Elkeen moet gereed wees. Mat 25:1-13

Sondag 30 Januarie 2022

Die verhaal van die 10 jong meisies is baie bekend en ons weet mos nou dat ons nie soos die stupid meisies moet wees nie, maar, soos die pliggies, Altyd gereed!

Kom ons kyk vanuit ‘n ander hoek vandag na hierdie verhaal.

In Jesus se tyd het die Joodse Huwelik uit 3 dele bestaan:

1) Die gesamentlike ooreenkoms, 2)Die verlowing, 3) Die troue

1) Die gesamentlike ooreenkoms:
Die Pa van die Bruidegom soek vir sy Seun ‘n geskikte vrou. Iemand soos hulle, met dieselfde waardes en van dieselfde stand en wat nie heidense gebruike in die familie sal inbring nie (Soos wat Abraham vir sy seun Isak die regte vrou gesoek het; Gen 24-57-59)

Hierdie tydperk is die voorbereidingstyd vir die verlowing en vind al die nodige onderhandelinge tussen die vader van die Bruidegom en die Bruid plaas. In voorbereiding tot die verlowing, word die bruid en die bruidegom afsonderlik onderdompel in water om hulle geestelik te reinig vir die huwelik

2)Die verlowing (Kiddushin- Die neem van ‘n vrou deur ‘n man)

Na die reiniging,kom die bruid en bruidegom bymekaar vir die verlowing,waar die kontrak gesluit word en die paartjie dan wettig getroud is, maar vir ‘n tydperk van ongeveer ‘n jaar nie saam gewoon of gemeenskap gehad nie. (Dis in hierdie tyd wat Josef agtergekom het dat Maria swanger was Mat 1:18-25). Ook met hierdie sluiting van die kontrak was daar ‘n beker met wyn wat die bruid en die bruidegom saam uit gedrink het om hulle huwelikskontrak te seêl

Na die verlowing het de bruidegom terug gegaan na sy Pa se huis om vir hulle 2 by sy vader se huis ‘n plek gereed te gaan maak, terwyl die bruid haar gereed maak vir die terugkeer van haar bruidekom. Sy maak dan truso? bymekaar vir hulle plekkie wat gereed gemaak word.

Die bruid weet dat oor ongeveer ‘n jaar gaan die bruidegom terugkom om haar te kom haal, maar sy weet nie die presiese tyd nie en daarom moes sy en die strooimeisies gereed wees. Die bruidegom se pa gee dan vir die seun die opdrag om sy bruid te gaan haal.

Die strooimeisies moet gereed wees vir die koms van die bruidegom, want hulle moet die bruid gaan waarsku sodat sy gereed kan wees wanneer die bruidegom by haar opdaag.

3) Die huwelik: Nissiun (verhoging van status)

Met hierdie laaste fase, kom die bruidegom met groot gejuig en op ‘n tyd wat nie vooraf aangekondig word nie na die bruid se huis toe en neem die bruid na sy huis toe waar hulle feesvier vir tot 7dae lank.  Met hierdie huweliksfees drink die bruidegom paartjie weer wyn uit ‘n beker, die keer die simbool van vreugde en hulle huweliksbeloftes word gefinaliseer. (2 Petr 3:10 “The day of the Lord will come like a thief in the night)

Nou hoe pas ons dan hierdie toe op die verhaal van die tien “strooimeisies”?

1) Die gesamentlike ooreenkoms,

Nadie sondeval en die verbreking van die verhouding tussen God en die mens, het God die Vader besluit om die die verhouding te herstel en deur die profete in die Ou Testament die nodige voorbereidings vir die huwelik tussen die bruidegom Jesus en die bruid (Sy kerk) te voltrek. Daarwas soveel onderhandelinge waarin God die Israeliete konstant waarsku om hul te bekeer en die wet van Moses getrou te volg en nie betrokke te raak by Heidense gebruike nie, want God het Israel uitgesoek en uitgekies om die bruid van Jesus te wees!

2)Die verlowing,

Jesus se koms na die aarde toe was die verlowingstyd waartydens Jesus al Sy voorwaardes aan sy bruid kom bekend maak het. Jesus het vir ons as sy bruid kom leer wat die gebruike van Sy Vaderhuis is en dat Hy ons kies om Sy bruid te wees! God vra vir ons as die bruid vir Sy Seun om heilig te wees want Hy as bruidegom is heilig!  (Lev 20:7)

Jesus het Met Sy kruisiging het Hy die Kontrak vir die huwelik tussen ons as Sy bruid en Hom kom sluit.

Daarom sien ek Jesus se gebed in Getsemane vanuit hierdie huwelikshoek, dat Jesus nie kans sien om die beker wat met die verlowing gedrink word as seel van die huwelik kan drink nie, want hoe moet Hy as bruidegom met so ‘n bruid wat ontrou en die verkeerde lief het en nie gecommit is aan hom trou nie. Daarom vra Hy die Vader, wat hierdie huwelik gereel het dat as dit Sy wil is, dat Hy as Jesus nie die beker hoef te drink nie!

