van God uit die hemel, aarde toe gekom as mens.” Jesus weet wat Heiligheid beteken, Jesus weet dat as God iets heiligs verklaar het dat daar nie plek is vir die verkeerde nie!  God het die tempel as simbool van Sy woning, heilig verklaar, daarom is daar nie plek vir Sonde nie.  God gaan nie weer ‘n 2e sondeval toelaat waar Adam en Eva, die tuin van Eden wat heilig was, ontheilig het deur ongehoorsaamheid nie.

Jesus se liggaam is die Tempel

Met Jesus se koms het Hy, Immanuel, God met ons geword en het Hy die tempel as gebou vervang met Sy liggaam.(Joh 2:21)  Sy liggaam is heilig- Sy liggaam het die totale rol van die tempel oorgeneem! Hebr 9:11 “Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie.” Die gebou is dus nie meer die plek van heiligheid nie, Jesus se liggaam is nou die plek van Heiligheid.

Ons is die tempel

En nou kom die realiteit na ons toe (Ons Jaartema vir ons 50e herdenkingsjaar) – 1 Kor 3:9 “Julle is die gebou van God!” v16 “Julle is die tempel van God waarin die Heilige Gees woon. V17 Die tempel van God is heilig – en die tempel is JULLE!”

Hierdie gebou is net die plek van bymekaar kom waar ons elkeen as ‘n tempel van die Heilige Gees (1 Kor 6:19-20) as die liggaam van Christus Hom as ‘n eenheid kan aanbid en eer en dien.  Waar ons as gemeenskap van gelowiges saam kan bid, saam kan sing, saam mekaar met ons geestelike gawes dien, saam in eenheid voor God kan buig.  Hierdie gebou is nie heilig nie. Ek en jy is heilig! Ek en jy is afgesonder vir God! Geroep tot Sy diens!

In Eseg 37:27 se God: “My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees!”  Dit was voor Jesus se kruisdood.

In Openbaring 21:3 sê God: “Kyk die woonplek van God is nou by die mense; Hy sal by hulle bly; hulle sal Sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God!”

Nou bring dit ons by 1 Kor 3:7 “As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is JULLE!”

As hierdie woorde jou nie tussen die ribbes slaan nie, dan het jy êrens deur die preek aan die slaap geraak! Jy is die tempel van God en jy is Heilig! Jy is gereinig van jou sonde deur die bloed van Jesus Hebr 1:3. Jy is deur God in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. (Efes 1:4) Hierdie Kerkgebou het slegs waarde omdat ons as lidmate elke Sondag hier bymekaar kom en die kerkgebou gebruik en deur die week verskeie werksaamhede het.  Netso het ek slegs waarde as Tempel omdat die Heilige Gees van God in my woon! 

Jy is nie ‘n bouval, of ‘n tent of ‘n tydelike struktuur vir God nie, jy is ‘n tempel waarin God woon! As ons net dit vir onsself wil besef. Nie een van ons wil vir altyd in ‘n bouval of ‘n tent of ‘n tydelike struktuur woon nie.  Ons almal wil in ‘n huis woon. Hoekom maak ek dan van my liggaam ‘n bouval deur dinge wat ek sê of dink of doen? Omdat ons die woning van God is herinner Kolossense 3:17 ons daaraan dat “wat ons ookal sê of doen, ons dit alles moet sê of doen in die Naam van die Here Jesus en God die Vader deur Hom dank.”

Dade

Hoe lyk jou dade? Waarvan getuig jou dade? Kan mense uit jou optrede, jou dade sien dat jy ‘n Heilige tempel van God is? Jak 3:13 sê: “Is daar ‘n wyse en verstandige mens onder julle?  Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig! Jak 1:22 sê: ”Julle, (as tempel van die Heilige Gees) moet DOEN wat die woord sê en nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julself.”

Denke

Hoe lyk jou denke of gedagtes? Kol 3:2 sê “Rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie!” En daarby 2 Tess 3:5 “Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus.”  en as jy sukkel met jou gedagtes, vra God om jou denke te vernuwe, sodat ons kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed, en aanneemlik en volmaak is (Rom 12:3).  Ons weet wat reg en verkeerd is. Ons gewete veroordeel ons as ons verkeerd is (1 Joh 3:20) en wanneer ons ons gewete onderdruk, dis dan wanneer ons geloof skipbreuk ly ( 1Tim 1:19)

Woorde

Hoe lyk my woorde? (Jak 1:26) As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy Godsdiens is waardeloos! 1 Petr 3:10 “As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens.”  Getuig dit wat uit my mond kom daarvan dat ek ‘n tempel van die Heilige Gees is? Getuig die manier hoe ek met ander mense en van ander mense praat dat ek hulle erken as tempels van die Heilige Gees? ‘n Wyse man het eendag vir my gesê: Moet nooit iets van iemand anders sê as jy dit nie vir daardie persoon self sal kan sê nie!  ‘n Ander beeld wat iemand vir my geleer het van die effek van my woorde in iemand se lewe is dat dit is soos om ‘n vere kussing te vat en op ‘n koppie in die wind te gaan staan. Wanneer jy die kussing oopskeur waai die vere die hele wêreld vol. Ja jy kan gaan vergifnis vra en van die vere weer optel, maar daar gaan altyd vere wees wat jy nooit opgetel gaan kry nie. 

Slot

Hoe gereeld maak jy jou huis skoon of los jy dit net dat die vuilgoed aanpak totdat alles waaraan jy vat taai is van die vuil?  Hoekom laat ons toe dan ons liggame, die tempels van die Heilige Gees, taai word van al die vuil van die verkeerde dinge wat ons doen.  God het die tempel geheilig tot ‘n plek van gebed. God het vir my en jou geheilig tot ‘n woonplek van die Heilige Gees sodat ons in ‘n lewende verhouding met Hom kan staan.  Moenie deur jou woorde, denke en dade, die tempel van die Heilige Gees in ‘n rowersnes verander nie.

1 Petr 1:16 Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want GOD is heilig.”

AMEN                                                                                                                                                                       

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Julle is in die wêreld soos lig wat in die donker skyn
Hoeveel Meer Om Te Dra
Hoe voel God oor my
Dis Harde Werk
Veronderstel Ons Is Besig
Plasing No 0345

Leave a Reply

Your email address will not be published.