Evangelisasie

Hoe kan ek die evangelie verkondig aan my vriende en familie sonder om hulle te na te kom of om hulle te verstoot?

 In elke Christen se lewe is daar familie, vriende, medewerkers of mense wat nie Christene is is nie (ongelowiges). Om die boodskap met ander te deel is moeilik en dit kan self nog moeiliker wees indien daar a hegte en emosionele verband bestaan. Die Bybel vertel ons dat party mense aanstoot sal neem teen die verkondiging van die Woord. (Lukas 12:51-53). “Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê Ek vir julle, eerder verdeeldheid, 52want van nou af sal daar vyf mense in een huis onderling verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie. 53Hulle sal verdeeld wees: vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter  en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder.” Maar ons word nog gevra om die boodskap te verkondig, dit is ons plig, en ons moet nie verskoning soek om dit nie te doen nie

 (Matteus 28:19-20; “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,  en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Handelinge 1:8; “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

1 Petrus 3:15. “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.”

So, hoe kan ons die evangelie verkondig aan familie, vriende en mense wat in ons lewens kom? Die mees belangrikste is om vir hulle te bid. Bid dat God hulle harte moet verander en hulle oë moet oopmaak (2 Korintiërs 4:4) teenoor die waarheid van die evangelie. Bid dat God hulle oorreed van Sy liefde vir hulle en die noodsaaklikheid van redding deur Jesus Christus (Johannes 3:16). Bid vir kennis hoe jy te werk moet gaan om die boodskap aan hulle te bring (Jacobus 1:5). Afgesien van bid moet ons ook ‘n godelike lewe lei sodat hulle kan sien die veranderinge wat God in ons eie lewens gebring het (1 Petrus 3:1-2). Soos Saint Francis van Assisi gesê het, “Preek die evangelie altyd en wanneer nodig is, gebruik woorde”.

Laastens, ons moet altyd gewillig en beslis wees in ons verkondiging van die evengelie. Maak bekend die boodskap van redding deur Jesus Christus aan jou familie en vriende (Romeine 10:9-10). Wees altyd gereed om jou geloof te deel (1 Petrus 3:15) en doen so met sagmoedigheid en respek. Ons dra ons familie en vriende se redding aan God op. Dit is God se krag wat mense red en nie ons eie krag of werke nie. Die beste wat ons kan doen is om te bid, hulle te vertel en ‘n Christelike lewe lei wat God se krag en invloed weerspieël

Liefde groete

Die Ontdekker

Nog Sielskos Vir Die Lewens Pad
Die Einde van Alles
Persoonlike Getuienis – Deel Twee
Saam geroep tot Eer van God
Plasing No 0204

Leave a Reply

Your email address will not be published.