Besoekers Uit Verre Afrika

Jxxx en Hxxxxx saam met hulle kinders Ax, Mx en Sx werk onder mense wat anders glo as ons in ‘n land bo in Afrika. (Weens die veiligheidsrisiko word die naam van die land nie genoem nie.)  In dié land glo 99.9% anders as ons en mag ons vriende nie die Goeie Nuus verkondig nie.  Die enigste manier om ‘n impak te maak is om vriendskaps bande te bou.  “Make a Friend, be a friend and bring a Friend to God”

Projekte waarmee hulle die Goeie Nuus deel deur hulle dade is deur voedings-skema waar hulle vir honderde mense wat baie arm is kos verskaf. Kan jy dink hoe moeilik die omstandighede moet wees.

Nog ‘n projek is” Food for Work”, waar mense op dié stadium ’n bergpad bou in ruil vir kos. Hulle is ook besig om saam met die minister van Landbou te werk aan die verberging van veevoer onder skadunet.

Kerke is onwettig in die land en jy mag nie mense oorreed om na ons geloof oor te kom nie. Wanneer hulle saam met ander gelowiges is, praat hulle met “Pappa” en is dankbaar teenoor “Ouboet” dat Hy Sy lewe opgeoffer het vir hulle.  Deur “die Helper” word hulle gelei om die wil van “Pappa” te doen.

Hulle sê dankie vir Mindalore se ondersteuning op verskeie gebiede vir hulle as gesin.

Nog Uitreik van Mindalore
Ek, Sowel As My Huis, Sal God Dien
Die Groot Opdrag
Phemba – Plek Van Hoop
Swaziland SOS Village
Besoek Aan Swaziland
Plasing No 0302


Leave a Reply

Your email address will not be published.