Geloofsvolharding – Deel 3

Riglyn 3: Laat ons ook die sonde afgooi.

In Augustus het ons begin met reeks oor riglyne vir geloofsvolharding vanuit  Heb 12:1-3, wat opgedeel word in 5 riglyne. Hier is dus die 3de riglyn….

Ons leef in ‘n wêreld vol versoekings. Ons is sondaars wat omring is deur sondaars. Die sonde lê en loer om elke hoek en draai en wil ons in sy mag kry. Maar ons moet koninklik daaroor heers! Stry teen die sonde deur te glo dat jy daarmee KAN OPHOU! Moenie agter die verskonings wegkruip deur te beweer “ek is maar net ‘n mens/sondaar” nie. Dan het jy klaar begin verloor.

Jesus Christus het ons van die mag van die sonde bevry!

Stry teen die sondes deur jou eie sondes te identifiseer en voor God te bely, en oefen jouself in ‘n heiliger lewe. Ophou met sonde beteken dat jy al minder sonde doen. Bekering is daagliks nodig.

   Staak jou jaloersheid, jou geskinder en gevloek. As jy hoogmoedig is, bekeer jou en oefen jou in nederigheid. As jy vasgevang is in wêreldse idees en gewoontes, moet jy daarmee breek en jou oefen in die vrug van die Gees. In die plek van sondige gewoontes moet jy iets stel wat jou gedagtes op God rig. Vra jouself gedurig af wat vir God goed en reg en aanneemlik is. En moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar laat die Gees jou verander en jou denke vernuwe.

Sondes is immers soos dorings en hindernisse op die pad.
Trek daarom die volle wapenrusting van God aan (Ef 6) – skoene aan jou voete en ‘n skild van geloof waarmee jy die dorings en brandpyle van die Bose kan weerstaan. Kom ons kom in die gees van ‘n stryd teen die sonde en ‘n daaglikse soeke na wat goed en reg is. En laat jou deur God tugtig, deur te luister as Hy jou vermaan.

Heb 12 vs 4 “Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle ‘n stryd om lewe en dood geword het nie”.

Hier dink die skrywer aan die gevegte van die gladiators in die Colosseum, wat veg om lewe en dood. Jesus het immers tog self bloed gesweet in Getsemane! So moet daar teen die sonde geveg word! En daarom handel die deel van Hebreers oor die tug van die Here. Laat jou deur die Here tugtig. Luister na vermanings van medegelowiges en die geestelike leiers in die gemeente… en loop die reguit pad.

Dan sal wat lam is nie uit lit raak nie, maar gesond word” – Hebreers (12:13).

    Ja, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie! Volgende maand behandel ons Riglyn 4: Hou aan (deur die krag van die Heilige Gees)

Oom Jan Scheepers

Geloofsvolharding – Deel 1 – Ongelukkig het ons nie ‘n afskrif van deel een nie. Indien ons dit opspoor sal ons dit wel plaas.
Geloofsvolharding – Deel 2
Geloofsvolharding – Deel 4
Geloofsvolharding – Deel 5
My Baadjie of My Vriendskap
Die skild van Geloof
Plasing No 0067

Leave a Reply

Your email address will not be published.