Die Egte Tiende

My liewe Boeties en Sussies

Het julle al opgelet en geluister as mense praat hoeveel fondsinsamelings en dankoffers en feeste word in Oktober gehou? Dis die tiende maand en ek is van mening dit is omdat die Woord ons leer dat ons, ons tiendes moet gee dat die feeste en insamelings in die maand gehou word.
Daar word soveel gespekuleer oor wat ons tiende nou eintlik is en van wat die tiende is.

Maleagi 1:7 “Julle bring onrein voedsel op My altaar, en dan vra julle: “Hoe het ons U te na gekom? “Julle doen dit wanneer julle dink “Die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word.”  Maleagi 3:3 “Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal Hy as regter gaan sit om die Leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here ‘n offer kan bring wat bestaan uit reg doen.“

God ken die gesindheid van ons hart. Hy weet wat ons en hoekom ons goed doen. In Markus 12 lees ons die bekende stuk van die weduwee en die skatkis. 

Markus 12:43-44 “Dit verseker Ek julle : hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes gelewe het.”

Sjoe, dit sê vir my sy het God volkome vertrou om te voorsien. Sal ons dit regkry?

My liewe Boeties en Sussies, hoe dit ook al sy 2Korintiërs 9:7 “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.”

   Volgende keer wanneer jy jou geld, jou tyd of wat ook al gee, vra jouself die vraag af – “Hoekom doen ek dit? As jy in alle eerlikheid nie kan antwoord dat dit gaan tot uitbreiding van God se koninkryk nie, moet liewer nie gee of doen nie.

God sê as dit ons byval dat ons teen ons broer gesondig het, moet ons liewer omdraai en die saak met hom gaan regmaak. Moenie jou tiende “besoedel” deur onvergewingsgesindheid nie. Moet dit nie besoedel met enige iets wat skeiding tussen jou en God maak nie. God verwag liefde eerder as offers.

   Mag ons dit waarvan God ons rentmeesters gemaak het reg aanwend sodat Hy daardeur verheerlik word.  

 Lekker gee!

 Groete

Duimpie.
Nog Sielskos ver die lewensreis
Wie Dink Jy is Jy?
Skuldgevoelens En Vergifnis – Deel 2
Ek Wil Die Here Loof
You Got The Vision
Vergifnis
Geweld Geweld
Plasing No 0222

Leave a Reply

Your email address will not be published.