As gebou van God waardeer ons vroue.

Spreuke 31 – Sondag 8 Aug 2021

Vandag wil ons as gemeente graag ons waardering uitspreek teenoor elke lid van die vroulike geslag.Die Bybel beskryf soveel vroue en die groot rol wat hulle gespeel het.Natuurlik moet ons by die eerste vrou begin.

Eva: Gen 2:20-24 Ons almal weet deesdae van kloning. Waar daar selle geneem word van iets en dan ‘n nuwe wese gevorm word wat identies aan die moederwese is.  Wel God het die vrou uit die man gekloon!  Die man is uit grond gemaak en God het sy lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het, maar die vrou is uit die ribbebeen van die man gekloon! (En dan dink die mense vandag hulle is baie slim!)  Juis daarom is die vrou die man se gelyke, een uit hom, een soos hy. Sy eie kloning! Dis eintlik so onbeskryflik groot dat God dit so gedoen het en dan verstaan ons soveel meer wat die Bybel bedoel in Gen 2:24 dat “‘n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word.”.. Want hulle is van mekaar gekloon en wanneer ‘n man en vrou trou word dit weer die eenheid.

Nou kom die alewige maar….  Gen 3:3 waar die slang die vrou verlei het om die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Vir so lank word die vrou geblameer vir als wat verkeerd is, want sy het mos die eerste groot sonde gepleeg! Vir soveel eeue moes die vrou gebuk gaan deur die man se veroordeling oor hierdie sonde, maar ons as mans lees nie Luk 1:28 waar die Engel vir Maria sê: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” …v35”Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God!

Is God nie ongelooflik gentle nie. Hy kon Jesus ook uit die mag gekloon het, maar Hy verkies om deur die vrou wat die sonde in die wêreld ingebring het, weer die verlossing aan die wêreld te gee.  Elke vrou elke dogter moet weet dat jy in God se oë ‘n begenadigde is. Jy – vrou is die lewe gewer. Moenie die EVA bly wat die dood na die mens gebring het nie, wees die Maria wat die lewe na die mensdom gebring het.

Jesus het 12 dissipels gehad, maar het jy al agter gekom hoeveel vroulike dissipels Jesus ook gehad het? ‘n Vrou wat sy voete gesalf het (Luk 7:38), ‘n vrou wat die geloof gehad het om net aan die soom van sy kleed te raak. ‘n Vrou wat vir haar man sê hy moet nie vir Jesus skuldig bevind nie wat dit is in ‘n droom aan haar openbaar dat Jesus onskuldig is (Mat 27:19). Vroue wat by hom was by die kruis, terwyl die dissipels weggehardloop het (Luk 23:27), vrouens wat die 1e getuies was van Jesus se opstanding!(Luk24:1-10)  Van Jesus se geboorte, tot by Jesus se opstanding het die vroue ‘n prominente rol vervul!

O ja moet nie vergeet van die skoonma van Petrus wat vir Jesus en die 12 dissipels versorg het nie. (Mat 8:14,15)

Hoe meer ons lees in die Bybel hoe meer sien ons belangrike rolle raak wat die vrou vervul het.

Dit was ‘n vrou wat die verspieders uit die stad Jerigo laat ontsnap het. (Jos 2:12-21)

Dit was ‘n vrou met die naam Ester se vertroue en gehoorsaamheid aan God wat haar hele volk gered het teen die beplande volksmoord van Hamman.

Ons moet ook nie vergeet van die dogtertjie wie se geloof tydens ‘n baie moeilike en slegte situasie, haar baas/eienaar Naaman se lewe gered het deur vir hom te vertel dat God hom sal genees nie. (2 Konings 5:2-14)

Daar is nie ‘n Bybelboek wat deur ‘n vrou geskryf is nie, maar in elke Bybelboek word daar oor die geloof, vertrou, deursettingsvermoë en getrouheid geskryf.

Watter riglyne gee Spreuke 31:10-31 vir ons oor vrou wees?

V10: ‘n Knap vrou – ‘n Vrou wat geestelik ingesteld is, ‘n raakvatter is, goeie morele waardes en goeie morele waardes het, is baie meer werd as edelstene!

V11 Haar man steun op haar, sy bring vir hom voordeel.  Hoeveel keer het ons nie al gesien hoe groot impak ‘n vrou op haar man het nie.  Die vrou was mos altyd na verwys as die swakkere geslag, maar dis ‘n verkeerde label wat op die vrou geplaas is, want die vrou het die vermoë om ‘n man te maak of te breek!  Kyk maar hoe het Isebel met haar invloed, vir Agab oorheers en heeltemal verwoes het. Maar aan die ander kant, kyk hoe het Ester met haar skoonheid, innerlik en uiterlik, haar man beïnvloed om die besluit oor die moord op die Israeliete te verander.

