As Gebou van God Verstaan Ons Tekens

Matteus 16: 1-5

1Die Fariseërs en die Sadduseërs het gekom om Jesus op die proef te stel. Hulle het Hom gevra om vir hulle as teken uit die hemel ‘n wonder te doen. 2Maar Hy antwoord hulle: “In die aand sê julle: ‘Daar kom mooi weer, want die lug is rooi;’ 3in die môre sê julle: ‘Vandag sal dit onweer wees, want die lug is dynserig rooi.’ Julle weet hoe om die voorkoms van die lug te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. 4‘n Slegte en afvallige geslag wil ‘n teken hê, en geen teken sal aan hulle gegee word nie behalwe die teken van Jona.” Hy het hulle daar gelaat en weggegaan.

As daar iets is wat ons as mense deesdae emosioneel en fisies moeg maak, is dit die begrip ONSEKERHEID. Ons wil weet. Ons wil kan planne maak. Ons wil ‘n mate van beheer kan uitoefen, maar onsekeheid ontneem ons van al hierdie basiesse eienskappe van menswees.

Ons ken mos almal die bekende Hosea 4:6 soos in die 53 vertaling: “My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis.” Kennis is die teenvoeter vir onsekerheid. As ons maar net om ons kyk hoe mense smag na kennis in die huidige situasie waarin ons is.

Ons wil weet. Ons wil ingelig wees, ons wil half die toekoms kan bepaal en in ‘n mate beheer, daarom gryp mense na elke brokkie inligting wat beskikbaar is oor die pandemie waarin ons is, want dit gee vir ons ‘n mate van kennis en ‘n mate van beheer.  Die gevoel van “Ek kan ‘n keuse maak, ‘n besluit neem!” maak nie saak hoe reg of hoe verkeerd die besluit is nie, vir my gee dit tog ‘n mate van sekerheid.

Tekens uit die Hemel!

Ek wil nie nou in ‘n debat betrokke raak oor of ons tekens mag vra of nie. Kom ons kyk hoe Jesus die vraag vir tekens in Mat 16 hanteer.

Fariseërs en Sadduseërs

In Matteus 16 vra die Sadduseërs en Fariseërs vir Jesus ‘n wonderwerk as ‘n teken uit die hemel.  Hulle het sekerheid nodig dat Jesus is wie Hy sê Hy is!

Die mense wat Jesus gekruisig het

Laat die Christus, die koning van Israel nou van die kruis af kom (Onsekerheid), sodat ons dit kan sien en in hom glo!(teken om seker te wees) Markus 15:32 32Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis af kom, sodat ons dit kan sien en in hom glo!”

Tomas

Ook weet ons dat Tomas ‘n teken gevra het sodat hy kan glo!  Hy het nie geglo dat Jesus aan die ander dissipels verskyn het nie (Onsekerheid). Hy wou die merke in Jesus se hande en voete sien(‘n teken om seker te wees)  Tomas het n teken nodig gehad om die onsekerheid oor sy geloof aan te spreek (Joh 20:26)

Petrus

Petrus het ‘n teken nodig gehad toe Jesus op die water na hulle aangeloop gekom het. (Mat 14) Here as dit U is, (onsekerheid) beveel my om op die water na u toe te kom. (‘n teken om seker te wees).

Ons elkeen

Ek dink ons almal het al vir die Here tekens gevra? Here as U dit of dat laat gebeur dan sal ek dit of dat doen!  Veral wanneer ons in onsekerheid leef dan wil ons hê dat die Here net vir ons op ‘n manier moet wys dat daar sekerheid is.  Here gee my net ‘n teken of hierdie besluit wat ek moet neem die regte of verkeerde besluit is. Here, ek voel ek moet dit of dat doen, gee my net ‘n teken.

Kan U hiermee identifiseer? Ek is eerlik, ek het dit al ‘n hele paar keer in my lewe gedoen, want ek wil weet! Ek wil sekerheid hê.

Ons gebruik tekens in die elke dag se lewe!

Jesus antwoord die Fariseërs en Sadduseërs deur hulle te wys op tekens wat hulle reeds glo! Tekens wat die reën voorspel. Ons het mos ook sulke tekens.  Kyk na die miere dan weet ons dit gaan reen of watter tekens ons ook sien!  Wanneer die Amandelboom bot dan weet ons die winter is verby.  Hierdie is alles tekens wat geslagte heen aan ons oorgedra is en dit bring sekerheid in ons binneste!

Ek onthou ons het altyd gesê as die jong kalwers so bokspring en speel dan kom groot reën! Dis maar tekens in die natuur!

Wanneer ons seil dan moet ons die rimpelings op die water dophou vir die wind. Ons het soveel tekens wat ons in ons lewe inbou.  Elke dag!  

Watter tekens is belangrik?

Die belangrikste tekens wat ons vandag nodig het is die sekerheid van God se liefde vir elkeen van ons.

