Die Tien Gebooie

Wette, en die Wet, is een van die belangrikste Bybelse konsepte. Daarom moet sy aard en doel daarvan duidelik verstaan word. Die Wet onthul die karakter en standaarde van God. Daarom is dit dan ‘n rigtingwyser vir hoe die mens sy liefde vir God en vir sy medemens kan betoon.

Maar, die Wet veroordeel ook, want geen mens behalwe Jesus Christus kon ooit by sy bepalings hou nie. Die Wet onthul dus iets van God se regverdigheid, Maar die Wet kon nog nooit regverdigheid in die mens kweek of aanwakker nie!

       In Eksodus 20:1-26 het God se morele Wet gestalte gekry in die Tien Gebooie. Nege van die tien het as lewensbeginsels na vore gekom in die Nuwe Testament. Die Tien Gebooie word dan gevolg deur verskeie bladsye (Eksodus 21-23) met “gevallestudie wette” (illustrasies van hoe beginsels toegepas word in spesifieke gevalle).

       Die Bybel leer ons self dat liefde die hele wet opsom. Liefde is dus ook die fondasie van die beperkings wat in die wet gevind word en waarmee so baie mense juis ‘n probleem het. Dis egter presies dieselfde soos wat liefde die fondasie is waarop ‘n ouer sy beperkings aan ‘n kleuter stel oor hy te jonk is om van beter te weet. Die wonderlike hiervan is dus dat ons nie hoef rond te soek om te bepaal wat die “liefdevolle ding is om te doen” nie, God het alreeds voorsiening gemaak deur middel van Sy wet!

Deuteronomium 15:4 belowe dat as ons maar net die wet wil gehoorsaam, daar geen arme onder ons sal wees nie. Die Wet wat God vir Israel gegee het, was om ‘n regverdige gemeenskap te kweek en om armoede te elimineer. Ja, God weet wat die “liefdevolle ding is om te doen”, daarom kan ons nooit Sy wet van Sy liefde skei nie!

TIEN GEBOOIE

Eksodus 20:1-26 bevat die tien morele wette wat God aan Moses openbaar het. Op die eerste tablet was die wette wat fokus rondom die mens se verhouding met God. Op die tweede tablet fokus die wette op ons verhouding met ons medemens en met mekaar.

Iemand het al genoem dat ons die Tien gebooie kan visualiseer in terme van beskerming…….

Beskerming van ‘n gesonde verhouding met God
God alleen moet erken en vereer word as God.
Bevestig altyd die betekenis van Yahweh se naam as die Een wat altyd teenwoordig is.
Bou weeklikse herinnering aan God in jou lewe, ‘n dag van rus en kwytskelding (redemption).
Beskerming van ‘n gesonde verhouding met mekaar

Die rol van ouers,
Eerbiediging van lewe, die instelling van die huwelik,
Die reg van eiendom,
En om regverdig behandeling van ander te ontvang bied almal beskerming vir ‘n mens in die gemeenskap.

 Die laaste gebod inteendeel, gaan verder as enige ander vergelykbare wette of gedragskodes. Dit gaan oor die beskerming van die individu homself! Die verbod teen begeertes tref die kol of kern van dit wat ons motiveer om die regte van jou medemens te skend. Dit waarsku ons dus om na elkeen selfondersoek te doen, en dan onmiddellik met die “roerende” motiewe af te reken wat tot sonde mag lei.

 Net soos vir Israel, is die vrees vir God en Sy opdragte in die Wet, lewensbelangrik vir die begin van gehoorsaamheid aan God. Kyk weer met nuwe oë en met ‘n oop hart na die Tien Gebooie. Kom ondersoek jouself om weer werklik in alles gehoorsaam te wees aan God. 

Groete 

Oom Jan

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Wie Dink Jy is Jy?
Leer Om Op God Te Vertrou
Selfbeheersing
Doen wat ek jou vra
Klippe en Die Rots
Dissipline
Plasing No 0223

Leave a Reply

Your email address will not be published.