Eksodus

Die kettings van slaverny word gebreek

Aangesien ons so pas die hele boek Eksodus deurgewerk het waar die kinders sowel as die jeugleiers geweldig baie waardevolle lewenslesse geleer het, wil ek graag ‘n kort hoëvlak opsomming doen van die pragtige boek.

Let wel, alle skriftuurlike aanhalings is vanuit die Afrikaanse Ou Vertaling (AOV).

Eksodus Opsomming

Skrywer
Alhoewel nie pertinent genoem word nie word dit tog toegeskryf aan Moses. In Eksodus 34:27 vertel God vir Moses, “Skrywe vir jou die woorde op,” en Jesus het in Markus 12:26 as volg uit Eksodus aangehaal, “..in die boek van Moses”.

Datum
Ongeveer mid 1400’s VC. (voor Christus)

Waaroor gaan Eksodus in tien woorde.


God bevry Sy volk, die Israeliete, van slawerny uit Egipte.

Eksodus – Die Kort Storie

Die Israeliete floreer in Egipte, wat daar begin woon het op uitnodiging van Abraham se agter kleinseun Josef, wat in Egipte beland het as ‘n slaaf maar vinnig opgang gemaak het tot tweede in bevel. Toe Josef sterf het ‘n nuwe Farao die vinnig vermederende volk as ‘n bedreiging begin sien en hulle vinnig as slawe verklaar. “En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob.” (Eks 2:24).
Waarop Hy Moses opgerig het as hul bevryder. God praat deur ‘n brandende doringbos waarop Moses huiwerig instem om by die Farao te gaan aandring op die vrystelling van Israel. Om die Farao se wil te breek stuur God 10 plae af op Egipte wat eindig op die dood van alle eersgeborenes – behalwe die van die Israeliete. Hulle moes die bloed van geofferde lammetjie aan die kosyne van hul huise se deure smeer, wat veroorsaak het dat die doods engel oor hul huise sou gaan (“Pass Over”)  en hulle nie tref nie (Eks 12:13). Lees oor huidige Joodse praktyk

   Die Farao het toe die volk vrygelaat wat dus tot die “Eksodus”(Uittog) uit Egipte gelei het. God maak die Rooi See oop sodat die hele volk, wat deur Egiptiese soldate agtervolg word, kon deurtrek. Op berg Sinai oorhandig God die tien gebooie, reëls vir aanbidding en wette om die ‘familie’ te verander in ‘n nasie. Toe Moses so bietjie talm op die berg, begin die volk ‘n goue kalf aanbid, en sodoende bring hulle ‘n ‘plaag’ op hulself. Moses keer terug en herstel orde onder hulle. Die ‘Eksodus’ eindig waar die volk hul tog voortsit na die ‘Beloofde Land’ onder begeleiding van God se Wolk kolom bedags en die vuur kolom snags.

Aanhalings om te onthou

Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.”

Eks 8:1 Verder het die HERE met Moses gespreek: Gaan na Farao en sê vir hom: So spreek die HERE: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien.”

Eks 12:13  “Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.”

Eks 20:3  “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.”

Uniek & Ongewoon

God beveel die Israeliete om die “Pass Over” te vier met ‘n spesiale maaltyd van ongesuurde brood (Eks 12:14-15). Drie duisend jaar later herdenk die Jode nogsteeds die geleentheid.

En wat daarvan?

Die verlossings verhaal is duidelik sigbaar in Eksodus waar God Sy volk bevry uit slawerny uit Egipte. Op soortgelyke wyse breek Jesus ook ons bande van sonde wat van ons slawe maak.  (Heb 2:14-15)

Oom Jan

Nog Sielskos vir Die Lewens Pad
Nuwe Krag
Persoonlike Getuienis – Deel Een
Om God se Stem te hoor
Plasing No 0203

NG Mindaloe, Richardson Laan 32, Mindalore, 1739

Leave a Reply

Your email address will not be published.