Gee in 2022 aan God wat Hom toekom Mat 22:17-22

Vandag kom ek nie preek nie, vandag kom ek net deel wat die Here aan my geopenbaar het tydens my verlof.  Dit het vir my persoonlik soveel beteken dat ek dit graag met julle wil deel en ek hoop dat dit ook vir elkeen wat hierdie boodskap hoor sinvol sal wees vir 2022.

Met die laaste maand van Desember van 2021 het ons almal teruggedink oor die jaar. Vir party van ons was dit ‘n baie moeilike jaar met uitdagings wat ons menswees geskud het en kon ons nie wag dat die jaar moet klaarmaak nie. Vir ander van ons was dit ‘n goeie jaar met hoogtepunte en spesiale oomblikke.  Tydens die feestyd het ‘n Whatsapp my nogal tot realiteit geruk oor die spoed van ons lewens hier op aarde:  Die Whatshap het gelees:  Hoe kan Januarie volgende week, volgende maand en volgende jaar wees!  Hierdie boodskap het my laat dink aan God se woorde tydens die skepping:  Dit was aand en dit was more,  die volgende dag.

En dit was more, die volgende dag.

Hierdie woorde het ‘n tyd in my kop bly maal en elke oggend wanneer ek wakker word het die woorde: “Dit is goed. Dit was aand en dit was more, die volgende dag.” Ek het net so bewus geraak van die feit dat ons elke dag moet leef en dat ons die keuse moet maak van wat ons met die dag wat God vir ons gegee het gaan doen! Wat sê ons vir onsself aan die einde van die dag, wanneer ons terugkyk oor wat gebeur het.

Dit was goed

Met die oorgaan van Ou Jaar na Nuwe Jaar, het hierdie woorde vir my nog meer sin gemaak.  Soos wat Oujaarsnag vir baie mense die einde van ‘n tydperk aandui met alles wat in die tydperk gebeur het en die Nuwejaars oomblik weer die gevoel skep dat ‘n nuwe begin en skoon begin aangebreek het, so het God ook met die skepping van die aarde gemaak.  God het geskep, en nadat Hy met tevredenheid daarna gekyk het en gesê het: “Dit is goed” het die aand aangebreek om die einde van die tydperk aan te dui en die nuwe more het begin om die nuwe geleenthede en nuwe skoon bladsy vir ons gereed te maak.  Dit het in my hart gevoel asof die Here vir my bewus maak daarvan dat aan die einde van elke dag ons die kans het om die rugsak wat vol is van die dag se gebeure en belewenisse (goed en sleg) van ons skouers af te haal en dit neer te sit, en leeg te maak met die woorde “Dit was goed” en more oggend ‘n nuwe leë rugsak op ons rug te sit en die dag voluit in te gaan.

Keuses

Ter verduideliking van die beeld: Wat sit ons elke dag in hierdie rugsak? Ek en jy het die keuse van wat ons hier kan insit! Ons het nie altyd beheer oor wat in die dag met ons gebeur nie en dit word alles in ons rugsak gesit.  Vanaand wanneer ons die rugsak van die dag van ons skouers aftel en uitpak, het ons die keuse oor hoe ons dit wat gebeur het gaan hanteer en wat ons daarmee gaan maak. Ons kan party dinge net so terugsit, ander kan ons weer uithaal en wegpak in die memories van die lewe, ander kan ons weggooi.  Wanneer ons dan aan die einde van die dag terugkyk na alles wat ons uitgepak het, kan ons met tevredenheid se: Dit was goed.

Om hierdie woorde van die skepping nog meer te beklemtoon, het die Here op Nuwe-Jaars oggend vir my Mat 22:17-22 gegee as my persoonlike teks vir die jaar.

Met hierdie skeppingswoorde en die beeld van die rugsak in my kop en die Nuwejaarsteks, het ek in my hart gevoel dat ons so maklik aan die Keiser en aan ander mense gee wat hulle toekom.  Ja ons moan en groan oor die belasting en al die wette wat ons moet gehoorsaam, maar ons het nie regtig ‘n keuse as om die wette te gehoorsaam nie, want die gevolge van die ongehoorsaamheid dien vir baie van ons as ‘n afskrikmiddel om nie die verkeerde te doen nie! Die Keiser is nie net die Regering nie, die Keiser kan ook my werkgewer wees of my baas, of selfs ‘n behoeftige persoon wat my pad kruis.

Ons gee maklik aan mense wat hulle toekom, maar hoe lyk ons vasberadenheid wanneer dit by God kom? Wat van wat ek is en wat ek het, kom God toe. Hoeveel daarvan is ek bereid om vir God te gee.

Net ‘n eenvoudige voorbeeld: Die Suid-Afrikaanse wet eis 15% BTW, God eis 10% BTW…  Wie van ons redeneer ek maak sommetjies oor die 15% BTW wat ons MOET betaal, maar wanneer dit by God se 10% kom, dan het ons ‘n lys van verskonings en berekeninge van elke sent om op die einde die 10% so klein as moontlik te maak?

n Nuwe Geleentheid

Dit was aand en dit was more… dis die volgende dag. Jou kans om aan God te gee wat aan Hom behoort, is verby, wat gaan jy met die nuwe geleentheid maak?

