Geloof, Groei en Kerkbou – Wat is die gemene deler?

NG Gemeente Mindalore het ontstaan vanuit gehoorsaamheid aan die roeping van God om die evangelie te verkondig

In Handelinge 16:18 sê God:  Ek is die rots waarop my kerk gebou sal word.

    Die eerste sooi word gespit en die fondasies word gegrawe – net so begin God in ons werk.   HY lê die fondasie van ons geloofslewe in ons, en soos almal van ons weet – geen gebou kan sonder ‘n stewige fondasie staan nie.  Christus is ons ewige fondasie – Hy is die rots waarop ons – sy Kerk gebou word.

Dan word die gebou opgerig.  God gee die opdrag dat julle die lig van geloof moet wees. 

Simboliese tekens in die kerkgebou.

Die vensters bo die liturgiese sentrum laat die son deurskyn na die kansel toe –  is dit simbolies van God wat sy liefde na ons toe uitstraal. Die verhelderde liturgiese sentrum laat ons God se teenwoordigheid besef.

Langs die preekstoel is drie kruise wat ons aan Jesus se kruisiging laat dink.  Met die twee sondaars langs hom, en waar Hy aan die een sê:  vanaand sal jy saam met my in die huis van my Vader wees.

Oral rondom die kerk is kruise ingebou om ons te laat besef dat Jesus Sy lewe vir ons gegee het.

Binne die kerk is die rye horisontale glas ingebou – dit gee weer die helder lig van lewe deur.  · Die orrel is weer simbolies van die musiek wat ons sal hoor.  Soos ons die hemel sal ingaan met lofprysing  tot eer van God. Hemelkore wat sal sing en trompette wat sal basuin.

· Hier buite die kerk is ‘n Christusmonogram  – dit is saamgestel uit die twee beginletters van die Griekse woord vir Christus.

Met al die simboliek wat in ‘n kerk uitgebeeld word, dink ek dis voorwaar ‘n voorreg vir ‘n argitek om op so ‘n  manier die evangelie te verkondiging. 

Wat ook hierdie kerk gebou meer besonders maak, is dat die gemeente hier meelewend is. Kerkkrag is die krag waarmee die Here self sy kerk aandryf en lewenskrag is die krag wat die Here aan ons as sy lidmate gee om met Hom as God te leef.  Dit beleef ons in Mindalore.

(Ter afsluiting van ons 50jaar Gedenk artikels in die Tussen Ons, is hierdie ’n uittreksel oor die simboliek van ons kerkgebou, uit Gerard Koorts se preek op 21 Nov 2021, Gerard is die seun van Hans Koorts, argitek van ons Kerkkompleks)

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Mindalore is 50 – Ontmoet die Argitek
Ons is Die Gebou Van God
As Gebou Van God Is Ons Die Kerk
Julle is in die wêreld soos lig wat in die donker skyn
Die kerk Vir Vandag
Gaan Dan Heen
Plasing 350

Leave a Reply

Your email address will not be published.