V13-15: ‘n Vrou is die versorger van die huis. Hierdie ingebore rol van die vrou en eienskap van God is ook duidelik te sien hoe ‘n vrou oor die algemeen net beter versorgers van kinders en bejaardes en mense in nood is. Soos wat God die versorger van die heel al is en aan die mooi en fyn detail van die lewe aandag gee, so gee die vrou aandag aan die mooi en fyn detail van die lewe. (Mat 6:30 ev)

V16-19 en 24: As ek die gedeelte lees dan lig ‘n paar van ons manne se wenkbroue, want nog ‘n eienskap van ‘n vrou is haar vasberadenheid om vir haar gesin te sorg en dat sy deur harde werk ‘n inkomste genereer vir die versorging van haar gesin. Ons het vandag die idee dat vroue die “spandeerders” van die samelewing is, dat die mans hard werk om geldjies bymekaar te maak en dat die vroue dit net uitgee. Ek het al baie gesien hoe dit die vroue is wat inspring en planne maak om finansieel te oorleef.  Vat nou maar hierdie kerkgebou vandag! Hy is met koeksisters en vetkoeke en pannekoeke afbetaal, en wie het dit nou eintlik gedoen?  Die manne of die vroue.  Daarom wil ons vandag ons waardering uitspreek teenoor die vroue wat hul moue oprol en wie se hande vir niks verkeerd staan om hart te wek om vas te stel of die wins goed is of nie.

V 20 Ons waardeer die vroue vandag omdat hulle om gee vir ander.  “So tong in die kies het ‘n paar bedelaars maar met hang ogies my aangekyk wanneer hulle vra of die vrou hier is, en die antwoord dan nee is.”  God het in ‘n groot mate die sagtheid en deernis wat Hy vir ons as mense het, in die vrou geplaas om sagtheid en deernis aan die mense in nood te betoon.

V21,22 ‘n Vrou se kinders en man is haar trots en haar lewe! Hierdie v 21, laat my aan die gesegde dink dat “ ‘n Trui is iets wat ‘n kind moet aantrek wanneer die ma koud kry.” Net ‘n vrou kan ‘n ma wees. Net ‘n vrou het die instinkte van ma wees. Want dis net ‘n vrou in wie se liggaam daardie kindjie gevorm word en daar is ‘n onbreekbare band tussen ma en kind.

V23 Agter elke suksesvolle man, staan ‘n ondersteunende en liefdevolle vrou. ‘n Man het soveel meer selfvertroue wanneer hy weet dat hy die ondersteuning van sy vrou het.  ‘n Man sal sy hande stomp werk wanneer hy geliefd en gewaardeerd voel deur sy vrou.

V25-28 gee nog  ‘n paar eienskappe van ‘n vrou

V25 ‘n Vrou wat trots is op wie sy is en op haarself het net ‘n teenwoordigheid wat almal van bewus raak.

Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie.(Mat 6:25)

V26 As sy praat is dit met wysheid – (Jak 3:15-18)

As sy leiding gee is dit met liefde (1 Joh 4:17-19)

v27 Sy hou goeie toesig oor haar huishouding

v28 en 29             ‘n Vrou se gesin is haar alles en die grootste erkenning wat ‘n vrou kan kry is wanneer haar kinders haar prys en haar man haar bewonder. “Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal.”

‘n Vrou wil gerespekteer en gewaardeer word en sy wil die belangrikste en kosbaarste vir haar man wees.

 V30. ‘n Vrou wat die Here dien het ware skoonheid! Want dis die skoonheid van binne en nie van buite. (Hoor wat kan ‘n vrou wat die Here dien regkry met ‘n ongelowige man in 1 Kor 7:13,14) Vroue wat vir hul mans en kinders bid, is vrou wat die gom is wat hul gesinne bymekaar hou.

En nou ‘n boodskap aan die manlike geslag.

Jou ma, jou vrou, jou sussie, jou meisie en so ook elke vrou wat ‘n rol in jou lewe speel, het die volgende nodig:

1) verdien ‘n vrou om geprys sal word

2) Gee wat haar toekom, want sy verdien dit

3) Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte, vertel vir die wêreld die goeie en die mooi van die vroue in jou lewe.                                                                                                                                                                                                    

Soli Deo Gloria

Plasing No 0322

Leave a Reply

Your email address will not be published.