Geloof in Aksie

“Die boom sal geken word aan sy vrugte…”

Ons hoor dit so baie en “Ons mense gaan ten gronde weens ’n gebrek aan kennis…”  maar weet ons werklik wat dit beteken en lê ons ag op hierdie woorde?  In die tyd na Jesus se dood, opstanding en hemelvaart, het die dissipels begin om die woord te verkondig. Hulle het nie elektroniese media gehad of klaar gedrukte Bybels in al die tale nie.

Tog is die Goeie Boodskap verkondig en het versprei tot vandag reg oor die hele aarde. So hoe het hulle dit gedoen?…

Geloof in aksie beteken om nie skaam te wees nie en om “geloof” te “leef”. Die dissipels het sover as wat hulle gegaan het vertel van Jesus en Sy blye boodskap. Hulle het mense genees en duiwels verdryf, alles in Jesus se Naam. Die dissipels is naderhand geken deur hul doen en late. Ons het presies dieselfde krag van Jesus ontvang maar oor al die jare het ons verleer hoe om dit te gebruik.

Ons “beoefen” ons geloof in die stilte want “My verhouding met God het niks met enige iemand anders tedoen nie”.
“‘n Mens praat nie oor geloof of politiek nie” het my pa altyd gesê. “Dit is mos die Dominee se werk om die Woord te verkondig”
As die dissipels van ouds hierdie houding gehad het, sou ons nooit God se verlossing ervaar het nie en sou ons almal verlore gewees het.

Kinders leer die beste uit voorbeelde. Wat het jy uit jou ouers se voorbeeld geleer en wat leer jou kinders uit jou voorbeeld? “Moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê!” is nou al keer op keer bewys om nie te werk nie.
Indien ons ons geloof baie privaat hou en te skaam is om daaroor te praat of om vir mense te bid, gaan ons kinders dit ook aanleer.

As ons kinders nie sien dat ons bid nie sal hulle nooit sien hoe God ons gebede verhoor nie. As hulle nie sien hoe gebede verhoor word nie en hulle nie hoor wat God in ander se lewens doen nie, wat leer hulle werklik? Sit hulle in die kerk omdat ma en pa hulle forseer om daar te wees en die dominee vertel hulle ’n kragtelose “geskiedenis” verhaal?

“God het net met die mense in die ou tyd gepraat en wonderwerke gebeur – nie meer nie”.
“Sjoe, God verhoor dan nie eers my gebede nie”. So nou gaan ons kinders skool toe met hierdie gevoel van leë en kragtelose geloof en daar sien hulle hoe kinders betrokke is met satanisme en glo my vry dit is in al die skole. Hulle sien en hoor leuns en beloftes van “werklike bonatuurlike krag” en uit nuuskierigheid of ’n soeke na “god” word hulle vasgevang in dinge wat hulle lewens verwoes.

   Ons moet getuig, ons moet vertel wat God in ons lewens doen. Ons moet nie stilbly of skaam wees nie. Deur om God se Wonders en Krag vir ons self te hou is ons besig om dit ’n stille dood te laat sterf vir die volgende generasies.

Gaan lees gerus weer Joshua en Rigters, dit het oor en oor gebeur. God is Magtig en Wonderwerke gebeur en Hy praat elke dag met ons, maar as ons dit nie gaan verkondig nie, gaan die Lewende Blye Boodskap van onvoorwaardelike Liefde en Redding in ’n koue geskiedenis boek verander.

Watter tipe boom is jy?

Liefde groete,

Die Ontdekker

Nog Sielskos vir Die Lewenspad
Gebeds Uur – Deel twee
Gaan Dan Heen
As Gebou van God verstaan ons Tekens – Matt 16 1-5
Saam geroep tot Eer van God
Nuwe Plasings

Plasing No 0117

Leave a Reply

Your email address will not be published.