Christenskap is nie Kinderspeletjies nie!

2 Kron 15

In vandag se wêreld word die uitdaging aan ons as Christene al hoe erger.  Om te sê jy is ‘n Christen is nie meer genoeg nie, mense wil sien uit wat jy doen dat jy ‘n Christen is. Daar is deesdae soveel stemme wat opgaan waar mense maar kan maak net wat hulle wil, dis maar reg so. 
Christenskap, is ’n lewenswyse wat aan jou eise gaan stel.  Dit gaan van jou vra om anders te dink, en anders op te tree as ander gelowe.  Christenskap eis van jou as volgeling van Jesus dat jy bereid sal wees om Hom in alles te volg en nie net wanneer dit jou pas nie.

 LEEF NABY AAN GOD

2 Kor 15:2 ”As julle by die Here is, sal Hy by julle wees.”

Hierdie boodskap is sentraal deur die hele Bybel.  God is ‘n God van intimiteit.  Hy is ‘n God van verhouding.  Ons is Sy bruid (Openb21:7) Hy is lief vir ons met ‘n alles opofferende liefde.  Soos ‘n huwelik harde werk van beide partye is, so is ‘n verhouding met God ook harde werk en God doen beslis Sy deel.

Joh 15 sê Jesus dat “Hy die ware wingerdstok is en ons die lote, en as ons wil vrug dra, dan moet ons in Hom bly”.  Daar is nie ‘n manier dat ons die vrug van die Gees van Gal 5 kan dra as ons nie ge-ent is op Jesus nie.  Hy is ons bron van krag.  Hy is die kern van ons lewens. As jy nie Jesus gesentreerd lewe nie, kan jy nie verwag om Jesus gesentreerde dade te verrig nie.

Jak 4:8 sê ook “Nader tot God en Hy sal tot jou nader.”  God het reeds verskeie tree gegee om ons “guns” te wen.  Dis nou ons beurt om te reageer en ‘n keuse vir God te maak.

 VRA NA HOM EN JULLE SAL HOM VIND

Kommunikasie met God is baie belangrik.  Ons moet met God praat, dis al manier hoe ons Hom gaan leer ken.  God was nog nooit weg nie, ons het net te lui geraak om met God te kommunikeer. Johannes 10:16. “Ons kan net die Herder volg as ons Sy stem ken”.

Die Bybel is vol van gedeeltes waar God ons aanmoedig om te vra.  Hy wil ons seën met al die seëninge wat daar in die hemel vir ons is (Eff 1:3) maar ons moet net vra!!  Matt 7 sê Jesus “dat ons Vader vir ons net die beste sal gee as ons dit van Hom vra!

 Wil jy wysheid hê Jak 1:5 sê dan moet jy dit vra. Wil jy die gawes van die Gees hê? Dan moet jy vra.  

Filippense 4:6  sê ons moet al ons begeertes in smeking en gebed en danksegging aan God bekend maak! Ons ontvang nie want ons vra nie! 

Vra is vry en wyer daarby en glo my God weet wat die beste vir my is en Hy sal nie my vraag weier nie.  Ons is te trots om na God toe te gaan en te vra, want ons kan mos alles onsself doen.  Ek sal eers kyk of ek myself uit my situasie kan uitkry en wanneer ek so diep in die gemors is dat ek nie meer weet wat om te doen nie. Dan sal ek vinnig na God toe hardloop om my uit die situasie te red en as Hy nie vinnig genoeg optree nie is ek kwaad vir God, want hoe kon Hy dit nou toegelaat het, hoekom het Hy nie gekeer dat ek in die situasie beland het nie, hoe lank moet ek nou nog wag vir ‘n antwoord!!

    2 Kron 15:4 God is so regverdig dat al het die Israeliete weggedraai van Hom af, al het hulle ander afgode gedien, die oomblik toe hulle tot God toe terugkeer was Hy hulle genadig en het Hy weer met hulle bemoeienis gemaak.  God is bereid om 70×7 keer te vergewe, maar moenie dat die dood jou ontydig kom haal, voordat jy weer ‘n kans gehad het om jou saak met God reg te maak nie, anders sal jy verlore wees, daarom rig God aan ons die waarskuwing:

MOENIE GOD VERLAAT NIE

Hierdie waarskuwing weergalm deur die hemelruim met Jesus se kruiswoord: “My God, My God waarom het U my verlaat!” (Mark 15:34) Om van God verlate te wees is Hel.  Om nie meer die genade en liefde van God te mag ervaar en beleef nie is om totaal afgesny te wees van die sin van ons bestaan. Moenie dat jou hardkoppigheid en jou eie wysheid jou van God vervreem nie.  Moenie dat mense en hul slimpraatjies en omstandighede en teleurstellings ‘n wig tussen jou en God indryf nie. 

Moenie dat onvergewensgesindheid, bitterheid en haat, jou die voorreg van ‘n ewige lewe saam met God ontneem nie. Dit is nie die moeite werd om al hierdie negatiewe dinge in jou lewe te koester en op die einde gif te drink en te wens iemand anders sal daarvan doodgaan nie.

Die verlore seun het probeer op sy eie gaan, hy wou die lewe geniet, hy wou sy pa wys hy kan sy eie lewe beheer, maar na baie pyn en seer en trane, moes hy teruggaan na sy pa toe en gaan sê: Pa, ek kan nie sonder Pa nie!”

   Christenskap is nie kinderspeletjies nie, dis ‘n lewensuitdaging! 2 Kron 15:7 “ Maar julle moet vasstaan en nie moedeloos word nie, want julle sal die beloning vir julle optrede ontvang”.

   Johannes 3:16 Ons beloning is die ewige lewe. Dis wat ons voor oë moet hou! Paulus, die skrywer van die meeste boeke van die Bybel het gely omdat hy ‘n kind van God was, omdat hy nie bang was om op te staan vir sy geloof nie.  Hy is stukkend geslaan, met klippe gegooi, met boei vasgebind, in die tronk gegooi, skipbreuk gelei, net omdat hy opgestaan het vir sy geloof in Jesus Christus.

   Wat gaan jy kies wanneer jou lewe in gevaar gaan kom, omdat jy in Jesus Christus glo as die Seun van God! Is Christenskap die moeite werd om voor te sterf? 

WEL JESUS HET GEDINK DAT JY DIE MOEITE WERD IS OM VOOR TE STERF.

Sien Ook
Maak die Pad Reguit
Hoekom Glo Jy in God?
Vergifnis

Plasing No 0188

Foto Danksy Gary Pore

Leave a Reply

Your email address will not be published.