Gaan Dan Heen

Skittervroue Tee Party

Anne-Marie van Niekerk

Op Saterdag 20 April 2013 het 87 dames, die erge koue en rëen wat in vlae neergestort het, trotseer om die Damestee van NG Kerk Mindalore by te woon.Nege gasvrouens het hulle beste voetjie voorgesit en die tafels versier met van n oorgrootte “LOVE” teepot met bypassende serviette tot die fynste “Royal Albert” teestelle.

Leonie van Sonlia Tien Edms Bpk het die spyseniering gedoen en almal het alle diette en goeie voornemings oorboord gegooi om weg te lê aan die heerlike soet en southappies.  Dit was voorwaar n fees.

Die hoogtepunte van die oggend was egter die twee gassprekers van die dag wat opgetree het.  Janine Coetzee – Vrouebediening sowel as Reise Ko-ordineerder van die Geopende Deure Bediening was eerste aan die woord.  Sy het vir ons vertel van die werk wat hulle doen in 66 geslote lande oor vrouens in die vervolgde kerke.  Almal het weer eens besef hoe gelukkig ons is om die Here openlik te kan dien en ons geloof uit te leef sonder die vrees van vervolging.  Die bespreking is afgesluit met die vraag: “Is ons gewillig om te lewe vir Jesus?”

Talita Lombard wat die Here dien deur haar Sonstraal Sang en Kinderbediening, was volgende aan die beurt met haar program “Gaan dan heen”.  Sy het elke dame in die saal se hart aangeraak met haar wonderlike sang en getuienis en toe sy “Mamma” sing, was daar baie min droë oë in die gehoor.  Sy het ook die dames gekry om uit hulle harte saam te sing met Juanita du Plessis se “Ons Koning kom” en ook toe sy afsluit met die liedjie “Gaan dan heen”.

Janine het boeke te koop aangebied asook handgemaakte items deur die projek “Lydia”, wat in Pakistan ontstaan het.  Talita het ook 5 van haar CD’s uitgestal, onder andere die Gaan dan heen CD.

Na n heerlike oggend van saam lag, gesels en selfs huil, is die dames huistoe om die heerlike oggend met hul families te gaan deel.

Dankie vir elkeen se bydrae om van hierdie geleentheid so groot sukses te kon maak.

Sien Ook
The Master’s Touch
Sweet Dreams
Glo en Doen
Plasing No 0195


Foto Danksay Jose Alba Fotos

Leave a Reply

Your email address will not be published.