Ek Weet Nie

Ek Weet Nie Meer wat die Waarheid is nie

My liewe Boeties en Sussies

Ek hoor nou die dag iemand sê : “Ek weet nie meer wat die waarheid is nie.” Ek het besef dis nie net oor dit wat goed is vir ons liggame nie maar ook oor wat die Woord werklik vir ons beteken. Is dit maar net nog ‘n boek? Of is dit die woord van God?  Psalm 119 v 160 : “ Op U woord kan die mens hom geheel en al verlaat. Al U bepalings is regverdig. Hulle staan vas.”

Jesus Christus self is die Woord. Hy sê ook self dat Hy die weg die waarheid en die lewe is. 

Joh 1 v 1 ”In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.”

1 Joh 1 v 1b “Hy is die Woord, Hy is die lewe.”

1 Petrus 1 v 25 “maar die woord van die Here , dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.”

Ons weet dat hierdie evangelie die waarheid is. Jesus Christus is ons Verlosser en Saligmaker. Hy is die Oorwinnaar oor die dood. Hy het satan oorwin, omdat Hy die dood oorwin het. Deur Sy wonde het daar vir ons verlossing en genesing gekom. Hy het gekom sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Hy het gekom sodat ons, ons rus in Hom kan vind. Hy het gekom sodat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Hy het gekom sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy het gekom omdat God die Vader ons as Sy kinders so lief het. Hy het gekom sodat ons met God die Vader versoen mag word.

Psalm 119 v 130 “Wanneer U woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan die wat nog onervare is.”

My liewe boeties en sussies hou vas aan Godswoord. Staan vas in die geloof en staan satan tee. Die Woord is swaard waarmee ons die vyand verslaan. Die Woord is Waarheid, dit wys die regte pad ons aan , dit vertroos, beskerm en tugtig ook.

 Mag Psalm 119 v 162 van ons as Gemeente waar wees “Oor  U woord is ek so bly soos iemand wat’n groot skat in die hande gekry het.”

Mag ons as gemeente van God drie-enig aan Hom getrou bly en Sy woord in ons harte bewaar en in ons gedagtes vaslê.

Leef elke dag voluit Godgerig en wees bly oor hierdie GROOT skat wat God ons geskenk het.

Lekker lees!

Sien Ook
Die Emmaus Pad
Jairus en Jesus
Hoeveel keer het God jou al geroep om iets te doen?
Plasing 0192

Foto Danksy Alexas Fotos 

Leave a Reply

Your email address will not be published.