Ek wil die Here loof

My liewe Boeties en Sussies
 Ek word vanoggend wakker met die lied “ Loof die Heer Hy is goed “ in my gedagtes.
Inteendeel, ek word meeste oggende wakker met ‘n lied in my kop. Glo my, dit gaan ook
nie altyd klop disselboom met my nie, maar ek weet God het my lief en niks is onmoontlik
vir Hom nie.

 Vandag wil ek ‘n versoek tot julle rig om die Here onder alle omstandighede te loof en te prys.
Hom te eer in alles wat jy doen. Hanna sê in haar gebed na Samuel gebore is 1 Samuel 2 :1 : “Ek jubel in die Here,ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat die Here gee. “

Habakuk beskryf allerhande erge dinge wat gebeur en dan sê hy in Habakuk 3:18 : “Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. “ 

Sagaria sê die volgende oor Jesus wat gaan kom – Sagaria 9:9 : “Jubel Sion! Juig Jerusalem ! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en ry op ‘n donkie.“

Kind van God, as jy Jesus Christus aanvaar het as jou Redder en jou God, hoef jy nie treurig te wees nie. Ek sê nou nie dat jy nie mag rou of treur oor verlies of seer in jou lewe nie, nee… Ek sê loof God in alle omstandighede.
Maria, Jesus se ma, sê in Lukas 1:46-48: “Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het .“

Ons weet dat Paulus en Silas in die gevangenis gesing het. Kyk in die Bybel hoeveel lofliedere daar in Psalms opgeteken is. Dink jul dit het altyd voor die wind gegaan met die skrywers daarvan? Nee, ek dink nie so nie, maar hul het hul vreugde in God gevind. Psalm 106:1: “Prys die Here! Loof die Here, want Hy is goed, aan Sy liefde is daar geen einde nie.” 
Kyk gerus hoeveel keer daar in Psalms staan ; “Loof die Here Hy is goed.“ Dawid loof die Here omdat hy veilig voel in Psalm 108:2: “Ek voel weer veilig, o God, ek wil ‘n lied sing, ja, ek wil sing.
Hy loof Hom omdat Hy sy gebed verhoor. Psalm 109:1: “U is die God wat ek altyd loof, moet tog nie my gebede onverhoord laat nie.“ 
In Psalm111 word God geloof oor die grootheid van Sy werke. Lees gerus die psalms en kyk waarvoor God geloof word, en in watter omstandighede Hy geloof word. Psalm 117: “Prys die Here , alle nasies , loof Hom, alle volke want Sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van Here is daar geen einde nie ! Prys die Here ! “
Ja, prys die Here met jou hele wese in elke omstandigheid en Hy sal jou versterk. Die liedjie waarmee ek wakker geword het se verse sluit af met : “Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee hul wat roep, weer nuwe krag”

Lekker Sing!

Duimpie

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Keuses
Dankbaarheid
Die Boom
Ondankbaarheid
Plasing No 0040
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Leave a Reply

Your email address will not be published.