Jesus antwoord elkeen van die bogenoemde mense se behoefte na tekens

Die Fariseërs en Die Saduseërs

Vir die Fariseërs en Saduseërs: Julle het die teken van Jona! Mat 12:-38-42: Jona was drie dae in die maag van die vis. Almal het gedink hy is dood, maar na 3 dae is hy uitgespoeg.  Netso het ons vandag die teken van Jesus wat 3 dae dood was in die graf! Maar op die 3e dag het Jesus opgestaan uit die dood. Jona het na sy “vis-dood” gaan getuig en die mense van Ninive gewaarsku en hulle het tot bekering gekom! Dis die teken wat ek en jy vandag het en as ons nie die teken wil glo nie, dan is daar nie vir ons ‘n ander teken nie!

Die mense wat Jesus gekruisig het

Jesus het nie van die kruis afgeklim nie, Hy het nie homself gered nie.  Sy teken aan hierdie mense was juis dat Hy gesterf het – Jesus moes God se wil nakom en nie die wil van mense of sy eie wil nie.

Die een wat wel die teken raakgesien het tussen hierdie mense is die offisier wat gesien het wat gebeur en God geprys het en gesê het: “Hierdie man was werklik onskuldig!”  (Luk 32:46)

Jesus gaan nie vir ons tekens gee om ons te beïndruk of om ons net ons sin te gee nie! Maar wanneer ons ons oë op Jesus rig, dan sal ons sekerheid in ons binneste kry – vrede wat alle verstand te bowe gaan!

Tomas

Joh 20:27-29.  Vir Tomas het Jesus die teken gegee wat hy gevra het en Jesus het hom gesê om sy nie net te sien nie, maar ook sy hand in Jesus se sy in te steek waar die spies hom deurboor het. Met hierdie belewenis kon Tomas onomwonde glo en sê: “My Here en My God!”  Tomas het nodig gehad om te sien en te voel om seker te wees dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood. Die vertelling van die ander dissipels was nie vir Tomas genoeg nie.  Ons weet dat Tomas die dissipel was wat die evangelie na Afrika en onder andere Etiopië toe gebring het.

Soms wys Jesus vir ons die fisiese tekens sodat ons kan sien en kan voel. Sodat ons verseker kan weet wat ons weet en daar geensins twyfel in ons is nie. Dan moet ons die opdrag uitvoer.

Ek moet eerlik wees dat ek ook maar ‘n Tomas by geleentheid is. Dit het al ‘n paar keer gebeur dat mense vir my iets kom sê wat die Here op hulle harte gedruk het om vir my te sê en as ek nie seker is nie dan vra ek vir die Here ‘n teken, en daardie teken moet bevestiging uit Sy Woord wees en die Here het dan al baie keer uit Sy word vir my die tekens gegee.

Petrus

Mat 14:  Met Petrus, gee die Here ‘n totaal anderse teken, Petrus is self die teken! Dis asof Jesus vir hom sê: “wys my eers jou geloof in my deur uit die boot te klim, dan sal ek vir jou die teken gee dat jy op die water kan loop!” 

Dis mos nou verkeerd om.  Ons wil eers die teken he en dan sal ons glo! Soms wil God eers sien of ons in Hom glo en dan sal Hy ons geloof in hom, met ‘n teken kom versterk!

Ek het dit beleef as student toe ek vir die 1e keer op ‘n uitreik Kenia toe gegaan het.  Dit was nogal ‘n vreemde dag toe die Here my geroep het om dit te gaan doen. Dit was ‘n aanddiens en die ds het ‘n uitnodiging gemaak vir almal wat wil saamgaan Kenia toe moet agterbly.  Ek het gehoor maar nie geluister nie, en vir een of ander vreemde rede kon ek net nie by die deur uitstap nie, daar is heeltyd net mense wat voor my “indruk” om uit te gaan,  Ek was heel laaste en toe ek wil stap hoor ek net die volgende “Henning, jy kom saam Kenia toe?” Ek het my koud geskrik! Ek het nie eers geld vir so iets nie! Ek het omgedraai na die groep toe en gesê: “Ek gaan saam.”  Vinnig het ek al my geld bymekaar gehad deur familie en vriende wat my ondersteun het en daardie uitreik van 1992 het my lewe drasties verander.

Ons Elkeen

Ja ons elkeen beleef onseker tye en dit maak ons partykeer mal! Ons hou nie daarvan nie, dis buite ons Comfort Zone.  Vra vir die Here ‘n teken om vir jou sekerheid te gee! En op een van die maniere wat ons vandag oor gesels het, sal God jou antwoord.

Slot

Onthou net altyd die volgende: Hebr 11:1-3 “Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.  Omdat ons glo, weet ons die wêreld is deur die Woord van God geskep. Die sigbare dinge het dus ontstaan uit iets wat ons nie sien nie!”

In jou onsigbare onsekerheid oor jou lewe, jou toekoms, jou situasie, is daar ‘n God wat vir jou iets kan skep wat sigbaar is en vir jou sekerheid kan bring. Ons grootste teken is die kruis (1 Kor 1:18) want die boodskap van die Kruis van Christus is vir ons wat gered is, die Krag van God!

Soli Deo Gloria

Dis Jou Beurt
As Gebouu van God vier ons Nagmaal
As Gebou van God Glo en Doen Ons

Plasing No 0163

Leave a Reply

Your email address will not be published.