Die Ware Lig

My liewe Boeties en Sussies

In die Hindu kultuur is hulle nuwe jaar gevier rondom die einde Oktober of begin November. Divali, of “Die fees van die ligte” gaan oor die algehele oorwinning oor donker, goed oor sleg, kennis teenoor onkunde. Alles word voor die tyd skoongemaak sodat lig en nuwe lewe hul pad maklik in hulle lewe kan vind.

Dit het my laat wonder wat sê die Bybel van lig. Ek deel graag met julle wat ek ontdek het.

• God3enig het lig en donker geskei Genesis 1:4“God het gesien die lig is goed en Hy het lig en donker van mekaar geskei.”

• ‘n Lig/ster het Jesus se geboorte aangekondig. Wyse manne het die ster gevolg en die skaapwagters het die glans van die engele beleef wat Sy geboorte aangekondig het.

• Volgens Matteus tydens Jesus se eerste optrede het ‘n lig vir die volk opgegaan, nie fisies nie maar ‘n openbaring (Enlightment). Mat 4:16 “Die volk wat in duisternis woon, het ‘n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan.

• Christus self is die lig . Joh 1:4–5 “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon die nie uitdoof word nie.”

•Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het duisternis die wêreld oorval , want Hy het afgedaal na die hel en daar die donker oorwin, omdat Hy satan oorwin het. Dis hoe lief God die wêreld het. Joh 3:19-21 19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. 21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is”
Jes 45:7 “Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek skep die dinge.”•Lig wys ook die pad aan
Ps 119:105 (Lewende Bybel) “U woorde wys my wat om te doen soos ‘n helder lig op my pad.”
Ps 56:14b (1983)“en met God by my kon ek my pad aanhou loop. en die lewenslig bly sien.”
Ps 27:1 “Die Here is my lig en my Redder.”
Ps 36:10 “U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons.”
Ps 43:3 “Stuur U lig en U waarheid dat dié my lei en my bring na U heilige berg, na U woning.”
Jes 2:5 “Kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom.”
Joh 8:12 “Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld, wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”
 Joh 9:5 “Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.”

• Kan ek en jy ook lig wees? Ja ons kan.
Efes 5:8,9: “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.”
Kol 1:12,13 “Julle moet die Vader met blydskap dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van Sy Seun wat Hy liefhet.”
1 Joh 1:5 b,7 “God is lig en daar is geen duisternis in Hom nie. Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, Sy Seun, ons van elke sonde.”

•God beloof ook herstel in Openb. 21:7,11,23 (LB) “Dit alles is die erfenis wat Ek sal gee aan elkeen wat die oorwinning behaal. Ek sal sy God wees, en Hy sal My kind wees. Die stad was vol van die heerlikheid van God en daar het ‘n lig uitgestraal soos uit ‘n kosbare diamant, helder soos suiwer kristal. Die stad het nie die lig van die son of die maan nodig nie, want die heerlikheid van God skyn daaroor en die Lam is die lig wat alles verlig.”

 Dit wil vir my voorkom of ons elke dag ons eie fees van die Ware Lig kan vier, want ons leef elke dag uit God3enig se oorwinnings krag.

Here God van liefde, laat U lig elke dag deur ons en oor ons skyn. Amen.

Groete,

Duimpie

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Die Skild van Geloof
Dit is Nutteloos
Wie Dink Jy is Jy?
Julle is in die wêreld soos lig wat in die donker skyn
Ken God My?
My Baadjie of My Vriendskap
Plasing No 0340

Leave a Reply

Your email address will not be published.