Aan die kruis, sluit Jesus die kontrak met die kruiswoorde, en die woorde “Vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie (Luk 23:34),” aanvaar Hy as Bruidegom die Bruid wat die Vader vir Hom uitverkies het en met die Woorde, dit is volbring (Joh 19:30), word die huwelik tussen Jesus en ons gesluit.”

Jesus het die 1e beker gedrink waartydens die kontrak geseël is en daarom sê Hy in Luk 22:18 dat Hy nie weer wyn sal drinkkk voordat die koningkryk van God gekom het nie, met ander woorde die beker van blydskap wanneer Hy as bruidegom, sy Bruid by hom in sy Vader se huis gaan hê.

In hierdie tyd voor die troue, is ook die tyd waar ons as bruid ons moet voorberei vir die Bruidegom se koms en moet ons sorg dat ons gereed is vir wanneer Hy gaan kom om ons te kom haal en na Sy Vader se huis toe te neem. Die bruid is kontraktueel reeds verbind aan die bruidegom en daarom mag sy nie meer met ander mans kuier of soos ‘n ongetroude meisie leef nie. Sy moet haarself voorberei en alles van haar kan af doen om gereed te wees vir  haar man van wie sy vir ongeveer ‘n jaar lank afgesonder gaan wees.

Jesus het na die Huis van Sy Vader toe gegaan om vir ons as Sy bruid ‘n plek gereed te maak waar ons saam met Hom kan bly (Joh 14:2,3), Wanneer ons plek gereed is, gaan Hy ons kom haal en ons na Hom toe neem.

3) Die troue

Ons het verlede week gesien dat ons in die eindtyd leef! Die Bruidegom kan nou enige tyd kom om ons as Sy bruid te kom haal.  Ons het egter nou 2 rolle om te speel, ons is die Strooi meisies wat op die uitkyk moet wees vir die geselskap van die Bruidegom en moet luister vir die trompet wat gaan blaas, sodat ons kan seker maak dat die bruid (Die kerk van Christus) reg is om die bruidegom te ontmoet.  Ons het dus ‘n individuele rol as strooimeisies, maar ook ‘n gesamentlike rol is Bruid om te vervul)

Ons elkeen is strooimeisies wat elke dag moet seker maak dat ons gereed is vir die koms van die Bruidegom! Ons hoof taak is om met verwagting en afwagting uit te sien daarna en om al ons sintue in te span vir die oomblik wanneer dit gebeur.

Ons het ons lampies,  Ons het die woord wat die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad is (Ps 119:125) Die verskil hierdie keer is dat dit elkeen vir hom of haarself is, sodat ons gesamentlik as bruid van Christus gereed kan wees.

Daardie lampies het maar 10 ure gebrand. Wie van julle het al ‘n flits saamgevat op ‘n kamp net om binne die 1e paar ure te besef dat die battery pap is en dan sit jy sonder ‘n flits!

Elkeen van ons weet wat God van ons verwag ek hoef dit nie eers te herhaal nie!  Hoekom is jy ‘n Christen? Hoekom is jy in Mindalore? Is jy hier om net deel van die huweliks partytjie te wees en om jou gewete darem 1 maal ‘n week te stil, of is jy hier om met afwagting en verwagting uit te sien na die koms van die Bruidegom en om seker te maak dat die Bruid Sy Kerk gereed is?

Die antwoord op die vraag is bepalend of jy ekstra olie het of nie.

Niemand weet wanneer die Bruidegom gaan kom nie, want dit is die Vader van die bruidegom wat die bevel sal gee wanneer die bruidegom kan vertrek (Matt 24:36).

As die deure van die huweliksfees toe is, is dit soos in die dae van Noag se ark, niemand sal kan in of uit nie. Dan is daar nie meer genade nie, dan is daar nie meer ‘n 2e kans nie. Dan gaan jy nie meer kan sê Here, here het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uirgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie.(Mat 7:22)”  Dan is dit te laat.  As ek en jy nie gereed is as diebruidegom opdaag nie, is daar geen genade meer nie.

Sorg nou dat jy genoeg olie het. Sorg nou dat jou saak met God reg is. Kom nou tot inkeer en breek met jou verkeerde gewoontes en verkeerde dade.

Die bruidegom is oppad. Hy wag net vir die Vader se bevel.

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos vir die lewensreis
Gee in 2022 aan God wat Hom toekom  Mat 22:17-22     
My Hulp kom van die Here Ps 121   
 Leef ons nou in die eindtyd? Mat 24:29-44     

L

Messianic BibleChabad Organisation – Foto: Kangchenjunga – Fotograaf: My Discovery, (CC BY 2.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.