As Gebou Van God Vertrou Ons Jesus

– Matt 14 22-33 – Henning Mostert – Sondag 13 Junie 2021

Verlede Sondag het ‘n insident gebeur wat my lewe tot realiteit geruk het.  Die insident is nie van belang nie, maar dit wat daarna gebeur het, het my laat besef watse geestelike impak COVID op ons as mense het.  Hoe COVID ‘n vergestalting is van Johannes 10:10 :’n Dief kom net steel en slag en uitroei!” COVID het in n jaar baie meer gesteel en geslag en uitgeroei as enige ander enige ander humanitêre krisis waarvan ek weet. COVID het ons samelewing verander.  Dit het ons menswees verander.  Dit het my verander.

Ek het Maandag aand 7 Junie, ‘n oop en reguit gesprek met lidmate gehad en ek het besef, ek lei aan COVID depressie, en saam met my is daar ‘n hele paar mense wat vandag in die oop stormagtige see op ‘n bootjie sit wat aan COVID depressie ly. Ons is vasgevang in hierdie situasie waaruit ons nie kan klim nie. Ons vaar maar net op die see voort en hoop ons kom heel erens uit.  Ons baklei vir oorlewing soos nog nooit! Ons baklei teen onsself, teen God, teen ons medemens, want ons wil oorleef!.

Dinsdag oggend 4 uur maak die Here my wakker met die besef dat ons die dissipels is waarvan Mat 14 praat. Geliefdes, die mensdom is in die moeilikheid en die ergste van als dat Jesus nie saam met ons in die boot is nie! Die hele nag deur was die dissipels op die boot, alleen, sonder Jesus. Die wind was van voor en hulle bootjie was deur golwe geteister.  As ervare vissermanne dink ek het die dissipels al hulle ervaring gebruik om deur hierdie onstuimige see te vaar.

Die dissipels was in ‘n lewensbedreigende situasie net soos wat ons elkeen vandag in ‘n lewensbedreigende situasie is, en dit is besig om te ontaard in ‘n situasie van “die oorlewing van die sterkstes.” Ons gebruik al ons ervaring van die lewe om teen hierdie storm van ons lewens see te baklei. Dit maak ons moeg, dit maak ons moedeloos. Dit tap al ons energie en al ons krag!

In hierdie storm staan Jesus buite ons bootjie en sien hoe ons as mense rond skarrel op soek na oplossings, op soek na antwoorde, opsoek na stabiliteit. Jesus het vir ons ‘n spook geword. Kom ons wees maar eerlik met mekaar vanmore. Ons oë is so op die storm gerig dat Jesus verander het in ‘n spook.  Kan ons regtig die dissipels kwalik neem omdat hulle vreesagtig geword het? So vreesagtig dat Jesus, wat die onmoontlike kan doen deur tydens ‘n storm op die water te loop, ons bang maak.

Ek het Dinsdag oggend tot die besef gekom dat COVID my kom stroop het van my fokus op Jesus, omdat my fokus op oorlewing en COVID die kern geword het waarom alles draai.  Hoe nader COVID aan my vel begin raak het, hoe meer het vrees in my begin posvat, hoe verder het Jesus van my af begin voel.  Ek het COVID gerig geraak en nie meer God gerig nie.

WAT IS VERTROUE?

Prioriteite

Waar is Jesus die afgelope tyd terwyl ek my bootjie probeer regop hou het? Mat 14:23 “Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid,  Toe dit aand word was Hy daar alleen.”
Terwyl die dissipels die storm moet trotseer, is Jesus besig om te bid! As jy ‘n gebed van Jesus wil lees, gaan lees gerus Johannes 17.  Die Seun van God kyk na ons en Hy bid.

Dis nou die tyd om ons prioriteite reg te kry. Wat is my prioriteite op die oomblik? COVID gerig, of soos Jesus God gerig?
Jes 26:4  “Vertrou altyd op die Here, want die Here God is ‘n veilige toevlug.”

Hoor Jesus se stem

Ek kan myself net indink watse vrees die dissipels in vasgevang moes wees! Eers die vrees vir die storm wat die bootjie gaan laat omslaan en nou die vrees van ‘n spook wat op hulle afgestap kom.  Wat is jou vrees op die oomblik wat al jou energie in beslag neem? Is dit die vrees van vereensaming, is dit die vrees van siek word,  is dit die vrees dat jy iemand anders kan aansteek. Watse vrees oorweldig jou so baie dat Jesus vir jou ‘n spook geword het?