Die wet van die Land eis dat jy as burger van Suid-Afrika by die reëls van die land moet bly. Jy kan nie nou aan die regterkant van die pad ry net omdat jy nie die reëls van die land wil gehoorsaam nie. Jy plaas jou en ander se lewens in gevaar! As jy nie jou padreëls ken nie, gaan jy met die metropolisie te doen kry.

Die wet van God eis dat jy as Burger van die Hemel moet optree en binne die reëls van die Hemel moet bly.(Fil 3:20) En dit is tog so duidelik vir ons uitgespel, as jy nie by die reëls van die Hemel gaan bly nie, gaan jy met die oordeel van God te doen kry.

Dit was aand en dit was more. Wat gaan jy maak met die nuwe geleenthede om as Burger van die Hemel, te lewe?

Gee aan God wat Hom toekom.

Dis maar 2 voorbeelde wat ons net laat besef watse ernstige implikasies hierdie woorde van Jesus op elkeen van ons het.  Gee aan God wat Hom toekom.

Die jaar 2021 is verby, vir altyd, ons sal dit nooit weer oor hê nie.  Daar was slegte tye, maar daar was ook goeie tye. Ons het baie geleer uit die jaar.  Die vraag wat ons elkeen vir onsself moet vra: Hoe het 2021 my verhouding met God beïnvloed. Wat het jy in jou 2021 rugsak gepak wat jou verhouding met God versterk het. In 2021 voel dit vir my of ons elkeen se verhouding met Jesus getoets is soos nog nooit tevore nie. Ons geloof is getoets op verskeie vlakke, ons volharding is getoets. Ons deursettingsvermoë is getoets.  2021 was in vele opsigte vir baie van ons ‘n jaar van toetsing. Ek wil julle uitdaag om ‘n papier te vat en bo-aan te skryf 2021 en 2 kolomme te maak,  die een gemerk positiewe belewenisse en die 2e kolom negatiewe belewenisse en net op die manier te sien wat 2021 als vir jou gebied het.

Met hierdie papier in jou hand dan aan die volgende woorde te dink: Op 31 Des, was dit aand en op 1 Januarie was dit more..  Die volgende dag, die volgende week, die volgende maand, die volgende jaar.

2022 bring vir ons nuwe geleenthede. Nuwe kanse om God te vertrou vir wat Hy in ons lewens beplan. Maar meer as dit, dit gee vir ons die geleentheid om aan God te gee wat Hom toekom.

Met jou rugsak op jou rug, en die nuwe dag en jaar wat voor jou lê, maak seker dat jy elke dag alles inpak wat jou verhouding met God in hierdie jaar gaan verbeter.

Die eerste item wat jy in jou rugsak moet pak is om jouself as lewende en heilige offer vir God te gee (Rom 12:1). Dan pak jy die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad in. (Ps 119:105). Wanneer daar dan uitdaging op jou pad kom onthou Fil 4:13 “Ek is tot alles instaat deur Christus wat my krag gee.” Wanneer jy begin twyfel, onthou Joh 10:28 “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.”

Wanneer angs en vrees jou toepak, onthou Jes 41:10 “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou!”

Op die manier gee ons aan God wat hom toekom, want ons vertrou op Hom alleen (Ps 131).

Gee elke dag aan God wat Hom toekom, en Hy sal jou bederf met hemelse seëninge vêr beter as wat jy ooit kan bid of dink. (Efes 1:3)

Gister is verby

Dit was aand en dit was more….  die volgende dag.

Elke dag van die volgende 356 dae wat oor is, het ek en jy ‘n besluit om te neem. Dis ‘n besluit wat ons moet uitoefen wat moet oorgaan tot dade. Gister is verby, goed of sleg. Vandag is nog nuut en oop voor jou. Gee vandag aan God wat aan Hom toekom. Jou lewe, jou gesin, jou besittings, jou toekoms, jou gesondheid, jou menswees, jou drome, jou vrese, jou bekommernisse, jou finansies, jou uitdagings, jou geleenthede, jou suksesse, jou worstelinge; gee als vir God, dan sal die rugsak in 2022 nooit te swaar raak om te dra nie want God se las is lig en Sy juk is sag. (Mat 11:30)

Luister gerus na die lied “I speak Jesus” soos gesing deur Here be Lions en Darlene Zscheck.

Mag dit die begeerte van jou hart wees om elke dag van 2022 aan God te gee wat aan Hom behoort.

Soli Deo Gloria

Nog Sielskos vir die lewensreis
God Se Vyf Vinger Plan
Kies Vandag wie Julle wil dien
Ek, Sowel As My Huis, Sal God Dien
As Gebou Van God Vertrou Ons Jesus
As gebou van God, glo ons in die opstanding na die dood
Plasing No 0357

foto toeskrywing Drakensberg Amphitheatre Bothar, Public domain, via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.