En Jou Antwoord Is?

Laat die kindertjies na my toe kom

Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie , want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Lukas 18:16-17. 

 Enige skool onderwyser sal saamstem dat die Grondslag fase ’n baie belangrike tyd in enige kind se lewe is. Dit is die tyd wat hulle persoonlikheid, identiteit en geloofsoortuigings vas gelê word. Die kinders is baie buigsaam en absorbeer inligting soos ’n spons. Hulle glo met oorgawe sonder bevraagteken alles wat hul ouers, voog of onderwysers hulle leer. Dit is hoekom Jesus hierdie voorbeeld gebruik het.

 Maar wat gaan gebeur as die kindertjies nie na Jesus toe gebring word nie? Wat gebeur met ons jeug as hulle nie in hierdie vroeë stadium van ontwikkeling van God se Waarheid en Liefde geleer word nie. Die “wêreld” vertel ons kinders van Kersvader, Die Tande muis en die Paashaasie.

Hulle glo dit vas tot eendag  wanner hulle oud genoeg is om uit te vind dat dit eintlik maar net ’n sprookies verhaal was. So waarin hulle hul hele jong lewetjie geglo het en geloofsoortuiging op gebou het is ’n leun. As ’n jong kind nie sy identiteit en vertroue in die Here gevind het nie wat verhoed hom of haar om nie Jesus ook as ’n sprookies verhaal af te skryf nie?

 Wie se verantwoordelikheid is dit om die kindertjies na Jesus toe te bring?

Ons betaal skoolfonds so dit is die onderwysers se verantwoordelikeid om ons kinders te leer en hulle gaan ook Sondagskool toe, ons bid darm voor ons eet so die kinders het genoeg blootstelling aan die “kerk”.

Die hartseer realiteit is dat Godsdiens stelselmatig uit ons skole gefaseer word en 1 uur per week by die Sondagskool is nie genoeg om ’n blywende verhouding te koester nie. Om kinders te laat bid voor maaltye is baie goed maar as daar nie ’n verhouding tussen die kind en die Here is nie kan dit maar net as goeie etiket beskou word, selfde as om jou hande te gaan was voor ete. In Eksodus 12:26-27 staan daar duidelik dat dit die ouers se verantwoordelikheid is om die kinders te leer. 26 As julle kinders sou vra: ‘Wat beteken hierdie verpligting?’ 27moet julle sê: Dit is ‘n paasoffer aan die Here omdat Hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl Hy die Egiptenaars getref het, het Hy ons huise gespaar.Toe het die volk in aanbidding gebuig.”

   God het geweet dat Moses nie die regte grondslag opvoeding sal ontvang in die Farao se paleis nie.Dit is hoekom Hy dit so laat gebeur het dat Moses se eie moeder hom groot gemaak het. Die storie van Moses sou baie anders geklink het as hy nie sy Hebreeuse erfenis en God geken het nie.

Drie vrae was gevra met die doop van u kinders;

1. Bely u dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van die gemeente gedoop moet word?

2. Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

3. Beloof u om hierdie kind, van wie u vader en moeder of voog is, in dié Leer na diebeste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Wat is u antwoord?

Liefde Groete,   

Die Ontdekker.

Nog Sielskos vir Die Lewenspad
Om God se Stem te hoor
Christenskap is nie kinderspeletjies nie
Liefde
Jeug – No Limits

Plasing No 0129

Leave a Reply

Your email address will not be published.