Wat doen ons met ‘n kind wat skrik of wat bang is? Ons gebruik ons stem om die kind rustig te maak. En ons se vir hulle, “Moenie bang wees nie, jy is nie alleen nie. Ek is by jou.

Hoor wat sê Jesus vir die dissipels:

Mat 14 v27 Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê:

“Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”

Ek het nodig om hierdie woorde te hoor. Ek het nodig om te weet dat Jesus by my is, Ek het nodig om sy kalmerende stem in hierdie omstandighede te hoor. Ek het nodig dat Jesus met Sy stem my fokus van die lewensbedreigende storm af weg te vat en my weer op Hom te laat fokus.

Jes 30:15 “As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertrou.

Ek dink ons almal het nodig om hierdie woorde vandag te hoor. Hierdie keer het Jesus nie die storm stil gemaak soos die vorige keer nie (Mat 8:23) Hierdie keer het Jesus die dissipels se harte stil gemaak.

Vertroue is om jou Fokus op Jesus te sit.

Mat 14:28,29: Here, as dit regtig U is, beveel my op die water na U toe te kom.”

Watter vrees is die ergste? Die vrees om in die boot te wees, of die vrees vir die spook?  Waaraan kan jy iets doen?  Petrus was nie seker of hy reg gehoor het nie.  Hy wou seker maak. Die vrees van die storm het hom onseker gemaak oor Jesus.  Net so maklik kan die vrees en angs wat ons beleef in hierdie stormagtige tye ons onseker maak of ons regtig Jesus se stem hoor.

Vertroue is om te doen

V29 – Kom sê Jesus

Mat 11:28 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle RUS gee.”
Jes 55:3 “Gee aandag en kom na My toe, luister en julle sal lewe!”

Hoor jy Jesus se uitnodiging? Kom. Vir Petrus was dit om verby die storm en die vrees wat hy en die ander dissipels beleef te kyk en Jesus te vertrou met sy lewe! Ons ken mos die speletjie waar ‘n kindjie van ‘n tafel of iets moet spring in sy pa of ma se arms.  Dit vat moed inpraat, mooi praat en vertroue wen. Maar as die kind nie spring nie, dan help die praat niks!  Jesus het gesê wat Hy moet sê, nou moet Petrus besluit of hy Jesus genoeg vertrou om die stap te neem.

Hebr 12:1,2 “laat ons elke las van ons afgooi, ook die Sonde wat so maklik verstrik en laat ons die wedloop met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinding van ons geloof!”

Ons moet vandag ons vrees oorwin. En elke las, wat COVID op ons geplaas het in geloof afgooi, en elke sonde wat ons so verstik bely, sodat ons uit hierdie skommelende boot kan uitklim en in geloof en vertroue na Jesus toe stap.

Ons moet soos Dawid uitroep in Ps119:147 “In die oggendskemer al roep ek om hulp en stel ek my vertroue in u woord.”  En Ps 130:1-8 “Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die more wag.

Wat is die verskil tussen Petrus en die ander dissipels

Die ander dissipels het nou met dubbele vrees gesit, die vrees van die storm en die vrees van die spook en dan nog met ‘n mal Petrus wat dink hy kan op water loop!

As ek en jy gaan fokus op die storm wat op hierdie stadium om ons woed of op mense wat saam met ons in hierdie boot vasgevang is elkeen met sy eie vrese, gaan ons nerens kom nie. Dit vat ‘n Petrus om uit die boot te klim!

Hoe moet ons twyfel hanteer? Jesus sê in Joh 10:10:

Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed!

Petrus twyfel, hy sien die storm, die golwe en vrees pak hom toe.  Hy sink. Dit gebeur so maklik. Maar Jesus het dadelik Petrus se hand gegryp en hom gered.

Slot:

V 32 “Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê en die manne het voor Jesus gekniel en gesê: U is waarlik die Seun van God.

Vandag het ons Petrusse nodig wat bereid is om uit die boot te klim, wat bereid is om Jesus te vertrou in en tydens die storm, en saam met Jesus terug te klim in die boot sodat ander se vrese kan verdwyn.
Ek wil graag Paulus se gebed oor elkeen van ons bid, sodat ons nie meer COVID gerig sal wees nie, maar Jesus-gerig. Efes 3:14-21

14Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. 16Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
20Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, 21aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Nuwe Krag
Die Menslike Drie Eenheid
God van die Onmoontlike
Ons Weet Wie Jesus Is
Geloofsvolharding
Gefokusde Gebed
Worrying About Tomorrow
Ek Wil Die Here Loof
Plasing No 0272

Leave a Reply

Your email address will not be published.